Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved klargøring til PNL og ECIRS

Beskrivelse

Forberedelse til PNL eller ECIRS ved sygeplejerske

Forberedelsessamtale

 • • Udfylde henvisning til op-koordinator i samråd med læge.

 • • Registrere tilstande f.eks. DM, AFLI, AK-behandling, kørestolsbruger, dement osv.

 • • Registrere pt’s tlf og pårørende oplysninger

 • • KRAM-screening evt. henvise til sundinfo.

 • • Oprette standardplan og registrere relevante oplysninger.

 • • Informere om det præ- og postoperative forløb:

 • • Fasteregler: Fasteregler: Faste i 6 timer før mødetid på operationsdagen. Må drikke tynde væsker til 2 timer før mødetid på operationsdagen, hvor det tilrådes at drikke 2 glas saft (sukkerfri saft eller vand for diabetikere).

 • • Medbring urinprøve på op-dagen og udlevere urinprøveglas.

 • • Informere om hårfjernelse ved at trimme/klippe jf. https://pri.rn.dk/Sider/9386.aspx. Informere om, at der er vejledning i indkaldelsesbrevet

 • • Tilråde god og grundig mundhygiejne og grundig vask før operation herunder navle og under forhuden.

 • • Medbring egen medicin i original emballage. Morgenmedicin administreres af sygeplejersker på afdelingen på operationsdagen.

 • • Pausering af AK-behandling: Medgive pt. information om pausering, samt evt. bridging. Udlevere substitutionsbehandling i form af Fragmin/Innohep, samt vejledning og oplæring i selvinjektion.

 • • Informere pt. om op-dagen: Får tildelt seng, får armbånd, hospitalstøj, støttestrømper, målt TP, præmedicin, evt. taget bl.pr.

 • • Mobilisering efter operation - forventes oppegående samme aften.

 • • Informere om at der ca. en uge før operationen anlægges nefrostomikateter, som oftest fjernes efter IKCT 1. postoperative dag. Ifm. operationen anlægges blærekateter, som oftest fjernes 1. postoperative dag.

 • • Ved ECIRS anlægges der i nogle tilfælde JJ-kateter - plan for seponering ved udskrivelse.

 • • Der skal udover standardblodprøver tages type, såfremt pt ikke har dette, og derudover BAC-test dagen før OP.

 • • Mave/tarmfunktionen – Pt. skal købe: Tbl. Magnesia forud for operation.

 • • Smerter efter operation: Pt. skal købe: Tbl. Panodil forud for operation. Oplys om smerter fra operationsområde samt JJ-kateter.

Målgruppe – modtagelse

Patienter der skal have foretaget PNL eller ECIRS

Formål

At sikre en ensrettet information til patienterne der skal have lavet PNL eller ECIRS

At patienten er velinformeret og føler sig tryg inden, under og efter det operative indgreb