Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

EKKOKARDIOGRAFI

 

En ambulant ekkokardiografi-undersøgelse består af to notater:

 

 • • Ekkobeskrivelse – skrives i EchoPAC af ekkosekr. + kopieres til ”Procedurenotat” i Clinical

 • • Klinisk notat – skrives i PAS af sekretæren for den respektive læge

 

Oftest dikteres de to notater i forlængelse af hinanden i MIRSK. Her noteres i noten hvornår henholdsvis ekkobeskrivelse/ambulant notat starter og notatet gemmes (ikke ”gem afskrevet”).

 

Kodning/skrivning af ekkokardiografi:

 • • Gå ind i AM, INS under datoen for det fremdaterede besøg (se evt. dato på ekkobeskrivelsen)

 • • Skriv ”K” ud for besøget (tjek altid for evt. skyggebooking, der skal hentes fra Bookplan, da ekko som hovedregel er booket!)

 • • Varighed = 1 time (sluttid = dikteringstidspunkt) - hvis ikke udfyldt via Bookplan

 • • Besøget kodes iht. procedurevejledningen ”Oversigt over ambulante koder” (side 10)

 

 • • Tjek, at det er den korrekte ekko-procedurekode der er forudfyldt via opgaven i Bookplan.

 

  • • Følgende koder anvendes:

  • UXUC80transtorakal ekkokardiografi (TTE) (bedside)

  • UXUC80E ekkokardiografi med vævsdoppler (bruges hvis ikke andet er nævnt!)

  • UXUC81 transøsofageal ekkokardiografi (TEE)

  • UXUC80A stressekko, exercise

  • UXUC80Bstressekko, Dobutamin

  • UXUC80Ckontrastekko

  • UXUC80DTTE + 3D

  • UXUD86Cfosterekko

  • KTFE00perikardiocentese (der kodes altid en UXUC80 i forlængelse heraf).

 

  • WLHLSXXUF lungefunktion, spirometri, fysiologisk provokation

 

 • • Udfyld lægekode i feltet ”Pers.”

 • • Når ovenstående kodning er foretaget, skrives det kliniske notat i AS400 startende med:

 

 • • 11.04.2019 (dato for undersøgelsen)

 • • KARDIOLOGISK AMBULATORIUM – EKKOAMBULATORIET

 

 • • Notat afsluttes altid med ”Kopi af notat til egen læge”

 • • Notat afsendes via Edifact (AM, NOT – skriv ”L” ud for besøget, afsend notat i AM, LÆG)

 • • Skal pt. have ny tid, bookes denne iht. specifik vejledning