Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OPRETTELSE AF HENVISNINGER

 

 • • Tjek i AM,INS om pt. i forvejen har et åbent forløb i relevant ambulatorium (eller om der står en åben henvisning pga. samme lidelse), således der ikke kommer dobbelthenvisninger. Hvis f.eks. en pt. følges til ekko og skal ind til en Holter, skal der IKKE oprettes ny henvisning til Holter men blot anføres på bemærkningslinjen i den åbne indskrivning f.eks. ”dato – henv. til Holter /… (lægeinitialer)” og den nye henvisning lukkes med AU.

 

 • • Ved ”manuel” oprettelse af henvisning: Gå i HE, HVF: Indtast CPR, dato + henv. instans

 

 • • Henv.måde påsættes:

  • • 0 – Ingen henvisning

  • • 1 – Alment praktiserende læge

  • • 2 – Praktiserende speciallæge

  • • A – Andet

  • • E – Udlandet

  • • F – Henvist fra sygehusafdeling eller privathospital (nyt forløb – ventetid starter nu)

  • • G – Henvist fra sygehusafdeling eller privathospital (ventetiden skal kobles)

 

F: anvendes ved:

 • • Når vi starter et udrednings-/behandlingsventeforløb eller et kontrolforløb (henvist fra sengeafdelingen til ambulant kontrolforløb)

 • • Alle overflyttere samt akutte indlæggelser/akutte ambulante indskrivninger

 • • Henvisninger fra privathospitaler, speciallæger, andre specialer og fra eget ambulatorium/egen afdeling (undtagen ”videre udredning”: se ”G”)

 

G: anvendes kun ved:

 • • Ptt. i udredningsforløb (opstartet af os selv), hvor det er nødvendigt at udrede videre på et nyt HVF (husk at udredningsskemaet skal følge med!)

 

 • • Henvisningsdiagnose påsættes på baggrund af evt. visitationsskema (ellers anvendes DZ008)

 

 • • Der påsættes visitator + ventegruppe:

 

S1 = KAG  LOP = Implantation af loop-recorder

S2 = PCI  RFA = Radiofrekvensablation

S3 = Pacemakerimplantation MED = Medicinjustering

S4 = Ekkokardiografi ELF = Elektrofysiologisk undersøgelse

S5 = Arbejds-ekg DC = DC-konvertering

S6 = Holter + R-rest BRO = Undersøgelse i Amb. i Brovst

S8 = Ambulant pacemakerkontrolHCT = Hjerte-CT

S9 = Klinisk kontrol Sdr. SkovvejMRC = MR af cor (stress-MR)

S10= ARV-ambulatoriet FU1 = Forundersøgelse S1

FU2 = Forundersøgelse S2

 

 • • HVF-status tilrettes iht. ”INDKALDELSESVEJLEDNING KARDIOLOGISK AFDELING”