Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

COVID-19 vaccination af patienter på hospital med Pfizer-BioNTech

Beskrivelse

Nedenstående notat beskriver håndtering af COVID-19 vaccination til patient under indlæggelse. Notatet beskriver 3 scenarier:

  1. 1. Patienter, hvor der er fundet indikation for vaccination under indlæggelse.

  2. 2. Patienter, hvor der som led i det nationale vaccinationsprogram er foretaget 1. Vaccination uden for hospitalet, og patient er indlagt i den periode, hvor patient retmæssigt skal have foretaget 2. Vaccination.

  3. 3. Patienter, som er i særligt øget risiko for et alvorligt COVID-19 forløb (SSTs målgruppe 5) , og hvor der er fundet lægelig indikation for vaccination på hospitalet.

Link til PRI-dokument ang. håndtering af COVID-19 vacciner, hvor der linkes videre til dokumenter angående kontraindikationer, registrering i DDV, bivirkninger og anafylaksi: https://pri.rn.dk/Sider/32550.aspx

Vaccinationskoordinatorer:

Ad 1.

Patienter som vaccineres under indlæggelse, er borgere som er omfattet af SSTs målgrupper, der på samme tidspunkt som indlæggelsen, ville være tilbudt vaccination uden for hospitalet.

Der henstilles til, at patienter som vaccineres under indlæggelse, er patienter, hvor man forventer indlæggelse på 21 dage eller derover efter 1. dosis er givet. Således gives både 1. og 2. dosis under indlæggelse. Dette for at undgå 1. dosis gives under indlæggelse og 2. dosis gives andetsteds. Forventes en indlæggelse på 21 dage eller derunder, henstilles til at både 1. og 2. dosis gives på vaccinationscenter efter udskrivelse, hvilket patienten selv booker tid til på vacciner.dk når rekvisition er oprettet som en del af en større målgruppe.

Patienten vaccineres iht. til sædvanlige retningslinjer, og under forudsætning af der ikke foreligger kontraindikation på sengeafdeling. Ved akut infektion og/eller akut feber ≥ 38, bør vaccination udskydes. Lette forkølelsessymptomer, hvor COVID-19 ikke mistænkes, giver ikke anledning til udskydelse. Kontraindikationer beskrives i PRI-dokument: https://pri.rn.dk/Sider/32671.aspx

Patienten bookes til intern vaccination via hospitalets vaccinationskoordinator via mail. Der aftales vaccinationsdato iht. til vaccineleverancer og individuelle forhold hos den enkelte patient.

Vaccinationskoordinator samler flere patienter til vaccination, således der tages hensyn til udnyttelsen af hætteglas, for at tilstræbe der altid vaccineres et antal patienter, som er deleligt med 6. Der kan opstå situationer, hvor færre end 6 patienter identificeres. I sådanne tilfælde skal det vurderes af vaccinationskoordinator i samråd med KBA/PAI om patienten(erne) kan vaccineres med doser tildelt til personalevaccination. Alternativt kan det vurderes om 2. vaccination kan vente til efter udskrivelse, hvor patienten selv booker tid på vacciner.dk (såfremt det betyder at der gået mere end 28 dage siden første vaccination, må patienten kontakte den regionale Corona Hotline, for at få hjælp til booking, telefon: 97 64 84 63).

Vaccinationskoordinator arrangerer vaccinationsdato og tidspunkt i samråd med KBA (Aalborg, Thisted og Psyk)/PAI (RHN). KBA/PAI rekvirerer efter aftale med Sundhedsplanlægning hætteglas fra Sygehusapoteket og forestår opblanding. Efter aftale med henvisende læge fra specialet, leveres vaccinen til afdelingen, som selv forestår vaccination umiddelbart efter optræk, og som forestår observation i 15 minutter. 

Lægen eller sygeplejersken som forestår vaccinationen, har ansvaret for registrering i DDV, specialet har ansvar for observation, registrering og notat i journal herunder sikring af patientsamtykke. HUSK: At registrere batch/LOT nr. i DDV (Det danske Vaccinationsregister). Vejledning til registrering af COVID-19 vaccine findes i PRI: https://pri.rn.dk/Sider/32589.aspx

Vaccinationskoordinator koordinerer med KBA/PAI for at aftale dato til 2. dosis. Også her skal der vaccineres et antal patienter, som er deleligt med 6. Vaccinationskoordinator giver besked til specialet når dato for 2. vaccination kendes. Datoen vil være 21-28 dage efter 1. dosis.

 

Hvis patienten, mod formodning, er udskrevet før 2. dosis er givet, kontakter specialet sekretær i KBA (for AaUH)/ledende sekretær for PAI (for RHN), som opretter borger booking mhp. 2. vaccination i vaccinationscenter. Patienten booker selv tid på vacciner.dk, og opfordres til at ringe til Region Nordjyllands Corona hotline (Telefon 97 64 84 63), hvis der er udfordringer hermed.

 

Ad 2.

Hvis en patient indlægges efter 1 vaccination, og er indlagt i det tidsrum, hvor patient retmæssigt skal vaccineres med 2. vaccination, skal der arrangeres vaccination under indlæggelsen med mindre der foreligger kontraindikationer som beskrevet i PRI-dokument: https://pri.rn.dk/Sider/32671.aspx .

Patienten bookes til intern vaccination via hospitalets vaccinationskoordinator (henvisning per mail). Der aftales vaccinationsdato iht. til vaccinationsleverance og individuelle forhold hos den enkelte patient.

Vaccinationskoordinator samler flere patienter til vaccination, således der tages hensyn til udnyttelsen af hætteglas, for at det tilstræbes der altid vaccineres et antal patienter, som er deleligt med 6.

Vaccinationskoordinator arrangerer vaccinationsdato og tidspunkt i samråd med KBA (Aalborg, Thisted og Psyk)/PAI (RHN). KBA/PAI rekvirerer efter aftale med Sundhedsplanlægning hætteglas fra Sygehusapoteket og forestår opblanding. Efter aftale med henvisende læge fra specialet, leveres vaccinen til afdelingen, som selv forestår vaccination umiddelbart efter optræk, og som forestår observation i 15 minutter. 

KBA/PAI har ansvar for registrering i DDV, specialet har ansvar for observation, registrering og notat i journal herunder sikring af patientsamtykke. HUSK: At registrere batch/LOT nr. i DDV (Det danske Vaccinationsregister). Vejledning til registrering af COVID-19 vaccine findes i PRI: https://pri.rn.dk/Sider/32589.aspx

Ad 3.

Patienter i særligt øget risiko for et alvorligt COVID-19 forløb (Sundhedsstyrelsens målgruppe 5) skal som udgangspunkt vaccineres i et vaccinationscenter uden for hospitalet. I forbindelse med identificering af patienter i målgruppe 5 kan behandlingsansvarlig læge ved særlige forhold henvise til vaccination på hospitalet (arbejdsgang beskrevet andetsteds). Der henstilles til, at patienter som vaccineres på hospitalet, får både 1. og 2. dosis her. I forbindelse med vaccinationen, skal det sikres, at der ikke er kontraindikation mod vaccination for COVID-19. Ved akut infektion og/eller akut feber ≥ 38, bør vaccination udskydes. Lette forkølelsessymptomer, hvor COVID-19 ikke mistænkes, giver ikke anledning til udskydelse. Kontraindikationer beskrives i PRI-dokument: https://pri.rn.dk/Sider/32671.aspx

Patienten bookes per mail af specialet til intern vaccination via hospitalets vaccinationskoordinator (jf. den løbende identificering af patienter og indmelding af patienter som ikke batchoprettes og modtager invitation i e-boks).  Der aftales vaccinationsdato iht. til vaccinationsleverance og individuelle forhold hos den enkelte patient. Der er væsentligt, at der ved henvisning til vaccination angives:

  • • Årsag til at vaccination skal foregå på hospitalet.

  • • Specifikt ønske om vaccinationsdag(e), iht. til behandlingsstrategi for grundlidelse.

Vaccinations koordinator samler flere patienter til vaccination, således der tages hensyn til udnyttelsen af htgl, således det tilstræbes at der altid vaccineres et antal patienter, som er deleligt med 6.

Vaccinationskoordinator arrangerer vaccinationsdato og tidspunkt i samråd med KBA (Aalborg, Thisted og Psyk)/PAI (RHN). Specialet er ansvarlige for at indkalde patienter til en ambulant tid.

KBA/PAI rekvirerer hætteglas fra Sygehusapoteket efter aftale med Sundhedsplanlægning, og forestår opblanding. Efter aftale med henvisende læge fra specialet, leveres vaccination til afdelingen, som selv forestår vaccination umiddelbart efter optræk, og som forestår observation i 15 minutter. 

KBA/PAI har ansvar for registrering i DDV, specialet har ansvar for observation, registrering og notat i journal herunder sikring af patientsamtykke. HUSK: At registrere batch/LOT nr. i DDV (Det danske Vaccinationsregister). Vejledning til registrering af COVID-19 vaccine findes i PRI: https://pri.rn.dk/Sider/32589.aspx

Formål

Nærværende PRI-dokument har til formål at beskrive, hvorledes patienter henvises til COVID-19 vaccination på hospitalet og følgelig hvorledes vaccination foregår og hvilke specialer der i den forbindelse er involveret heri.

Problemstilling

Som led i den nationale vaccinationsindsats mod COVID-19, kan der være behov for at patienter vaccineres på hospitalet enten under indlæggelse eller ambulant. Det kræver koordinering mellem specialer, hvilket beskrives i nærværende PRI-dokument.

Referencer

Dokumentet er udarbejdet af COVID-19 Vaccinations Spor 1 under task force vaccination