Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved klargøring til partiel nefrektomi, nefrektomi, nefroureterekomi og adrenalektomi

Beskrivelse

Forberedelse til operation, enten ifm. lægesamtale eller ved selvstændig konsultation på sygeplejelinje

Forberedelsessamtale

 • • Udfylde henvisning til op-koordinator i samråd med læge.

 • • Registrere tilstande f.eks. DM, AFLI, AK-behandling, kørestolsbruger, dement osv.

 • • Registrere pt’s tlf og pårørende oplysninger

 • • Vær opmærksom på KRAM-screening fra operatørsamtale og evt. henvise til sundinfo.

 • • Informere om Regionernes Bio og Genombank, udlevere informationsmateriale og evt. indhente

 • • underskrift eller informere om mulighed for at aflevere ved operation. Patienten medgives kopi af delen

 • • med underskrift. Den underskrevne del ligges til scanning i Onbase. Patienten informeres om blodprøver

 • • – Profilen Urol – Bio. Det dokumenteres i Clinical under Moduler -Samtykke – Samtykke til videregivelse

 • • af helbredsoplysninger.

 • • Oprette standardplan og registrere relevante oplysninger.

 • • Informere om det præ- og postoperative forløb:

 • • Fasteregler: Faste i 6 timer før mødetid på operationsdagen. Må drikke tynde væsker til 2 timer før mødetid på operationsdagen, hvor det tilrådes at drikke 2 glas saft (sukkerfri saft eller vand for diabetikere).

 • • Informere om hårfjernelse dagen før operation ved at trimme/klippe jf. https://pri.rn.dk/Sider/9386.aspx Informere om, at der er vejledning i indkaldelsesbrevet.

 • • Tilråde god og grundig mundhygiejne og grundig vask før operation herunder navle og under forhuden.

 • • Medbring egen medicin i original emballage. Morgenmedicin administreres af sygeplejersker på afdelingen på operationsdagen.

 • • Pausering af AK-behandling: Medgive pt. information om pausering, samt evt. Bridging. Udlevere substitutionsbehandling i form af Fragmin/Innohep, samt vejledning og oplæring i selvinjektion.

 • • Informere pt. om op-dagen: Får tildelt seng, Får armbånd, hospitalstøj, støttestrømper, målt TP, præmedicin, evt. taget bl.pr.

 • • Mobilisering efter operation- Forventes oppegående samme aften.

 • • Kateter seponering: Lap. nefr. – Kateter sep. samme aften. Åben nefr. – kateter sep. efter ordination. Lap./åben nefroureterectomi – kateter i 5-7 dage eller sep. efter ordination.

 • • Mave/tarmfunktionen – Pt. skal købe: Tbl. Magnesia forud for operation.

 • • Smerter efter operation: Pt. skal købe: Tbl. Panodil forud for operation. Smerter ved skulder kan forekomme pga. 30 grader lejring under operation. Smerter fra operationsområde.

Informere pt. om VAS-skalaen (1-10)

Definition af begreber

Adrenalektomi: fjernelse af binyre

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal have foretaget nefrektomi, nefroureterekomi eller adrenalektomi

Formål

At sikre en ensrettet information til patienterne der skal have foretaget et urologisk dagkirurgisk indgreb
At patienten er velinformeret og føler sig tryg inden, under og efter det operative indgreb