Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SKEMA TIL FRAKTURTYPER INDENFOR TRAUMEOMRÅDET

FRAKTUR TYPE

AMBULANT OPFØLGNING

REGIME

Protesenær fraktur - femurstem

Patienter med skinneosteosyntese følges i traume-sektoren.

Patienter med revisionsalloplastik følges i alloplastik-sektoren.

Individuelt forløb, evt. aflastning. Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, enten spec fys eller almen.

Pertrochantær fraktur

Hovedparten af patienterne ses ikke til opfølgende kontrol, dette aftales individuelt ved behov.

Som udgangspunkt tillades belastning indenfor smertegrænsen, hvis aflastning noteres dette af operatøren. Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, enten spec fys eller almen.

Subtrochantær fraktur

Klinisk og rtg kontrol efter 12 uger

Som udgangspunkt tillades belastning indenfor smertegrænsen, hvis aflastning noteres dette af operatøren. Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, enten spec fys eller almen.

Corpus femoris fraktur

Klinisk og rtg kontrol efter 6, 12, 18 uger samt til heling.

Ved marvsøm tillades belastning indenfor smertegrænsen. Ved ekstern fiksation vurderes individuelt.

Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, enten spec fys eller almen.

Distal femurfraktur

Klinisk og rtg kontrol efter 6, 12, 18 uger samt til heling.

De fleste patienter tillades belastning indenfor smertegrænsen. Ved aflastning de første 6 uger opstartes med ubelastede øvelser.

Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, enten spec fys eller almen.

Patellafraktur

Konservativ behandling:

14 dage + 6 uger til klinisk + rtg kontrol.

Operativ behandling:

14 dage + 6 uger til klinisk kontrol + rtg. Ved 14 dage sep agraffer + oplåsning af don joy.

Som udgangspunkt må belastes på strakt knæ.

Ved konservativ behandlet fraktur bæres don joy i 0-30 grader i 6 uger.

Ved opereret fraktur låses don joy gradvist op (30-60-90 grader med 14 dages intervaller).

Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, enten spec fys eller almen.

Proximal tibiafraktur

Konservativ behandling:

14 dage til klinisk kontrol + oplåsning af don joy. 6 uger til klinisk + rtg kontrol.

Operativ behandling:

14 dage til klinisk kontrol. Sep agraffer + evt oplåsning af don joy. 6 uger til klinisk + rtg kontrol.

Øvrige kontroller efter behov.

 

Kan behandles konservativt med don joy skinne, aflastning i 6 uger.

Operativt med skinne/skruer eller ekstern fiksation. Her vurderes belastning/aflastning individuelt.

Inden udskrivelse henvises til spec fysioterapi.

Crusfraktur

Konservativ behandling:

14 dage til klinisk og rtg kontrol og evt. omlægning af gips. Ses efterfølgende efter 6 og 12 uger til klinisk og rtg kontrol.

Operativ behandling:

14 dage til klinisk kontrol med agraffjernelse. Efter 6 uger til klinisk og rtg kontrol. Øvrige kontroller efter behov.

Kan behandles konservativt med gips. Ved konservativ behandling aflastes.

Operativt med marvsøm eller ekstern fiksation. Ved operativ behandling vurderes belastning/aflastning individuelt.

Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, enten spec fys eller almen.

Åben fraktur

Vurderes individuelt.

Individuel behandling, ofte ikke muligt med definitiv osteosyntese primært.

Compartment

Vurderes individuelt.

Operativ behandling i form af fasciotomi, med efterfølgende sekundær suturering.

Inficeret osteosyntese

Vurderes individuelt.

Operativ behandling i form af oprensning, evt. skift/fjernelse af osteosyntesemateriale. Evt. VAC behandling efter operation. Længerevarende behandling med antibiotika.

 

Vedrørende malleolfrakturer ses nedenstående skemaer.

 

Malleol frakturer der behandles konservativt:

FRAKTURTYPE

AMBULANT OPFØLGNING

REGIME

SE2 – gælder de laterale frakturer UDEN medial ømhed

Ingen kontrol i amb.

Får anlagt aircast i skadestuen til brug i 6 uger. Må belaste indenfor smertegrænsen.

SE2 – gælder de laterale frakturer MED medial ømhed

10-14 dage med stående rtg uden bandage

 

Evt. 7-10 dage med stående rtg uden bandage (kun hvis dette ikke er foretaget i skadestuen)

I skadestuen suppleres med stående rtg. Får anlagt aircast i skadestuen til brug i 6 uger. Må belaste indenfor smertegrænsen.

 

Hvis der ikke kan udføres stående rtg i skadestuen anlægges bagre gips, og patienten skal indkaldes i amb efter 7-10 dage med vægtbelastet rtg (uden bandage) mhp. afklaring af stabil/ustabil fraktur.

 

 

Malleolfrakturer der osteosynteres:

 

FRAKTURTYPE

AMBULANT OPFØLGNING

REGIME

FORLØB A – gælder ved de stabile frakturer med god knoglekvalitet

14 dage til klinisk kontrol, agraffjernelse + bevægeinstruks. 14 dages kontrol bookes på gipse-stuen.

6 uger til klinisk og rtg kontrol.

6 ugers kontrol bookes på traumestuen.

Walkerstøvle anlægges på OP-stuen. Denne anvendes 6 uger post-OP.

Ved 14 dages kontrol gives instruktion i ubelastede bevægeøvelser:

4 gange om dagen tages støvlen af, hvorefter patienten må træne plantar/dorsal flektion. Lav øvelsen 5 min hver gang.

 

Billede 1

Patienten må begynde at tage brusebad uden støvle på. Dette skal foregå siddende, og sideværts bevægelser i anklen skal undgås.

4 uger post-OP må begynde med at skyggestøtte (smertevejledt) med støvlen på + krykker.

Walker seponeres ved 6 ugers kontrol.

Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, almen GOP. Opstart efter 6 ugers kontrol.

FORLØB B – gælder ved syndesmoserupturer + bagkantsfrakturer. Alle osteosynteser der inkluderer syndesmoseskrue.

14 dage til klinisk kontrol, agraffjernelse + cirkulering. 6 uger til sep gips + rtg og klinisk kontrol.

14 dages kontrol + 6 ugers kontrol bookes på gipse-stue.

Bagre gips anlægges på OP-stuen. Denne anvendes de første 14 dage, hvorefter der skiftes til cirkulær gips de følgende 4 uger.

Ingen vægtbelastning de 6 uger med gips.

Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, almen GOP. Opstart efter 6 ugers kontrol.

Ved OP opskrives til fjernelse af syndesmoseskrue, fjernes efter 3 mdr post-OP, i LA.

FORLØB C – gælder ved rushpin og perkutane skruer. Ofte ældre med skrøbelig hud og knoglekvalitet.

14 dage til klinisk og rtg kontrol, agraffjernelse + cirkulering.

8 uger til sep gips + rtg og klinisk kontrol. 14 dages kontrol + 8 ugers kontrol bookes på gipse-stue.

Bagre gips anlægges på OP-stuen. Denne anvendes de første 14 dage, hvorefter der skiftes til cirkulær gips de følgende 6 uger. Efter anlæggelse af cirkulær gips sendes patienten til rtg. mhp. stillingskontrol, rtg. skal ses af traumelæge inden pt. tager hjem.

Ingen vægtbelastning de 8 uger med gips.

Inden udskrivelse henvises til fysioterapi, almen GOP. Opstart efter 8 ugers kontrol.

 

FORLØB D – gælder ved individuelle forløb.

Her skal den postoperative plan beskrives udførligt i journalen.