Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pukkelafvikling

Beskrivelse

Enheden for Sygehusvalg (EfS) tilbyder sygehusafdelinger hjælp til pukkelafvikling mhp. nedbringelse af ventetider. Dette PRI-dokument er udarbejdet til brug for afdelingerne, således at de ved hvilke elementer en pukkelliste skal indeholde.

Målgruppe – modtagelse

Sygehusafdelinger i Region Nordjylland.

Formål

At give et overblik over, hvad en pukkelliste skal indeholde.

Problemstilling

Sygehusafdelinger kan have behov for hjælp til nedbringelse af ventetider. Dette kan bl.a. gøres gennem pukkelafvikling. EfS modtager en liste fra afdelingen over patienter, der skal kontaktes og tilbydes diagnostisk undersøgelse, udredning og/eller behandling på privathospital.

 

EfS har ikke mulighed for at hjælpe med pukkelafvikling i uge: 8, 26-32, 42 samt dagene op til påske og mellem jul og nytår.

Metode

Listen skal indeholde:

 • • Navn

 • • CPR

 • • Max 10 ptt pr liste – men afdelingen må gerne sende flere lister på én gang

 • • Listen sendes til sygehusvalg@rn.dk

 • • Afdelingen har jf. kontrakten med Danske Regioner 3 hverdage til at effektuere omvisiteringen.

 

Særligt for udredningspatienter

Der skal angives, om der kan tilbydes omvisitering til udredning eller udredning og behandling.

 

Særligt for behandlingspatienter

Der skal angives en OP-kode enten på listen eller på HVF

 

Generelt

 • • Patienten skal være visiteret og indkaldt.

 • • Patienten skal være booket til en tid med over 30 dages ventetid

 • • Bopæl i Region Nordjylland.

 • • Patienten skal være visiteret til hovedfunktion - ellers kontakt EfS forinden.

 • • Såfremt patientens tid er ændret, skal ny tid være booket og patienten indkaldt.

 

EfS kontakter ikke patienter der:

 • • Er kognitiv svækket eller brug for forflytning med lift.

 • • Har behov for tolkning

 • • Har konkurrerende lidelser f.eks. hjerte/kar eller BMI over 35, grundet risiko for afvisning i privatregi.

 • • Er booket til kontrol