Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast - Injektion af kontraststof via intraossøs kanyle – knoglekanyle

 

Knoglekanyler, eller intraossøse (i.o) kanyler, anlægges på kritisk dårlige patienter, hvis det ikke lykkes at skaffe intravenøse adgange. En knoglekanyle kan anvendes både til børn og voksne, og anlægges typisk i proksimale del af humerus eller tibia.

Se Intraossøs adgang i hjertestopinstruks og intraossøs medicinindgift til børn.

 

En intraossøs (i.o.) adgang kan sagtens anvendes til CT skanninger, hvor jodholdigt kontraststof injiceres med automatsprøjte1+2. Vær dog opmærksom på flow ift. smerter – især på børn.

Undersøgelser har vist, at det i gennemsnit tager kontrasten 2,4 sek. at komme fra humerus til v. cava og højre atrium1.

 

OBS: Knoglekanyler er ikke MR kompatible!1

Billede 5

 

 

  • • Ved voksne anvendes max 4 ml/s og 250 psi

 

  • • Ved børn anvendes max 2 ml/s og 150 psi

 

  • • Der kan gives vanlig mængde kontraststof og NaCl

 

  • • CT skanning times, som normalt med Test Bolus, Bolus Tracking eller fast delay.

 

 

Arrow® EZ-IO® Intraosseous Vascular Access System

 

Anlæggelse sker inden ankomst til Radiologisk Afdeling. Knoglekanylen bores ind i knoglen, og der påsættes et mellemstykke med membranstuds.

 

  • • Efter grundig afspritning af membranen, kobles udluftet kontrastslange på mellemstykket.

  • • Kontrollér kateter med NaCl skyl, som ved vanlig i.v. procedure.

 

Litteratur anbefaler i.o. injektion med lidocain inden kontrastinjektion3.

 

Ved tvivl om kanylespidsens placering3:

Injicer 5 ml jodholdigt kontraststof og lav en kort lavdosisskanning henover nålen.

 

Komplikationer

Knoglekanylen placeres i medulla i lange rørknogler. Medulla består af et net af små blodkar, som drænes til venesystemet. Ligesom ved intravaskulære injektioner er der risiko for ekstravasationer og luftembolier. Der ses sjældent fedtembolier og osteomyelitis1.

 

Billede 6

Billede 7

Billeder ovenover fra Teleflex dokument1

 

Billede 4

Billede fra reference nr. 4

 

 

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, kort

Automatisk genereret beskrivelse

Illustrationer1

 

Referencer:

  1. 1. EZ-IO Science Fundamentals MC 003266 Rev1-1 (Leverandør, Telefex)

  2. 2. Intraosseous contrast administration for emergency computed tomography: A case control study. Philip Schindler et al. 2019

  3. 3. Intraosseus vascular access in radiology: Rewiev ogf clinical status. Amanjit Baadh et al 2016

  4. 4. The use of intraosseous needles for injection of contrast media for computed tomographic angiography of the thoracic aorta. Michael Winkler et al. 2017