Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Driftsproblemer med ZOLL - X Series.

 

Beskrivelse

Beskriver hvorledes det Præhospitalt personale og AMK-vagtcentralen (TD) skal handle ved nedbrudt eller defekt udstyr/tilbehør til ZOLL X – Series.

 

Målgruppe – modtagelse

Præhospitalt personale og medarbejdere (Tekniske Disponenter (TD)) på regionens AMK-vagtcentral.

 

Definition af begreber

ZOLL X – Series: Er den monitor der sidder i alle primærambulancer og ØPE køretøjer. Monitoren bruges til stødafgivelse, optagelse af ekg, blodtryk osv.

 

ØPE: Øvrige Præhospitale Enheder (Akutlægebil, Paramedicinerbil og Akutbil).

 

Formål

Primær: Sikre en stabil drift og sikre hjælp til brugerne, når de oplever problemer med X – Series og har brug for at få kontakt med en superbruger. Superbrugeren vurderer om ZOLL X – series skal tages ud af drift og erstattes med en reserve.

Sekundær: Ved defekt udstyr/tilbehør eks. EKG kabel eller utæt blodtryksmanchet – kan få anvist hvor de kan bytte til nyt.

 

Nedbrud.

TD tager kontakt til superbruger. I første omgang afklares det, om der er en superbruger på vagt i driften. ØPE har 7 superbrugere og Falck har 5 superbrugere. I networking forefindes en liste med navne på Superbrugerne og deres telefonnummer.

Superbrugerne indberetter til Medidyne via følgende link: Fejlmelding & Service af udstyr - Medidyne

 

Defekt udstyr/tilbehør

I akutmodtagelserne i Aalborg, Thisted og Hjørring er der på ALB/PM depotet en ”pakke” med udstyr til ombytning.

 

Er ALB ude at køre, er udstyret placeret i skabe i akutmodtagelsen – se nedenstående.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjørring. Skab i ambulancegaragen bag ved lægebilen.

Nøglen: Placeret ved sekretæren hvor man melder sin ankomst med patienterne.

Billede 8

 

 

Thisted. Skab er placeret i depotrummet – ambulancegaragen.

 

 

 

 

 

Billede 9

Billede 11

 

 

Aalborg. Skab på gangen, nederste hylde.

Nøglen: Nøglebræt ved forløbskoordinator.

 

 

Billede 12

 

 

Pakken indeholder blandet andet:

 

5 stk. af hver blodtryksmanchet str.

3 stk. SpO2 målere m/ kabel

3 stk. kabel til børneproben.

1 sæt. EKG elektroder (Komplet med ekstremitets- og prækordialtkabelsæt)

2 sæt. Slanger til blodtryksmanchetten.

1 stk. terapi kabel.

1 sæt- modem-kabler

 

Det defekte udstyr placeres i den markerede kasse, med tydelig markering af ”Defekt udstyr”.

 

Referencer

Networking – link til liste med Superbruger navn og telefonnummer:

 

https://networking.rn.dk/faelles/beredskab/vagtcentral/SitePages/Zoll.aspx