Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange i håndspecialet mellem sekretariatet i Farsø og Thisted

Beskrivelse

At vi gennem det gode tværfaglige samarbejde får skabt et godt og sammenhængende patientforløb. Patienten skal føle, at der er sammenhæng i forløbet fra visitation og udredning samt i behandlings- og kontrolforløbet.

Håndteamet skal koordinere og kommunikere på tværs af matriklerne.

Formål

At vi har klare retningslinjer og forventninger for samarbejdet på tværs af matriklerne Farsø og Thisted, hvor Farsø-læger har ambulatorie- og operationsdrift i Thisted.

At vi kan tilbyde patienten en tid til udredning inden for 30 dage på Garantiklinikken.

Arbejdsgange

Vagtskema

Den specialeansvarlige overlæge planlægger fremmøde for Farsø-lægerne i Thisted. Der vil i vagtskemaet tydeligt være markeret en Thisted-funktion. Enten OP eller amb.

Desuden planlægges supervisionsdage for Balazs, BAL, i Farsø jf. aftale med ledende overlæge Christian Pedersen.

Det er sekretær i Farsø, der udruller vagtplan for Farsø-læger i Thisted.

Den specialeansvarlige overlæge har i samarbejde med bookingsekretærer lavet bookingprofiler til de ambulante programmer i BookPlan, så det er tydeligt for sekretærer på begge matrikler, hvor de må booke udrednings- og kontrolpatienter.

Visitation

Alle håndhenvisninger visiteres i Farsø.
 

Der er to muligheder for henvisninger på patienter, der skal ses i Thisted:
 

  • • Skal patienten ses af Thisted-læge, så sender visitator henvisningerne til sekretær i Thisted.

  • • Skal patienten ses af Farsø-læge i Thisted, så visiteres til sekretær i Farsø med bemærkningen: Hånd i Thisted.

 

Akutte/Subakutte patienter til Farsø-læge i Thisted

Røntgenbillederne ses igennem i Farsø, og akutlægen tager stilling til OP.
Akutlægen laver operatørsamtale.
Koordinatorsygeplejerske i Farsø kontakter patienten telefonisk eller uddelegerer opgaven til OP-sekretær i Farsø. Patienten informeres om forløbet og om mødetidspunkt og sted.

Ved ændringer skal visitationssekretariatet (lokal 50646) kontaktes frem til kl. 14.30. Herefter skal man ringe til OP på lokal 50451.

 

Booking

Forundersøgelser og kontroller (henvist fra egen læge eller skadestuen):
Bookes af sekretær i Farsø. Patienterne til udredning
skal bookes inden for 30 dage i Thisted, med mindre patienten selv har ønsket at vente.
I indkaldelsesbrevene til forundersøgelse vil der være kontaktoplysninger til Farsø, hvis patienten ønsker at flytte tiden. Farsø-sekretæren sætter par-markør på, hvis patienten ønsker at vente.

 

Kontroller efter udredning og operation:

Hvis patienten skal ses af sygeplejerske, booker Thisted-sekretær kontrollen.
Hvis patienten skal ses af Farsø-læge, booker Farsø-sekretær kontrollen. Kommunikationen fra Thisted til Farsø foregår via Clinical med meddelelsesopgave.

Operationer:

Alle operationer bookes af Farsø OP-booker.

Skrivning

Farsø-sekretærer skriver alle ambulatoriebesøg, både forundersøgelser og kontroller.
Hvis patienten skal opskrives til operation, så sørger Farsø-sekretær for at afslutte til
800153A1 samt oprette HVF. Derudover sendes en meddelelsesopgave til Farsø OP-booker.

Thisted-sekretær skriver alle operationer. Hvis patienten efter operation skal ses af læge, så sender Thisted-sekretær meddelelsesopgave til Farsø-sekretær.

I Mirsk gemmer lægerne de ambulante notater under: ”
Hånd – Thisted”, som ligger under Farsø-profilen.
Operationsnotaterne gemmes i Mirsk under Thy Ort Dagafsnit – 800153S7.

Ergoterapi efter operation

Lægen skal tydeligt diktere, hvis der er opfølgning hos ergoterapeut. Lægen kan enten selv lave henvisning til ergo (jf. bopælskommune) eller kan vælge at diktere henvisning, som Thisted-sekretær sender i forbindelse med skrivning af operationsnotatet. - Jf. bopælskommune.

Registrering

Farsø-sekretær har ansvaret for at følge op på korrekt registrering på ambulant aktivitet.
Thisted-sekretær har ansvaret for at følge op på korrekt registrering på OP-aktivitet.

Epikriser

Thisted-sekretær følger op på epikriser.

Kommunikation

Kommunikation mellem sekretariaterne på tværs af matriklerne foregår via Meddelelsesopgaven.

Se PRI-dokument:

”Overlevering af ortopædkirurgiske patienter (kontrol og OP) på tværs af ortopædkirurgiske matrikler”


Kontaktpersoner i Thisted

Ambulatorium

Mia Reher, lægesekretær, lokal 50158 (fælles nummer).
Heidi Skaarup, lægesekretær, lokal 50158 (fælles nummer).

Visitationssekretariatet, lokal 50646.
 

Kontaktperson i Farsø

Jeannet Møller, ambulatoriet, lægesekretær, lokal 53332.
Malene Nielsen, OP-kontor, lægesekretær, lokal 53395.
 

Referencer

Se PRI-dokument:

”Overlevering af ortopædkirurgiske patienter (kontrol og OP) på tværs af ortopædkirurgiske matrikler”