Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler under graviditet og COVID-19 for læger ansat i Akut- og Traumecentret

 

Det er ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke på nuværende tidspunkt påvist, at gravide har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, at der er risiko for smitteoverføring fra gravid til foster, eller at fostre har en særlig risiko. Der er dokumentation for, at nogle gravide, der indlægges med COVID-19 i 3. trimester, forløses ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes før terminen med de dertil hørende risiko. 

Ud fra et forsigtighedsprincip betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19. Det skyldes, at man som gravid kan være mere modtagelig for infektioner som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx influenza. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor de samme forholdsregler,  som beskrevet for personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Indtil graviditetsuge 28 (27 + 6)
Graviditet håndteres på lige fod med andre personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Indtil du når graviditetsperiode 28 (27 + 6) betyder dette, at du ikke skal varetage opgaver eller funktioner, hvor du deltager i behandling af og/eller har tæt kontakt med dels patienter, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer dels personer, som er bekræftet smittede med COVID-19. I stedet flyttes du til opgaver og funktioner på AMA. Dette vil typisk være stuegang for KBU læger, og for læger med (mindst) ret til selvstændigt virke (B-autorisation) også en superviserende funktion foruden stuegang.

 

Fra graviditetsuge 28 (28 + 0) og frem til uge 32
Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal lægen fra fulde graviditetsuge 28 (28 + 0) og frem, omplaceres til andet ikke patientnært arbejde i afdelingen.

I Akut- og Traumecentret (ATC) vil det f.eks. være:

  • ➢ Telefonkonsultationer i ambulatoriet

  • ➢ Kontorarbejde i ATC: opgavelisten, udarbejdelse af instrukser, opdatering af eksisterende dokumenter og vedligeholdelse af elektronisk kompetencetavle.

  • ➢ Supervision af stuegangsgående yngre læger (fra reservelægekontoret). Opgaverne fordeles ud fra princippet om hvilke uddannelsesniveau man befinder sig på. Ved behov konfereres med AMA-koordinatoren.

Kilder: Sundhedsstyrelsen og YL