Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forundersøgelse ved sygeplejerske af patienter med urininkontinens – Sygeplejeinstruks (G)

 

Beskrivelse

Se relation ”Urininkontinens”

Se relation: ”Flow- og resturinmåling – Sygeplejeinstruks (G)”

 

Definition af begreber

 

Målgruppe – modtagelse

Kontinenssygeplejersker ved Gynækologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

 • • At skabe et tillidsforhold til patienten

 • • At begynde udredningen af patientens vandladningsproblemer

 • • At få klarhed over disponerende og medvirkende faktorer

 • • At få indblik i patientens ressourcer (egenomsorg) og motivation til at ændre vaner/livsstil

 

Metode

Planlægning/forberedelse:

Tiden bookes. Patienten har sammen med indkaldelsesbrevet fået tilsendt folderen: ”Drikke- og vandladningsskema”, selvdeklaration, dugabase-skema, hvor der desuden er tilføjet sygeplejespørgsmål.

 

Patienten er bedt om at møde vandladningstrængende og medbringe morgenurinprøve.

 

Remedier:

 • • Oplysningsskema

 • • Diverse patientvejledninger

 • • Flow apparat

 • • Blærescanner

 • • Urinstix

 • • Undervisningsplancher

 

Procedure:

Der er afsat 60 minutter til forundersøgelsen. Tiden anvendes til anamneseoptagelse, vejledning, flow- og resturinmåling, stix af morgenurin samt gennemgang af drikke- og vandladningsskemaer. Instruktion i udførelse af drikke- og vandladningsskema samt bindvejningstest – se relation. Derudover oprettelse af standardjournal. Evt. udlevering af recept på Vagifem eller oplægning af Estring.

 

Sygepleje:

Anamnesen optages med vægt på varighed og art af vandladningsproblemet, disponerende og medvirkende faktorer, samt grad og hyppighed af inkontinens. Der laves en undersøgelse af vandladningsfunktionen (flowmåling), herunder vandladningsfrekvens og blæretømningsevne (residualmåling). Morgenurinen stixes for nitrit, leucocytter, protein, glucose samt blod.

 

Følgende disponerende/medvirkende faktorer afdækkes: mave-tarmfunktion, gynækologisk-obstetrisk status, BMI (body-mass index) samt rygning. Derudover afdækkes andre tilstande/sygdomme med mulig indflydelse på vandladningsfunktionen samt medicinforbrug.

 

Patientens egenomsorgskapacitet søges vurderet ud fra patientens sociale status, påvirkning af livskvaliteten samt måden at mestre problemet på.

 

Med udgangspunkt i ovenstående opfattelse af patientens egenomsorgskapacitet vejledes patienten ud fra drikke- og vandladningsskemaerne i korrekte væske-vandladningsvaner. Derudover instrueres patienten i – og søges motiveret for - bækkenbundstræning, samtidig palperes knibefunktion, hvis patienten er interesseret i dette. Patienten kan henvises til bækkenbundstræning ved fysioterapeut ved behov. Ved BMI over 25 tilbydes henvisning til diætist. Ved rygning tilbydes rygestopkursus. Se referencer.

 

Speciel sygepleje kompetence uddelegeret af de urogynækologiske læger i Gynækologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Generelt vil patienten få booket tid til 1. lægebesøg indenfor ca. 2 måneder.

 

Følgende tilstande kan ændre vanlig procedure:

 • • Hvis patientens urinstix viser hæmaturi, bedes patienten om at få urinen stixet hos egen læge 14 dage efter. Såfremt der fortsat er hæmaturi informeres patienten om at tage kontakt til kontinenssygeplejersken, som forelægger dette for urogynækologisk læge. Denne tager stilling til, om patienten skal have en akut tid til undersøgelse hos urogynækologisk læge.

 • • Såfremt patienten er postmenopausal tilbydes hun recept på lokalt hormontilskud inden 1. lægebesøg (recept skrives under af urogynækologisk læge) eller der oplægges Estring.

 • • Hvis patienten har blæretømningsproblemer kan hun, hvis det skønnes nødvendigt, oplæres i RIK eller alternativt SIK´es af hjemmesygeplejersken. Ved behov for bistand af hjemmesygeplejen tages kontakt til denne.

 

Referencer

 • • Promedicin:

 

Patientvejledninger:

 • • ”Bækkenbundstræning for kvinder” – Pdf-centernr.: KBUA11-560

 • • ”Sådan forebygger du selskabsblære” – Pdf-centernr.: KBUA01-219

 • • ”Træning af blæren” – Pdf-centernr.: KBUA01-136

 • • ”Drikke- og vandladningsskema” – Pdf-centernr.: 800108SK01