Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BEHANDLINGSNIVEAU

 

Det er obligatorisk at registrere behandlingsniveau/specialiseringsniveau på patienter bosat uden for Region Nordjylland, der behandles hos os. Det gælder både ambulante patienter og indlæggelser.

 

Behandlingsniveau inddeles i tre kategorier:

 

ALFC2 Hovedfunktion

ALFC3 Regionsfunktion

ALFC4 Højt specialiseret funktion

 

På baggrund af vores registrering kan Økonomikontoret afregne kontakten med patientens bopælskommune. Indplacering i de tre kategorier er beskrevet i ”Specialevejledningen”, og ansvaret for at sætte de korrekte koder på ligger hos de registreringsansvarlige sekretærer (p.t. kun Helle og Lene) i tæt samarbejde med den ledende overlæge og den registreringsansvarlige overlæge.

 

Registreringen sker via pop-up i diagnosebilledet i forbindelse med færdigregistrering:

 

Billede 3

 

 

På ambulante kontakter bliver man præsenteret for billedet ved hver besøgsregistrering. Her er det muligt at ændre niveauet pr. en ny dato, hvis det skulle være nødvendigt, uden at lave ny indskrivning.

 

ARBEJDSGANGE:

 

  • • I får et pop-up ifm. færdigregistrering/besøgsregistrering

  • • Send et skærmprint i mail til Helle (CC til Lene ved Helles fravær)

  • • Gå ud af billedet igen (F1)

  • • Afvent kode inden videre færdigbehandling

  • • Ved ambulante: hvis niveauet er angivet i forvejen (og ikke skal ændres) kan tastes enter

 

I ferieperioder kan det ved epikriser aht. servicemål være nødvendigt at foretage en midlertidig registrering mhp. afsendelse af lægebrev. Her har I tilladelse til at:

 

  • • Lave en midlertidig registrering med koden ALFC3, så kontakten kan færdigregistreres

  • • HUSK at sende en mail til Helle/Lene med henblik på opfølgning