Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationssygeplejerske og funktionen i Børne- og Unge Modtagelsen.

Generelt om visitation:

Visitationen er døgnet rundt hos en sygeplejerske med ansvarshavende funktion i Børnemodtagelsen.  Sygeplejersken i modtagelsen modtager opkald fra: 

                                 AMK-vagtcentralen (egen læge og vagtlæge ) 

                                 Ambulance: Ambulancebehandler/læge 

Visitationssygeplejersken præsenterer sig i tlf. med sted, funktion og navn. 

 

Desuden har visitationssygeplejersken ansvarshavende/overbliksfunktionen, når sygeplejersken har opnået kompetencer som 1’er sygeplejerske. 

Indtil disse kompetencer er opnået, kan sygeplejersken godt møde på nedenstående tidspunkter, uden at skulle have visitationsfunktionen.

 

Mødetider: 

 • • Fra ca. 15 marts – ca. 1 maj og ca. 1 sept. – ca. 15 november, kl. 11.00 – 19.00 i dv og av.  

 • • Fra ca. 15 november – ca. 15 marts, fra kl. 12.00 – 22.00 i dv og av. 

 • • I sommerperioden uge 26 – 35 er der ingen, der møder på ovenstående tidspunkter.  

 

Der kan være variationer hen over året og fra år til år. 

Det er dagvagten/aftenvagten/nattevagten, der varetager visitationen/ansvarshavende funktionen. 

 

Formål med visitationssygeplejerskefunktionen:

 • • At skabe sammenhængende patientforløb i børnemodtagelsen.   

 • • At højne kvaliteten af den sundhedsfaglige ydelse i børnemodtagelsen. 

 • • At mindske stresspåvirkningen for de ansatte i børnemodtagelsen. 

 • • At sikre korrekt visitation i forhold til hvor barnet skal ses og hvornår                        

 • • At sikre godt og effektivt samarbejde med Døgn- Dag- og Neonatalafsnit. 

 

Opgaver for sygeplejersken med visitationsfunktion:

 • •  At sikre at alle børn triageres ved ankomst: uddelegere det til andre sygeplejersker, eller gøre det selv  hvis muligt og det er relevant. 

 • • At sørge for ledig stue til patienter der er på vej, og som skal have et rum med det samme (fx akut patient der er på vej/isolations patient)  

 • • Eller få barnet på en stue straks ved ankomsten, hvor en anden sygeplejerske tager over. 

 • • Afklare smitterisiko. 

 • • Få patienter registreret. 

 • • Uddelegere patienter til sygeplejersker og læger i modtagelsen. 

 • • Skabe overblik og effektivitet. 

 • • Dialog med ansvarshavende i diverse børneafsnit om belægningen / tyngde. 

 • • Ansvar for Cview – skærmen - at den er ajourført. 

 • •  At holde børn / forældre løbende orienteret om situationen/ ventetider. 

 • • Når barnet ikke har tilknyttet en sygeplejerske, skal visitator være obs. på om barnet skal have emla / ametop på/ behandles for besværet respiration /have ecolyte eller have taget diverse prøver.  

 • •  Fylde op i køleskabet. Obs familiens behov for servicering. 

      

Sygeplejersken med visitations funktionen skal helst ikke låses fast på en stue eller stå for forløbet af en patient. Gør vedkommende det, besværliggør dette overblikket over venteværelse, Cviewtavler og telefoner. 

Dog kan det i visse situationer med mange børn/ganske få børn, være nødvendigt, at sygeplejersken med visitations funktionen også har ansvaret for børnene på stuerne. 

Hvis der er ledige undersøgelsesstuer og sygeplejersken straks tager patienten ind ved ankomsten og triagerer/ begynder sine sygeplejeopgaver, er vi et skridt foran, hvilket også giver en følelse for familien af at være ventet/velkomne. 

Patienten skal ikke spørges om personlige data i andres påhør. 

Visitation i børnemodtagelsen:

Visitationssygeplejersken præsenterer sig i tlf. med sted, funktion og navn.

Døgnet rundt er der en sygeplejerske der varetager visitationen af børn, ved at modtage opkald fra henvisende læge og Falck på visitationstelefonen. Der er altid mulighed for lægefaglig sparring. Man skal huske at være ydmyg i opgaven, med respekt for visiterende læges faglige vurdering.

Den sygeplejerske der har visitationen(telefonen), har overblikket over Børnemodtagelsen. Dvs. overblikket over patienter, der er her og er på vej, samt har overblik over venteværelset, triager, cview-skærmene, læger og sygeplejersker mm. Samt også have overblikket over status, ressourcer og belægning i Døgnafsnittet/Dagafsnittet. Også selvom vedkommende selv er med på stuerne til gennemgang af børn.

 

Visitation i børnemodtagelsen

Visitationssygeplejersken præsenterer sig i tlf. med sted, funktion og navn. 

Døgnet rundt er der en sygeplejerske der varetager visitationen af børn, ved at modtage opkald fra henvisende læge og Falck på visitationstelefonen. Der er altid mulighed for lægefaglig sparring. Man skal huske, at være ydmyg i opgaven, med respekt for visiterende læges faglige vurdering. 

Den sygeplejerske der har visitationen(telefonen), har overblikket over Børnemodtagelsen. Dvs. overblikket over patienter, der er her og er på vej, samt har overblik over venteværelset, triager, cview-skærmene, læger og sygeplejersker mm. Samt også have overblikket over status, ressourcer og belægning i Døgnafsnittet/Dagafsnittet. Også selvom vedkommende selv er med på stuerne til gennemgang af børn.  

 

Visitation og oplæring af nyansatte:

Den nyansatte påbegynder oplæringen til visitation, når den nyansatte, den undervisningsansvarlige sygeplejerske og leder vurderer, at vedkommende er klar til dette, da dette kan være individuelt. Den nyansatte øver sig først i at modtage opkald fra henvisende læge/Falck, og herefter øver i at have overblik over venteværelset/triageringer/prioriteringer/modtage de akutte børn – over personalet i Børnemodtagelsen samt samarbejdet med Dag- og Døgnafsnit. g generelt øver op til at kunne være ansvarshavende/1.sygeplekerske i vagt i Børnemodtagelsen. Den nye øver sig sammen med en erfaren sygeplejerske, som også har overblikket og som kan rådgive og støtte den nye i beslutningstagningen og prioriteringen af opgaver.  

(Den nyansatte kan godt på vagtplanen stå til at have visitationsvagten, men her er det så den erfarne dagvagt/aftenvagt der varetager visitationsfunktionen, og den nyansatte går med til gennemgang af børn på stuerne, indtil den nyansatte er klar til under vejledning og senere selvstændigt at kunne varetage visitationsfunktionen) 

Det forventes, at den nyansatte kan varetage visitationen efter ca. 6 måneders ansættelse. 

 

Teamsamarbejde

I modtagelsen er vi et team. 

 • • Alle er vigtige” medspillere ”som på et håndboldhold. Hvis ikke vi spiller sammen, fungerer holdet ikke optimalt.  

 • • Vi respekterer og støtter op om fælles beslutninger. Ikke noget med, at ” det vil jeg ikke” og gøre, hvad man selv synes er bedst. 

 • • Time out i vanskelige situationer. 

 • • Evaluering af vagten. Hvad var godt. Hvad kan blive bedre.  

 • • Evt. kl. 14.45. – 15.00 og de sidste 15 minutter af av: evaluering af vagten 

 • • Hvordan møder vi hinanden i vagtskifte? 

 • • Hvordan har vi det  

 • • Husk at tale med hinanden