Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut Radiologisk undersøgelse af børn henvist fra pædiatrisk afdeling i Hjørring. (Hvor der er evt. er behov for anæstesiassistance)

Beskrivelse

Dette flowchart beskriver arbejdsgangen i forbindelse med børn henvist fra Pædiatrisk Afdeling, Regionshospitalet Vendsyssel i Hjørring til akut MR-skanning på Billeddiagnostisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, hvor der er behov for skanning i generel anæstesi.
 

Pædiatrisk Afdeling, Hjørring

Start med at holde barnet fastende, til tidspunktet for MR-skanningen kendes.

 

 

Billede 1

 

Pædiatrisk Afdeling, Hjørring

I dagtid (07.30 – 15.00) mandag-fredag tages telefonisk kontakt til børneradiolog på telefon 97 66 52 31 eller 97 66 52 32 eller radiologisk vagttelefon, som er omstillet til forløbsleder på telefon 97 66 52 50.

Efter kl. 15.00, i weekender samt søn- og helligdage rettes henvendelse til bagvagten på Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital på 88-303 med henblik på overflytning og indlæggelse på Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Det skal aftales med bagvagten på Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital, hvor barnet skal møde (som hovedregel i Børnemodtagelsen).

 

 

Billede 2

 

Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Bagvagten på Børneafdelingen kontakter Anæstesiafdelingen på telefon 99 66 29 10.

 

 

Billede 3

 

Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Bagvagten på Børneafdelingen kontakter relevante specialer (neurokirurg, abdominalkirurg, ortopædkirurg, Øre-, Næse-, Halslæge, thoraxkirurg, øjenlæge m.v.) afhængig af de akutte kliniske problemstillinger.

I en meget akut situation kan der være behov for, at barnet hentes af Anæstesiafdelingen, og at hele koordinationen så foregår via Anæstesiafdelingen og Børneafdelingen.

 

Ved klinisk mistanke om invagination følges ovenstående procedure også. Der er minimumskrav om i.v.-adgang før overflytning. Anæstesiafdelingen og bagvagten på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling skal informeres.

 

Ved kritisk sygdom hos børn henvises til Anæstesiafdelingens retningslinjer. Proceduren ses i PRI.