Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administrative arbejdsgange i håndspecialet mellem Ortopædkirurgien Farsø og Thisted

 

Formål

At sikre en høj faglig kvalitet i patientforløbene i håndspecialet mellem matriklerne Farsø og Thisted.

Definition af begreber

FU/FUS: Tider, der er afsat til forundersøgelser.

EPJ: Vores elektroniske patientjournal.

Beskrivelse

Al håndaktivitet i Thisted bookes i Garantiklinikken, inkl. programmerne for Balázs (BAL).

Visitation

Al visitation foregår i Farsø, primært ved Hanne Dalsgaard (HD). Det er vigtigt, at der er tæt kommunikation mellem matriklerne, hvis der fx mangler henvisninger, eller hvis man har for mange henvisninger. HD skriver i henvisningen, hvem der skal se patienten (fx BAL eller spec(-xx) ). Sekretær i Farsø sender henvisningerne videre til sekretær i Thisted (Håndsekr THI).

Ambulant
Der er udarbejdet bookingprofiler til BookPlan, hvor der afsættes tid til FUS’er om formiddagen, og hvor der om eftermiddagen reserveres akutte/subakutte tider.
Er de akutte/subakutte tider ikke benyttet tre hverdage før, så må tiderne bruges til elektive patienter.

Sekretær i Thisted sørger for at rette bookingprofilen i samråd med HD, hvis det bliver nødvendigt.

Sekretær i Thisted sørger for at overvåge de ledige tider.

Det er sekretærer i Thisted, der booker de ambulante tider.
 

Hvis en patient er til forundersøgelse i Farsø og indstilles til operation i Thisted, så laver sekretæren i Farsø en meddelelsesopgave i EPJ til sekretæren i Thisted. Lægen i Farsø har lavet operatørsamtale.
Er der tale om en akut operation, så tages der direkte telefonisk kontakt til OP-kontoret/visitationskontoret i Thisted.
 

Hvis patienten er til forundersøgelse i Thisted og skal bookes til operation i Farsø, så sender sekretæren i Thisted en meddelelsesopgave til Farsø via EPJ. Lægen laver operatørsamtale.

 

Operation
Operationerne bookes af sekretær i Thisted. Undtagelse; Operationerne hos HD bookes af Farsø sekretær og i samråd med HD.

Der må kun påsættes en elektiv operation dagligt. Resten allokeres den akutte aktivitet.

2 dage før må tider, der er reserverede til akut, konverteres til elektiv. Dog skal dette altid konfereres med afsnitsledende sygeplejerske Gitte Zytphen-Adeler eller stedfortræder for afsnitsledende sygeplejerske Helle Holm.

 

Røntgenkonference

Vedrørende behandlingsplaner for Thisted patienter (patienter henvist fra skadestuen i Thisted eller henvist subakut fra almen praksis), der ønskes vurderet af Farsø-læger, skal røntgen ophænges til røntgenkonferencen i Farsø og meldes til akutlisten (jævnfør instruks: Henvisning af patienter med akutte, lukkede håndleds-, hånd- eller fingerskader til vurdering i Fagområdet for Håndkirurgi, AaUH Farsø).

Hvis patienten fortsat skal behandles (OP eller ambulant kontrol) i Thisted, så har Thisted opgaven i forhold til kontakt til patienten, booking, udstyr etc. Der laves efter røntgenkonferencen et notat af den akut-visiterende håndkirurg i Farsø, og sekretær i Farsø laver en meddelelsesopgave i EPJ.

Vigtigt; Alle simple skader, der ikke ønskes vurderet og derfor ikke hænges op til røntgenkonference, skal bookes til videre kontroller og evt. operation efter aftale med Balázs (BAL) i Thisted. Der skal ikke laves henvisning til Farsø på disse skader.

Ved akutte patienter, der skal opereres af Farsø-læger i Thisted, skal Farsø tage telefonisk kontakt til Thisted. Farsø-læger laver operatørsamtale. Thisted sørger for booking og indkaldelse.

Ved akutte eller planlagte patienter, der skal opereres af Farsø-læger i Thisted, skal lægen tage kontakt til OP i Farsø, hvis der skal sendes instrumenter til operationen i Thisted fra Farsø, eller hvis lægen selv tager instrumenter med.

Thisted genbestiller og betaler selv forbrug af implantater og osteosyntesematerialer til Farsø efterfølgende. Hvis det ikke er muligt skal forbrug sendes på mail til logistikmedarbejder Dorthe Kvorning dokv@rn.dk eller afsnitsledende sygeplejerske Inge-Merethe Valsted imvl@rn.dk.

Ved akutte patienter, der skal opereres af Farsø-læger i Farsø, har Farsø opgaven i forhold til kontakt til patienten, booking, udstyr etc. Farsø-læger laver operatørsamtale.

Kontroller efter operation

Patienter, der skal opereres af BAL i Thisted, og som er fra Thisted optageområde (det gule område), skal følges i Thisted.

Patienter, som vi vurderer, skal opereres i Thisted enten af Farsø-læger eller af BAL, men som hører hjemme i Aalborg optageområde (det mørkegrønne område) skal bookes til opfølgning i Farsø.

Patienter, som vi opererer i Farsø eller Thisted, som er hjemmehørende i Thisted optageområde, skal bookes i Farsø med mindre, at lægen specifikt i sit operationsnotat dikterer noget andet.

Der vil tilsvarende være nogle få patienter fra Hjørrings optageområde (det lysegrønne område), der – i forbindelse med manglende håndkirurg i Hjørring – bliver opereret i Thisted. Disse patienter skal som udgangspunkt bookes i Hjørring.

Optageområder

For at få et overblik over optageområder – se bilag: ”Kort over Nordjylland inklusiv postnumre og farver”.

Aflysninger

Hvis man i Farsø vurderer, at man er nødt til at aflyse ambulatorie eller OP-program i Thisted, så vil den læge/spl., der træffer beslutning om aflysninger bede sekretær i Farsø om at tage kontakt til ambulatoriet eller OP/visitation i Thisted, hvorefter Thisted sørger for aflysninger og kontakt til patienterne.

Kontaktpersoner

Thisted

Ambulatoriet:

Heidi Skaarup Rasmussen, tlf. 50888 og mail: h.skaarup@rn.dk

 

Line Kertinge Vad, tlf. 50888 og mail: line.vad@rn.dk

OP/visitation:

Pernille Ussing Skov, tlf. 50646 og mail: prus@rn.dk

  

Farsø

Ambulatoriet:

Jeannet Neistskov Møller, tlf. 53332 og mail: jeannet.moeller@rn.dk

Elektiv operation:

Malene Nielsen, tlf. 53395 og mail: malene.n@rn.dk

Akut operation:

Anette Fristrup, tlf. 56626 og mail: anette.fristrup@rn.dk


Vagtplanlægning
Vagtplanlægning for håndspecialet foregår fra Farsø. Sekretærer fra Thisted og Farsø skal altid holde sig ajourførte med vagtskemaet.
 

Referencer

Ingen.