Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til Liaisonsomatik

Beskrivelse

Alle indlagte patienter i Psykiatrien med behov for somatisk udredning og behandling, udover det Psykiatriens læger kan varetage, kan henvises til Liaisonsomatik. Læger i Psykiatrien kan henvise.

 

Udvalgte ambulante patienter i Psykiatrien kan ligeledes henvises. Det gælder for følgende aftalte ambulante områder:

  • • Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd: Ambulatorium for Psykoser på Brandevej.

  • • Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord: Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel og Psykiatrisk Ambulatorium Thy/Mors.

 

For at udfærdige en henvisning opretter lægen i Psykiatrien et journalnotat, hvor lægen beskriver patientens problem/udfordring. Det skal klart fremgå, at journalnotatet er en henvisning til det liasonsomatiske team, og derfor indledes notatet med ”Henvisning til Liaisonsomatik for undersøgelse af XX-problem”.

Journalnotatet skal indeholde en målrettet beskrivelse til en somatisk modtager.

 

Journalnotatet lægges til gennemsyn hos Psykiatriens liaisonsomatiske koordinator i den respektive afdeling, eller tilføjes til patientliste af f.eks. sekretær i Psykiatrien.

 

Hvornår udarbejdes journalnotat som henvisning?

Der kan udarbejdes journalnotat hele ugen.

 

Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd og Retspsykiatrisk Afdeling, sengeafsnit:

Der gennemføres liaisonsomatik hver tirsdag. Dikteres journalnotatet, skal det gøres senest mandag kl. 12.00 med henblik på at blive transskriberet, så det er synligt for koordinator på patientlisten, hvis der ønskes tilsyn tirsdag formiddag/eftermiddag.

Hvis journalnotatet skrives af lægen selv, er fristen mandag kl. 14:00.

 

Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord og Ældrepykiatrisk Afdeling, sengeafsnit, Brønderslev:

Ældrepsykiatri. Der gennemføres liaisonsomatik hver mandag. Der er frist for henvisninger senest fredag kl.12. Det er også muligt at henvise lige op til start på liaisonsomatik.

 

Almenpsykiatrien. Der gennemføres liaisonsomatik hver torsdag. Dikteres journalnotatet, skal det gøres senest onsdag kl. 12.00 med henblik på at blive transskriberet, så det er synligt for koordinator på patientlisten, hvis der ønskes tilsyn torsdag formiddag/eftermiddag.

Hvis journalotatet skrives af lægen selv, er fristen onsdag kl. 14:00.

 

Sengeafsnit N8, Thisted:

Henvisninger udarbejdes på konference i ugen op til næste liaisonsomatik og de lægges på patientlisten af psykiatrisk koordinator.

 

Frister for journalnotater på det ambulante område:

Senest dagen før næste liaisonsomatik, men meget gerne før mhp indkaldelse og booking af patienten samt at sekretær lægger patienten på patientlisten.

 

Hvad skal en henvisning indeholde?

Henvisningen udarbejdes i et journalnotat ALTID vha. standardtekst med titlen ”liaison” (se vedhæftede vejledning om ” indsæt standardtekst” funktionen). Standardteksten indeholder følgende overskrifter:

 

  • • Henvisning til Liaisonsomatik for undersøgelse af XX-problem:

  • • Psykiatrisk grundmorbus:

  • • Somatiske problemstillinger:

  • • Hvad ønskes undersøgt / behandlet?

  • • Hvilke tiltag er afprøvet allerede?

  • • Ønskes fysisk tilsyn eller journalgennemgang

  • • Anden relevant information

 

Man kan skrive/diktere sin tekst ud i ét tekststykke med støtte fra standardteksten, eller man kan skrive ud for hver overskrift.

 

Dikteres notatet, markeres det med Haster, med henblik på skrivning af en lægesekretær inden næste liaisonsomatik. Lægen kan også skrive notatet selv.

 

Når journalnotatet er skrevet, lægges det til gennemsyn hos klinikkens liaisonsomatiske koordinator (se vedhæftede vejledning) eller direkte på patientlisten. Når der er tale om gennemsyn visiterer Liaisonsomatisk koordinator derefter henvisningen ind på patientlisten.


I hvilke situationer kan Liaisonsomatik anvendes?

Det liaisonsomatiske team kan anvendes i de situationer, hvor den psykiatriske læge savner erfaring for selv at kunne hjælpe patienten med en given somatisk problemstilling eller blot ønsker sparring. Problemstillingen behøver ikke at være tilknyttet et specielt somatisk speciale. Alle somatiske læger tilknyttet det liaisonsomatiske team kan varetage alle problemstillinger indledningsvist.

 

Somatisk læge og sygeplejerske i liaisonsomatik

Deltagende læge og evt. sygeplejerske fra somatikken er udpeget og oplært i opgaven. Deltagelse sker i henhold til en vagtplan.

Forinden oprettes læge og sygeplejerske med adgang til forskellige kliniske systemer:

 

Definition af begreber

Liaisonsomatik indlagte - er medicinsk stuegang på psykiatriske sengeafsnit, hvor der på et fast tidspunkt (f.eks. ugentligt eller hver 14. dag) kommer besøg af en somatisk speciallæge og evt. også somatisk sygeplejerske. Afsnittets psykiatriske personale støtter i nødvendigt omfang, så somatiske udredninger og behandling kan gennemføres.

 

Liaisonsomatik ambulante – er et tilbud til ambulante psykiatriske patienter, hvor der er mulighed for at blive undersøgt og udredt af somatisk læge og evt. også somatisk sygeplejerske. Målgruppen er patienter tilknyttet udvalgt ambulatorium i Regionspsykiatrien, som ikke vil eller kan opsøge egen læge eller ikke vil eller kan opsøge tilstrækkelig udredning og behandling i somatisk regi. Psykiatrisk personale kan være involveret ved den ambulante liaisonsomatiske udredning mhp at koordinere og skabe tryghed.

 

Målgruppe – modtagelse

Psykiatriske læger ansat i Psykiatriens afdelinger er målgruppe for denne retningslinje. Psykiatriens indlagte og udvalgte ambulante voksenpsykiatriske patienter er målgruppe for liaisonsomatik.

Formål

Formål med denne instruks er at sikre korrekt oprettelse og formidling af henvisninger til det liaisonsomatiske team med henblik på udredning og behandling.

Problemstilling

For at nedbringe overdødeligheden har Psykiatrien og somatikken indledt et samarbejde, således at psykiatriske indlagte patienter kan blive undersøgt for og få behandlet deres fysiske sygdomme af læger med somatisk speciale.

Referencer

Nyhed: Aalborg Universitetshospital om Liaison somatik