Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved febril neutropeni

Beskrivelse

Feber, infektioner og sepsis er de hyppigste og alvorligste bivirkning børn og unge i immunsupprimerende behandling udsættes for.

Forebyggelse, symptomkontrol og hurtig og effektiv behandling har afgørende betydning for gennemførelse af behandlingen, den endelige prognose, samt barnet og familiens livskvalitet under behandlingsforløbet.

Sygeplejen til denne patientgruppe består derfor også af at vejlede, informere og guide familierne til at reagere og håndtere ændringer i almentilstand. At gøre dem i stand til/trygge ved at varetage plejen af det immunsvækkede barn hjemme.

Modtagelse af patienten

Anamnese:

Der optages grundig anamnese med patientens og forældrenes betragtninger/erfaringer oftest over telefonen hvor patienten meldes. Dette for at give en forventet status af patienten som modtages og hvad der gøres klart. Der aftales mulig transport til hospitalet evt ved hjælp af falck.

Se evt spørgeguide ved telefonisk kontakt som vejledning. (hænger ved stationær telefon)

Forberedelse:

Tilrettelæggelse af eget arbejde (bestille div prøver, printe feberskema K:\AUH-BARN-303B\Feberskema..xls, melde barnet til vagthavende, klargøring af stue, evt isolationsstue ved indikation)

Modtagelse:

 • • Måle temperatur

 • • BT, puls, kapillær respons, RF, saturation, vurderer bevidsthedsniveau. (TOKS)

 • • Tage bloddyrkninger (ved flere løb skal der tages dyrkning med spild fra begge.)

 • • Blodprøver infektionstal, hæmstatus, væsketal, levertal ved påvirket almentilstand suppleres med yderligere efter aftale med læge

 • • Koble til Nacl-infusion, kooriger herefter væsketerapi med læge

 • • Afdække/tildække ved evt kulderystelser

 • • Kontakte vagthavende læge mhp gennemgang hurtigst muligt (Gerne indenfor 30 min)

 • • Observere/inspicere for infektions foci

 • • Inspicere huden specielt ved cvk indstikssted, peg-sonde, mundhule samt omkring anus.

 • • Foretage relevante podninger/dyrkninger

 • • Vægt ved mistanke om dehydratio

 • • Obs urin og aff. Ved mistanke om evt infektions fokus tages urin og fæces prøver fra.

 • • Hurtig iværksættelse af ordinationer ift opstart af antibiotika

 • • Lindre smerter, kvalme mm.

 

Behandling

Det er vigtigt, at antibiotikabehandling startes hurtigst muligt – umiddelbart efter der er taget bloddyrkning. Der afventes ikke svar på blodprøver eller anden prøvetagning med mindre prøven kan tages fra umiddelbart eller patienten ikke er neutropen.

Behandlingen gives efter følgende instruks pri dokument neutropen feber

 

Der aftales herefter observationsniveau med hyppighed af måling af værdier, blpr, overvågning mm. Der er øget opmærksomhed på risiko for udvikling af sepsis også efter opstart af behandling.

Sepsis (svær) hos børn med febril neutropeni

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker som arbejder med børn og unge i immunsupprimerende behandling.