Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger - Arbejdsgang vedr. vigtige uventede fund (VUF)

 

Formål: At sikre at informationer vedr. vigtige uventede fund, eksempelvis RU thorax, som kræver videre udredning, f.eks. med CT i pakkeforløb eller ru thorax der viser pneumothorax, lungeemboli ol. videregives til relevant klinikere, således der sikres patientsikre forløb.

 

Målgruppe: Interne og eksterne Radiologer, plejepersonale og sekretærer tilknyttet Radiologisk afdeling.

 

Arbejdsgange med alternative metoder, til at få kontakt med relevant kliniker:

  1. 1) Dagtid indlagt patient:

-Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge.

 alternativt (ved manglende kontakt)

-Radiolog kontakter via informationen vagthavende bagvagt på henvisende afdeling.

 

Husk at det er muligt for radiolog, selv at sende en henvisning til ophængning, spor ”sekretærbesked”. Det er vigtigt at radiologen noterer i generel note i RIS, hvilken konference undersøgelsen skal hænges op på. Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

CT-teamet håndterer, i dag tid på hverdage, løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Anvendelse af spor ”sekretærbesked”, kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans.

 

 

  1. 2) Dagtid elektiv patient fra ambulatorie/afdeling:

-Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge.

 alternativt (ved manglende kontakt)

-Radiolog kontakter via informationen vagthavende bagvagt på henvisende afdeling.

 

Husk at det er muligt for radiolog, selv at sende en henvisning til ophængning, spor ”sekretærbesked”. Det er vigtigt at radiologen noterer i generel note i RIS, hvilken konference undersøgelsen skal hænges op på. Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

CT-teamet håndterer, i dag tid på hverdage, løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Anvendelse af spor ”sekretærbesked”, kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans

 

 

  1. 3) Dagtid elektiv patient fra egen læge:

Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge via HOTLINE. (Hotline liste over praktiserende læger)

 

Husk at det er muligt for radiolog, selv at sende en henvisning til ophængning, spor ”sekretærbesked”. Det er vigtigt at radiologen noterer i generel note i RIS, hvilken konference undersøgelsen skal hænges op på. Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked CT-teamet håndterer, i dag tid på hverdage, løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

 

OBS: Anvendelse af spor ”sekretærbesked”, kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans

 

 

  1. 4) Vagttid indlagt patient:

-Radiolog kontakter telefonisk henvisende læge.

 alternativt (ved manglende kontakt)

-Radiolog kontakter via informationen vagthavende bagvagt på henvisende afdeling.

 

Husk at det er muligt for radiolog, selv at sende en henvisning til ophængning, spor ”sekretærbesked”. Det er vigtigt at radiologen noterer i generel note i RIS, hvilken konference undersøgelsen skal hænges op på. Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked CT-teamet håndterer, i dag tid på hverdage, løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

 

OBS: Anvendelse af spor ”sekretærbesked”, kan ALDRIG erstatte en telefonisk opringning til henvisende instans

 

  1. 5) Vagttid ambulante/ikke akutte patienter henvist fra ambulatorium (CT og MR)

-Hvis radiograf opdager noget suspekt på undersøgelsen- kontaktes Radiologisk bagvagt telefonisk

-Radiologisk bagvagt udarbejder præliminært notat+ sender sekretærbesked (Spor). Det er vigtig at Radiologisk bagvagt noterer i generel note i RIS, hvad der videre skal ske med patienten, således sekretær får kendskab til det videre forløb og kan handle herpå. Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

CT-teamet håndterer, i dag tid på hverdage, løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

 

OBS: Hvis radiolog vurderer, at et fund er så truende, at det ikke kan vente til næste dag kontaktes bagvagt på relevante afdeling - eks ved subdural hæmatom- kontaktes neurokirurgisk bagvagt uanset om pt. er henvist fra ambulatorie eller EL.

 

Vagttid ambulante/ikke akutte patienter henvist fra praktiserende læge (CT og MR)

-Hvis radiograf opdager noget suspekt på undersøgelsen- kontaktes Radiologisk bagvagt telefonisk

-Radiologisk bagvagt udarbejder præliminært notat+ sender sekretærbesked (Spor). Det er vigtig at Radiologisk bagvagt noterer i generel note i RIS, hvad der videre skal ske med patienten, således sekretær får kendskab til det videre forløb og kan handle herpå. Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked CT-teamet håndterer, i dag tid på hverdage, løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

OBS: Hvis radiolog vurderer, at et fund er så truende, at det ikke kan vente til næste dag kontaktes bagvagt på relevante afdeling - eks ved subdural hæmatom- kontaktes neurokirurgisk bagvagt uanset om pt. er henvist fra ambulatorie eller EL.

 

 

  1. 6) Ekstern beskriver elektive undersøgelser:

Hvis ekstern beskriver, på en elektive undersøgelse i dagtid, finder et uopsætteligt vigtigt uventet fund, dvs. et fund er så truende, at det ikke kan vente til næste dag, så skal undersøgelsen lægges til ”sekretærbesked” og der skal skrives i generel note, hvad der skal ske med patienten.

Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked CT-teamet håndterer, i dag tid på hverdage, løbende de undersøgelser, der manuelt er lagt på konferencesporet Sekretærbesked. Vær derfor opmærksom på at sekretærbesked IKKE håndteres i vagttid, i weekender eller på helligdage.

 

 

Udenfor almindelig arbejdstid, skal ekstern beskriver af elektive undersøgelser, kontakte omstillingen 97660000 og bede om at blive omstillet til radiologisk bagvagt, der skal foranstalte de relevante tiltag. Hvis TMC udgør vagtholdet, så skal disse kontakte radiologisk bagvagt, som skal tage sig af sagen.

 

 

OBS TMC elektive undersøgelse ikke akut truende fund: Se dokument: https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/32195.aspx

 

  1. 7) Forskning:

-Radiolog kontakter telefonisk henvisende/projektansvarlig læge.

 alternativt (ved manglende kontakt)

-Radiolog kontakter telefonisk bagvagt på henvisende afdeling.