Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HOLTER-MONITORERING

Følgende procedurekoder anvendes i forbindelse med Holter-monitorering, Event og R-test:

1. dag (den dag båndoptageren sættes på):ZZ4020 Holter-monitorering

   Artskode 10/19 – ved udredningsbesøg*

    Artskode 20 – ved kontrolbesøg

 

Bookingen hentes over fra Bookplan! Personalekode = sgpl.koden (se bemærkningsfelt i Bookplan)

 

*) Registrering af (evt) klinisk beslutning foretages under denne ”1*-kontakt” (iht. udredn.skema!!)

 

 

2. dag (analysedagen = dato for diktering):ZZ4021C Analyse af Holter-monitorering

    Artskode 90 – Hændelse uden pt.fremmøde

 

Varighed = 15 min. Kodes med lægekode.

 

Notatet, som lægen dikterer i forbindelse med analyse af testen, skrives under denne kontakt:

Skriv K ud for besøget, kod dato og klokkeslæt for proceduren (dikteringstidspunktet). Herefter kommer man automatisk over i procedurebilledet, hvor procedurekoden sættes på. Tryk F9 og skriv notatet. Der sendes altid kopi til egen læge.

 

OBS! Hvis der ikke dikteres notat i forbindelse med analysen, og pt. får svar på analysen i Ambulatoriet, skal procedurekode ZZ4021C sættes på ved kodningen af det ambulante besøg.

 

Brevsvar på undersøgelse til pt.:

 

Vælg ”brevopgave” i Bookplan – følg proceduremappen side 59.

 

Brevkontakt   BVAC1 brevsvar til patient

    Artskode 60 – brevkontakt

    + BREV i rumkode

 

Der ligger et ”standardbrev” (ved normal undersøgelse) på K-drevet: (\\Aas.its.nja.dk\kontor\AUH-Kardio-Faelles\Sekretariatet\Standardsvar normal undersøgelse holter mm.docx

Kodes som ovenfor dog tilføjes ”standardbrev” i bemærkningsfeltet i indskrivningen.

 

HUSK altid at kopiere brevteksten over (på brevkontakten) i PAS, så teksten kan læses i Clinical! Dette gælder også ”standardbrevet”!

 

 

 

 

 

 

 

Ved Event eller R-test kodes i stedet med følgende kode:

 

ZZ4030 Event/R-test – og 2. dag kodes med ZZ4031C (analyse af Event/R-test).

 

Zenicor-båndoptager:

Påsætning: ZZ4030 aflæsning: ZZ4031C samt + ZPW00900 (tillægskode), sygeplejerskekode.

Telemedicinsk ydelse ZPW00900 kodes dagen efter påsætning med artskode ”90”.

Desuden kodes telemedicinsk ydelse ved indsendelser, der medfører kontakt fra læge til pt., jævnfør

reg.skema, som sygeplejerske udfylder og afleverer hos sekretær i Kard. Lab.