Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – CT-teamet – Tjek Optimus-spor

Beskrivelse

Optimus beskriver CT- og MR-skanninger for Billeddiagnostisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital samt revurderinger vedrørende undersøgelser, som er beskrevet af Optimus. Disse undersøgelser beskrives via et spor i EasyViz, som hedder Optimus (er 15.02.21 omdøbt fra MR scanning Aalborg a/s til Optimus).

Optimus har 5 dage til at beskrive disse.

 

Når undersøgelser lægges til beskrivelse på sporet Optimus, bruges kolonnen Udredningsret til at skrive i. De nærmere regler herfor kendes af de sekretærer på Billeddiagnostisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, som har arbejdsgangen med at lægge undersøgelser til ekstern beskrivelse.

Tjek Optimus-sporet

Gå i RIS.

Vælg Beskrivelse.

Billede 1

I kolonnen Bakke skrives ”opt”

Billede 3

Forkerte undersøgelser på sporet

Der må kun ligge CT- og MR-skanninger samt revurderinger på sporet. Alle andre skal flyttes tilbage.

Vedrørende revurderinger henvises til PRI-dokumentet Sekretær – CT-teamet – Revurderinger til Optimus.

Undersøgelser som kræver håndtering

Tjek i kolonnen Bånd Id, om der står meddelelser, som kræver opfølgning fra vores side. Disse skulle gerne være lagt på konferencesporet ”Sekretærbesked”, men er dette ikke gjort, skal de håndteres. Der kan f.eks. stå ”ingen billeder”. Hvis dette skyldes, at undersøgelsen er udført, men med aflysningskoder, skal der laves en beskrivelse (radiografens tekst i generel note kopieres ind i beskrivelsen, og der trykkes endelig beskrivelse).

Er undersøgelsen reelt udført sendes der en mail:

Ved CT-skanninger sendes der en mail til CT-udviklingsradiografen.

Ved MR-skanninger sendes der en mail til MR-udviklingsradiografen.

 

Ved andre meddelelser vurderes det i hvert tilfælde, hvad der skal foretages.