Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning for behandling med spacer

 

Formål

At sikre en optimal, ensartet og standardiseret behandling til patienter med KOL/Astma.

Spacer som administrationsform til beta2agonist erstatter nebulisator til behandling af bronkospasme og har en række fordele:

 

 

Billede 2

 

 • • Minimerer smitterisiko (grundet mindre aerosoldannelse)

 • • Højere koncentration af medicin absorberes i luftveje

 • • Mindre afgivelse af medicin til omgivelser

 • • Bedre fordeling af medicin i luftveje

 • • Kan administreres uden ilttilførsel

 

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Alt præhospitalt personale.

 

Anvendes ved bronkospasme i relation til KOL/astma i exacerbation, og som supplerende behandling ved anafylaksi med bronkospasme.

 

I spacer anvendes Salbutamol (Ambulancebehandler) og Berodual (Paramediciner).

 

Definition af begreber

Bronkospasme er en tilstand hvor de nedre luftveje kontraheres og luftmodstanden øges grundet formindsket diameter i bronkier og bronkioler. Tilstanden er ofte udløst af inflammation eller allergi.

 

Som resultat heraf ses forlænget ekspirationsfase med ronchi (pibende bilyd), dyspnø og evt. hypoksi.

 

Bronkospasme ses ved tilstande som: KOL/Astma i exacerbation, allergi og anafylaksi.

 

Indikation

 • • Akut opstået dyspnø med bronkospasme

 • • Supplerende behandling af anafylaksi med bronkospasme

 

Kontraindikation

 • • Børn under 1 år.

 • • Tydeligt lungeødem. (Tydelig rallende og kogende anstrengt respiration)

 

Praktisk udførelse og behandling

Patienten beroliges og informeres om behandlingsprocedurer.

 

 • • Passende maske monteres på spacer

 • • Der gives 2 pust ud i luften

 • • Medicinen monteres i adapter

 • • Ryst spacer

 • • Der gives 1 pust ind i spacer

 

Masken sættes løst på patienten, som instrueres i at trække vejret roligt 5 gange. Hvis spaceren giver en lyd, trækker patienten vejret for hårdt.

 

Hos patienter med iltkrævende hypoksi opstartes relevant iltbehandling mens spacer klargøres.

 

 • • Iltbehandling med hudsonmaske afbrydes mens patienten behandles med spacer og opstartes igen herefter.

 • • Iltbehandling med næsekateter eller binasal kapnograf kan forblive på under behandlingsprocedurer med spacer.

 

Dosis kan gentages efter behov, såfremt der ikke er opstået væsentlige bivirkninger, i form af øget åndenød, kraftigt blodtryksfald eller betydelig takykardi.

 

Den enkelte producent kan have en anden vejledning til anvendelse. Fremgangsmetoden er som beskrevet ovenfor og i video fra Lungemed. Afd. ved Ulla Møller Weinreich.

 

Video demonstrerer praktisk brug af spacer:

Video med gennemgang af behandling med spacer, Lungemed. afd.

 

Vurdering og dokumentation

Dokumenteres i PPJ.

 

Anvend dyspnø-score før- og efter behandling.

 

Særlige forhold

Spaceren er personlig, kan genbruges og følger patienten under indlæggelse.

 

Se behandlingsvejledning for salbutamol og berodual.

 

Referencer

Pro.medicin

 

Producentens hjemmeside: https://www.aerochambervhc.com

 

Den præhospitale patient: S.259-260

 

https://video.rn.dk/secret/65147682/1da6dc3cfb3f7e32886db007ea698215

 

National klinsk retningslinje for iltbehandling

 

Præhospital - Salbutamol (spacer)

 

Præhospital - Berodual