Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pukkelafvikling

Beskrivelse

Enheden for Sygehusvalg (EfS) tilbyder sygehusafdelinger hjælp til pukkelafvikling mhp. nedbringelse af ventetider. Dette PRI-dokument er udarbejdet til brug for afdelingerne, således at de ved hvilke elementer en pukkelliste skal indeholde.

Målgruppe – modtagelse

Sygehusafdelinger i Region Nordjylland.

Formål

At give et overblik over, hvad en pukkelliste skal indeholde.

Problemstilling

Sygehusafdelinger kan have behov for hjælp til nedbringelse af ventetider. Dette kan bl.a. gøres gennem pukkelafvikling. EfS modtager en liste fra afdelingen over patienter, der skal kontaktes og tilbydes diagnostisk undersøgelse, udredning og/eller behandling på privathospital.

 

EfS har ikke mulighed for at hjælpe med pukkelafvikling i uge: 8, 27-31 (inklusiv), 42 samt dagene op til påske, jul og mellem jul og nytår. Men i alle øvrige 44 uger

Metode

Listen skal indeholde:

 • • Navn

 • • CPR

 • • Max 10 ptt pr liste – men afdelingen må gerne sende flere lister på én gang

 • • Listen sendes til sygehusvalg@rn.dk

 • • I mailens emnefelt navngives listen som følgende: Pukkel – Matrikel (HJR/FRH/AAL/THY/FAR/HO) – speciale – subspeciale – antal ptt.

 • • Afdelingen har jf. kontrakten med Danske Regioner max 3 hverdage til at effektuere omvisiteringen.

 

Særligt for udredningspatienter og diagnostiske undersøgelser

Der skal angives, om der kan tilbydes omvisitering til diagnostisk undersøgelse, udredning og/eller udredning og behandling.

 

Særligt for behandlingspatienter

Der skal angives en OP-kode

 

Generelt

 • • Patienten skal være visiteret og indkaldt.

 • • Såfremt patientens tid er ændret, skal ny tid være booket og patienten indkaldt.

 • • Patienten må ikke tidligere have været på pukkelliste med samme indkaldelse.

 • • Patienten skal være booket til en tid med over 60 dages ventetid

 • • Bopæl i Region Nordjylland.

 • • Patienten skal være visiteret til hovedfunktion - ellers kontakt EfS forinden.

 • • Patienten må ikke være kognitiv svækket eller have brug for tolk, for at kunne forstå opkaldet.

 • • Patienten må ikke have BMI over 35 eller konkurrerende lidelser, af betydning for anæstesien, som gør at der er risiko for afvisning i privat regi.

 • • Kontrolpatienter kan ikke komme på pukkellister, da de ikke har udvidet frit valg.