Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til Liaisonsomatik, Klinik Psykiatri Syd og Klinik Psykiatri Nord

Beskrivelse

Indlagte patienter i Psykiatrien med behov for somatisk udredning og behandling, udover det Psykiatriens læger kan varetage, kan henvises til Liaisonsomatik. Læger i Psykiatrien kan henvise.

 

For at udfærdige en henvisning opretter lægen i Psykiatrien et særligt journalnotat, hvor lægen beskriver patientens problem/udfordring. Det skal klart fremgå, at notatet er en henvisning til det liasonsomatiske team, og derfor indledes notatet med ”Henvisning til Liaisonsomatik for undersøgelse af XX-problem”.

Henvisningen skal indeholde en målrettet beskrivelse til en somatisk modtager.

 

Henvisningen/journalnotatet lægges til gennemsyn hos Psykiatriens liaisonsomatiske koordinator i den respektive klinik.

 

Hvornår sendes henvisning?

Der kan udarbejdes henvisninger hele ugen.

 

Dikteres notatet skal det gøres senest mandag kl. 12.00 med henblik på at blive transskriberet, så det er synligt for koordinator på patientlisten, hvis der ønskes tilsyn tirsdag formiddag/eftermiddag.

Hvis henvisningen skrives af lægen selv, er fristen mandag kl. 14:00.

 

Hvad skal en henvisning indeholde?

Henvisningen udarbejdes i journalnotat ALTID vha. standardtekst med titlen ”liaison” (se vedhæftede vejledning om ” indsæt standardtekst” funktionen). Standardteksten indeholder følgende overskrifter:

 

  • • Henvisning til Liaisonsomatik for undersøgelse af XX-problem:

  • • Psykiatrisk grundmorbus:

  • • Somatiske problemstillinger:

  • • Hvad ønskes undersøgt / behandlet?

  • • Hvilke tiltag er afprøvet allerede?

  • • Ønskes fysisk tilsyn eller journalgennemgang

  • • Anden relevant information

 

Man kan skrive/diktere sin tekst ud i ét tekststykke med støtte fra standardteksten, eller man kan skrive ud for hver overskrift.

 

Dikteres notatet, markeres det med AKUT, med henblik på skrivning af en lægesekretær inden førstkommende tirsdag morgen. Lægen kan også skrive notatet selv.

 

Når notatet er skrevet, lægges det til gennemsyn hos klinikkens liaisonsomatiske koordinator (se vedhæftede vejledning). Liaisonsomatisk koordinator visiterer derefter henvisningen.


I hvilke situationer kan Liaisonsomatik anvendes?

Det liaisonsomatiske team kan anvendes i de situationer, hvor den psykiatriske læge savner erfaring for selv at kunne hjælpe patienten med en given somatisk problemstilling eller blot ønsker sparring. Problemstillingen behøver ikke at være tilknyttet et specielt somatisk speciale. Alle somatiske læger tilknyttet det liaisonsomatiske team kan varetage alle problemstillinger indledningsvist.

 

Somatisk læge og sygeplejerske i liaisonsomatik

Deltagende læge og sygeplejerske fra somatikken er udpeget og oplært i opgaven. Deltagelse sker i henhold til en vagtplan.

Forinden oprettes læge og sygeplejerske med adgang til forskellige kliniske systemer:

 

Definition af begreber

Liaisonsomatik - er medicinsk stuegang på psykiatriske sengeafsnit, hvor der på et fast tidspunkt (f.eks. ugentligt eller hver 14. dag) kommer besøg af en somatisk speciallæge og sygeplejerske. Afsnittets psykiatriske personale støtter så meget som muligt, så somatiske udredninger og behandling kan gennemføres.

Målgruppe – modtagelse

Psykiatriske læger ansat i Klinik Psykiatri Syd og Klinik Psykiatri Nord er målgruppe for denne retningslinje. Psykiatriens indlagte voksenpsykiatriske patienter er målgruppe for liaisonsomatik.

Formål

Formål med denne instruks er at sikre korrekt oprettelse og formidling af henvisninger til det liaisonsomatiske team.

Problemstilling

For at nedbringe overdødeligheden har Psykiatrien og somatikken indledt et samarbejde, således at psykiatriske indlagte patienter kan blive undersøgt for og få behandlet deres fysiske sygdomme af læger med somatisk speciale.

Referencer

Nyhed: Aalborg Universitetshospital om Liaison somatik