Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved klargøring til prostatectomi

Beskrivelse

Til lægekonsultationen

Til lægekonsultationen hvor det besluttes at patienten skal opereres skal følgende gøres:

 • Sammen med læge udfylde OP-seddel og hvis muligt samme dag sende pt til bl.pr, fremmøde A-tilsyn samt evt. EKG.

  • Herunder stillingtagen til pausering af AK

 • Obs om pt kan være kandidat til PSMA-PX-studiet

 • Informere om biobank, underskrift, originalen til pt og en kopi til Onbase. Husk at registrere samtykke i NordEPJ

 • Tilføje tlf. nr. på patient samt en pårørende

 • Lave relevant anamnese

 • Udlevere ark med information omkring gruppeforberedelse samt kort med link til hjemmesiden (HUSK at informere patient og pårørende om at kigge den igennem inden gruppeforberedelse). Husk at informere om at der må deltage 1 pårørende pr. patient.

 • Oprette SPP (under kirurgi ? KIR dagkirurgi)

 • OBS der skal ikke tilmeldes Ambuflex eller tilsendes startpakke med bleer (gøres ifm. gruppeforberedelse).

 

Gruppeforberedelse foregår som udgangspunkt torsdage kl. 8:30. Såfremt ved lægekonsultationen vurderes at patienten ikke skal forberedes i gruppe bookes tid på S1-linjen. Det samme gøres såfremt OP-datoen ligger således patienten ikke kan nå at deltage i gruppeforberedelse.

Til gruppeforberedelsen

Der kan deltage op til 6 patienter og en pårørende pr. patient.

Det gennemgås hvilke patienter der har yderligere aftaler samme dag (bl.pr., A-tilsyn, PSMA-PX).

Powerpointet gennemgås og der er mulighed for at stille spørgsmål. Undervejs kan der demonstreres blærekateter samt innohep.

Til individuel forberedelse

Såfremt patienten ikke forberedes i gruppe kan samme powerpoint bruges. Alternativt kan der tages udgangspunkt i hjemmesiden eller informationen herunder kan gennemgåes:

 • • Informere om det præ- og postoperative forløb:

 • • Fasteregler: Faste i 6 timer før mødetid på operationsdagen. Må drikke tynde væsker til 2 timer før mødetid på operationsdagen, hvor det tilrådes at drikke 2 glas saft (sukkerfri saft eller vand for diabetikere).

 • • Informere om hårfjernelse ved at trimme/klippe jf. https://pri.rn.dk/Sider/9386.aspx. Kan foregå på patienthotellet, da trimmer findes derude.

 • • Tilråde god og grundig mundhygiejne og grundig vask før operation herunder navle og under forhuden.

 • • Medbring egen medicin i original emballage. Morgenmedicin administreres af sygeplejersker på afdelingen på operationsdagen.

 • • Pausering af AK-behandling: Medgive pt. information om pausering, samt evt. Bridging. Udlevere substitutionsbehandling i form af Fragmin/Innohep, samt vejledning og oplæring i selvinjektion.

 • • Informere pt. om op-dagen: Får tildelt seng, Får armbånd, hospitalstøj, støttestrømper, målt TP, præmedicin, evt. taget bl.pr.

 • • Mobilisering efter operation- Forventes oppegående samme aften.

 • • Mave/tarmfunktionen – Pt. skal købe: Tbl. Magnesia forud for operation.

 • • Smerter efter operation: Pt. skal købe: Tbl. Panodil forud for operation. Smerter ved skulder kan forekomme grundet CO2 pustes i abdomen ifm. operationen. Smerter fra operationsområde.

 • • Sivning fra porthuller med lymfevæske kan forekomme efter glandelexeraise.

 • • Geninformere om risiko for potens- og vandladningsproblemer.

 • • Seponering af kateter efter 7 dage i Urol. Amb.

 • • Bækkenbundstræning: Udlevere pjece, evt. med link til hjemmesiden.

 • • Tromboseprofylakse: Som udgangspunkt 14 dage uden glandelexairese og 4 uger v. glandelexairese. Pt. oplæres på afdeling og medicin udleveres inden udskrivelse.

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal have foretaget robotassisteret prostatectomi

Formål

At sikre en ensrettet information til patienterne der skal have foretaget prostatectomi
At patienten er velinformeret og føler sig tryg inden, under og efter det operative indgreb