Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Reumatologisk forvagt

Beskrivelse

Vagtopgaver:

Koden og vagttelefon (orange) bæres hverdage kl. 08.00-18.00, lørdag kl. 08-16 og søndag kl. 09.00-15.00

Hverdage 8-15:

 • • Besvare spørgsmål fra praktiserende læger og læger på andre afdelinger

 • • Efter morgenkonferencen ca. kl. 8.20-8-25 gå forbi sygeplejerskerne i Reumatologisk Amb. i stueetagen. Her tages stilling til blodprøvesvar, som ikke kan vente til konferencen i ambulatoriet kl. 12.30 og eventuelle andre akutte problemstillinger. Desuden modtages receptlisten.

 • • Deltage i stuegangen på sengeafdelingen inkl. skrive indlæggelsesjournaler. Opgavefordeling efter aftale ved forstuegang.

 • • Hjælpe efter behov med indlæggelser fra ambulatoriet

 • • Varetagelse af opgaver, der er besluttet på konference eller efter anden aftale, f.eks. vurdering af akutte/subakutte patienter, bestilling af diverse undersøgelser, receptskrivning o.a.

 • • Håndtering af obs. Cauda equina patienter i diskus amb.

 • • Assistere til Synachten test jf. PRI instruks

 • • Introduktion af stud. Med.

 • • Forvagten deltager i dagens konferencer

 

I tilfælde af, at journal dikteres senere end sekretæren kan nå at skrive den samme dag (kl. 15 man-tors, kl. 14 om fredagen), skrives et kort notat i Clinical med indlæggelsesårsag, vigtige objektive fund, evt. vigtig biokemi/undersøgelser og behandlingsplan, således at vagtholdet kan orientere sig ved behov.

 

Hverdage kl. 15.00-18.00

 • • Vagthavende er på sengeafdelingen senest kl. 16.00

 • • Opgaver:

 • • Lave indlæggelsesjournal på eventuelle akutte patienter, der endnu ikke er har fået skrevet journal eller overflytningsnotater. Det er vigtigt at dette arbejde prioriteres inden vagten overdrages til nyre-endo forvagten kl. 18.00. Her nævnes især uafsluttede akutte undersøgelser og dårlige patienter.

 • • Følge op på ny-indlagte patienter og dagens stuegang samt evt. aftaler fra konferencen kl. 14.00.

 • • Receptliste (hvis denne ikke er nået inden).

 • • Godkende blodprøver og andre prøvesvar på indlagte patienter i opgavelisten

 • • Sikre at opgavelisten for de ambulante patienter er tømt.

 • • Tage sig at øvrige problemstillinger på sengeafsnittet (aftenstuegang).

 • • Besvare spørgsmål fra praktiserende læger og læger på andre afdelinger.

 • • 

Weekendvagter:

Lørdag kl. 8-16:

 • • Reumatologisk FV møder kl. 8-9 til vurdering af reumatologiske opgaver og prioritering

 • • FV samt nefrologisk vagthold mødes på kontoret på AMA 2 kl. 9 til rapport

 • • FV går stuegang på AMA1 og AMA2 på alle patienter indlagt i nefrologisk regi, inkl. specialepatienter

 • • FV konfererer med nyre-BV efter behov.

 • • Efter endt stuegang på AMA afrapporteres til nyre-BV.

 • • Ved behov for opfølgning på en patient efter endt stuegang på AMA kontaktes primært reumatologisk FV, der har tilset og lagt plan for patient.

 • • Ved behov for nyt fremmøde på AMA på allerede tilsete patient imødekommes dette af reumatologisk FV, hvis muligt. Er denne ikke i stand til at give fremmøde på AMA indenfor tidsrammen af dagarbejdet pga. opgaver i reumatologisk sengeafsnit, kontaktes nyre-FV eller nyre-BV afhængig af problemstilling.

 • • FV er ansvarlig for godkendelse af prøvesvar og udfærdigelse af evt. epikrise på tilsete patient i AMA

 • • Hvis arbejdsmængden på AMA er stor og forhindrer muligheden for at løse opgaverne i reumatologisk sengeafsnit indenfor planlagt arbejdstid, løses opgaverne på AMA i samarbejde med nyre-vagthold, således at det sikres, at reumatologiske problemstillinger er afklaret ved vagtophør.

 • • 

Søndag kl. 9-15:

Stuegang på reumatologisk sengeafsnit. Problemorienteret med opfølgning på nytilkomne problemstil-

linger, prøveresultater, effekt af behandling, medicinjustering, udskrivelser osv.

Der tages kontakt til beredskabsvagten efter behov.

I nogle tilfælde kan der aftales tilsyn, ved anmodning herom kan det drøftes med beredskabsvagten forud

Reumatologisk vagthavende ser i udgangspunkt ikke patienter i modtagelsen.