Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Crash - Endobronkial ventilbehandling – Skema

Beskrivelse

Patienter med heterogent emfysem med hyperinflation, i optimalt medicinsk behandlet inklusive rehabilitering og evt. ilt, men fortsat har betydende dyspnø (MRC 3-5/ NYHA III-IV), så kan man overveje at henvise patienten til vurdering for om patienten er kandidat til endobronkiale ventiler

 

Inklusionskriterier

 

 

Eksklusionskriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

Emfysem med hyperinflation (Heterogent)

 

Ja

Nej

Alder >75år

Ja

Nej

Dyspnø (MRC 3-5 /NYHA III-IV)

 

Ja

Nej

6MWT (<100m eller >500m)

Ja

Nej

Alder mellem (40-75år)

 

Ja

Nej

Aktiv Tobaksrygning

Ja

Nej

Tobak fri (mindst 6mdr)

 

Ja

Nej

Bronkiektasier

Ja

Nej

Optimalt medicinsk behandlet inklusiv rehabilitering og evt. ilt

Ja

Nej

KOL exa/ Lungeinfektion indlæggelseskrævende >2 episoder indenfor 1år

 

Ja

Nej

FEV1 (15-45%)……............................

 

Ja

Nej

Peroral steroid dosis >10mg daglig

Ja

Nej

DLCO (>15%)………............................

Ja

Nej

Hyperkapni pCO2>7,5Kpa

 

Ja

Nej

TLC(>125%) …………...........................

Ja

Nej

Myokardieinfarkt / Kongestiv Hjerteinsufficiens (indenfor 6mdr)

 

Ja

Nej

RV(>200%)……………..........................

Ja

Nej

Pulmonal Hypertension(>45mmHg)

 

Ja

Nej

pO2 >6 KPa…………………………………..

 

Ja

Nej

Kardiel EF <45%

Ja

Nej

pCO2 <7,5 KPa………………………………

 

Ja

Nej

Thorax deformiteter (relativ)

Ja

Nej

6MWT (100-500m) ….......................

Ja

Nej

Anden Alvorlig sygdom f.ex. kræft

Ja

Nej

 

 

HRCT (indenfor 3mdr)

Ekkokardiografi (indenfor 3mdr)

 

Ingen uafklarede infiltrat Ja Nej

PAH ( <45 ) .........................mmHg

 

EF (>45% ) ……............................%

 

Regional Lungeskintigrafi Ja Nej

Udvidet Lungefunktionsundersøgelse

 

FEV1 .............L ............... % DLCO ...............................................%

FVC ..............L ................% RV ....................L ..…………..……….%

Ratio ................................... TLC ……………….L ..……………….%