Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Vejledning for CPAP-behandling

Formål

At fremme behandlingen af patienter med alvorligt respirationssvigt grundet KOL, bronchospasme eller lungeødem, samt mindske den samlede indlæggelsestid.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

CPAP: Continous Positive Airway Pressure.

PEEP: Tryk i luftvejene efter endt respiration.

 

Beskrivelse/virkemåde

CPAP giver et konstant positivt luftvejstryk ved både inspiration og ekspiration.

O2-MAX Trio systemet iltforsynes fra high flow udtaget på iltflasken og kan generere FiO2 på henholdsvis 30%, 60% og 90% og PEEP-tryk på mellem 5 og 10 cmH2O. Nebulisator kan tilsluttes.

 

Indikation

Alvorligt respirationssvigt og mistanke om KOL, bronchospasme eller lungeødem.

Ved ønske om brug af CPAP ved anden indikation, kontakt læge på akutlægebil.

 

Kontraindikation

 • • Aspirationsrisiko:

Hvis patienten kaster op, fyldes masken med opkast og patienten aspirerer.

 

 • • Manglende samarbejdsevne:

Betydelig nedsat bevidsthed, udtrætning, agiteret/konfusion m.v.

 

 • • Øget intrakranielt tryk:

CPAP kan bidrage til forøget intrakranielt tryk, pga. øget intrathorakalt tryk. CPAP bør derfor ikke benyttes ved mistanke om hovedskade eller hjerneblødning.

 

 • • Pneumothorax:

CPAP giver et højere luftvejstryk, som kan medføre forværring af pneumothorax samt udvikling af trykpneumothorax.

 

 • • Systolisk BT < 90 mmHg:

CPAP medfører et højere intrathorakalt tryk, hvilket kan reducere Preload således, at blodtrykket falder. Hvis patienten er ved at gå i cirkulatorisk shock, kan behandling med CPAP medføre cirkulatorisk kollaps.

 

 • • Stor blødning:

Øget risiko for udvikling af cirkulatorisk shock, hvilket kan forværres ved CPAP-behandling.

 

 • • Epiglottit:

Alle slags manipulationer af luftvejene kan forværre tilstanden.

 

 • • Obstrueret luftvej:

Fremmedlegeme / ansigtstraume.

 

Behandling

Montering/opstart:

 • • Lyt på patienten.

 • • Hav alt udstyr tilgængeligt inden opstart. Skab tryghed og informer patienten.

 • • Giv patienten masken på således, at denne slutter tæt.

 • • Fastspænd evt. masken vha. vedlagte stropper (efter at patienten har vænnet sig til masken).

 • • Indstil venturi-enheden på 30% ved indikation KOL eller bronchospasme

 • • Indstil venturi-enheden på 90% ved indikation Lungeødem, kan med fordel opstartes inden IV-medicin.

 • • Justér ønsket PEEP-tryk. Som regel vil man have et tryk mellem 5 og 10 cmH2O

 • • SpO2 og BT skal monitoreres under behandling

 • • Hvis der er indikation for inhalationsbehandling, monteres nebulisatoren efter medicin er hældt op og justér flow på flowmeter.

 

Optræd roligt og informer patienten om det der foregår.

Lad eventuelt patienten selv holde masken mod næse og mund. Spænd ikke masken inden patienten samarbejder godt og accepterer behandlingen.

 

Vurdering og dokumentation

Symptomer, behandling (inkl. valgt FiO2 og PEEP), udvikling og aftaler registreres i PPJ.

Registreringsskema for CPAP-behandling udfyldes i Assign.

 

Særlige forhold

Observér:

 • • Bevidsthed. GCS skal scores. Vurdér også om patienten begynder at blive udtrættet. (CPAP-behandling kræver at patienten er vågen og kan opretholde frie luftveje)

 • • Respirationsfrekvens (RF), respirationsmønster (overfladisk, brug af hjælpemuskulatur osv.) og SpO2 samt EtCo2

 • • Puls frekvens, fylde og regelmæssighed, hud (varm, kold, tør, klam) og blodtryk

 • • Temperatur

 • • Patienten skal under hele CPAP-behandlingen være under observation af paramedicineren. Forlad IKKE patienten.

 

Vurdér behandlingseffekten løbende.

Hvis tilstanden forværres, patienten ikke kan samarbejde omkring behandlingen, eller der opstår kontraindikationer, pauseres denne.

 

Referencer