Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Færdigblandet antibiotika til pumper (elektroniske og elastomeriske) - Bestilling, modtagelse, opbevaring, kassation og lån

Beskrivelse

For afsnit med Medicinservice sker bestilling af færdigblandet antibiotika ved at følge denne retningslinjen, som ligeledes rummer information om modtagelse, opbevaring, kassation og lån.

Generelt

Bestilling

Bestilling sker ad hoc, når der er patienter, der skal behandles med færdigblandet antibiotika:

  • • Bestilles via Medicinservice på hverdage enten ved personlig kontakt, eller telefon inden deadline kl. 11.00.

  • • Akut bestilling: Tag kontakt til Medicinservice for at afklare bestilling og leverance.

  • • Styring af igangværende færdigblandet antibiotika til patienter kan ske ved hjælp af bilag: Styring af igangværende færdigblandet antibiotika til patienter.

Bemærk: Der aftales ikke fast leverance på færdigblandet antibiotika, da efterspørgslen ikke er stabil, hvilket betyder, at der kan være mange ændringer.

 

Modtagelse

  • • Personale på afsnittet/ambulatoriet tager selv i mod færdigblandet antibiotika og lægger det på køl.

  • • Medicinservice orienterer afsnittet om, at der leveres færdigblandet antibiotika, som skal sættes på køl. Orientering kan ske ved hjælp af bilag: Styring af igangværende færdigblandet antibiotika til patienter.

  • • Køleskabet gøres klar med kurv og lamineret skilt med information om håndtering, opbevaring, holdbarhed kan placeres i køleskabet se bilag: ”OBS! Klar til brug antibiotika”.

 

Opbevaring

  • • OBS Færdigblandet antibiotika har forskellig holdbarhed, og det opbevares som udgangspunkt i køleskab.

  • • Færdigblandet antibiotika opbevares i en kurv i køleskab, der efterlever gældende krav 2 – 8 grader.

  • • Anvend færdigblandet antibiotika ift. udløb (ældste først). Udløb angiver, hvornår lægemidlet skal være indgivet.

  • • Færdigblandet antibiotika skal være færdig administreret inden det angivne tidspunkt fx Anv. før: 29-1-2020 kl. 7 (dvs. AB posen skal være sat op senest dagen før kl. 7)

 

Reklamation

Hvis der er reklamation på færdigblandet antibiotika => følg linket: https://pri.rn.dk/Sider/5293.aspx og udfyld bilaget, som skal udfyldes: https://pri.rn.dk/Assets/5293/Indberetning-af-reklamation.pdf

 

Afbestilling

Kontakt Medicinservice personligt eller på telefon. Medicinservice undersøger om det kan lade sig gøre at afbestille hurtigst muligt.

 

Håndtering af udløb

Det er afsnittets ansvar, at det er de ældste færdigblandet antibiotika, som anvendes først.

Håndtering af affald

Affald fra færdigblandet antibiotika skal håndteres efter gældende retningslinje: https://pri.rn.dk/Assets/5764/Sorteringsvejledning_RN.pdf

 

Lån af færdigblandet antibiotika til akut opstart

Ved behov for opstart med færdigblandet antibiotika før end at det kan leveres fra Sygehusapoteket tager afsnittet kontakt til afsnit, der har et lager af færdigblandet antibiotika jf. Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland

Medicinservice kan henvise til afsnit/ambulatorie, der har på AB på lager.

 

Definition af begreber

Færdigblandet antibiotika: Antibiotika, som er tilberedt på Sygehusapoteket, og som har en holdbarhed, der gør, at det kan opbevares på afsnittet til brug til patienten.

 

Medicinservice: Service som ydes af Sygehusapoteket til afsnit på hospitaler.

Målgruppe – modtagelse

Patienter i Region Nordjylland, som behandles med færdigblandet antibiotika.

Formål

At bestilling, modtagelse, opbevaring, kassation og lån af færdigblandet antibiotika sker optimalt som muligt via Medicinservice.

Referencer

Ingen