Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

GBS-analyse (pcr) ved vandafgang og fødsel

Beskrivelse

 

Baggrund


10-30 % af alle gravide kvinder er koloniseret med gruppe-B streptokokker (GBS) anogenitalt. Hos nogle af disse giver GBS anledning til alvorlige neonatale infektioner såsom pneumoni, sepsis eller meningitis. Mere end 90 % af ”early onset sygdom” hos børnene, og næsten 100% af de fatale tilfælde, optræder mindre end 24 timer efter fødsel (median 1 time).

Det er vist, at antibiotisk behandling af gravide GBS-bærer (anogenitalt) afsluttet før fødslens start ikke kan reducere den gravides kolonisation med GBS på fødselstidspunktet eller reducere antallet af neonatale infektioner. Derfor anbefales ikke at udføre rutine vaginalpodning for GBS.

Der er en tæt sammenhæng mellem præterm fødsel og GBS-infektion, og således har børn født <35 + 0 ca. 10 -15 gange øget risiko for GBS-sepsis i forhold til mature børn. Tilsvarende risiko ses ved børn født efter langvarig vandafgang. Ved påvist GBS i urinen i aktuelle graviditet er risikoen for GBS-sepsis øget 25 gange.

Med baggrund i denne viden har man udvalgt særlige risikogrupper, som bør undersøges for GBS-bærertilstand.

Hyppigheden af neonatal GBS-infektion i Danmark var tidligere (1995) 0,6/1000 levendefødte, men efter indførelsen af GBS-profylakse til risikogrupperer, er hyppigheden faldet til 0,1–0,3/1000 levendefødte.

 

Indhold

GBS pcr analyse

Risikogrupper

Negativ eller positiv GBS pcr analyse

Observation af barnet post partum

Behandling

Metode

 

GBS pcr analyse

Formålet med analysen er at målrette intrapartum antibiotisk behandling (IAP) til kvinder der er koloniseret med GBS på fødselstidspunktet. Formål er at reducere unødvendig behandling med antibiotika til den fødende kvinde og nyfødte barn, samt reducere perinatal transmission af GBS til barnet og derved forebygge forekomst af tidlig neonatal infektion med GBS.

 

 

 

 

 

 

 

Risikogrupper

Følgende grupper skal have foretaget GBS-pcr analyse

 

 

• fødende med langvarig vandafgang. Testen udføres senest 14-17 timer efter vandafgang, så prøvesvaret foreligger inden, der har været vandafgang i 18 timer

 

• fødende i gestationsalder 35+0 – 36+6.

Testen udføres når kvinden kommer til fødegangen.

 

• fødende med GBS UVI i graviditeten

Testen udføres når kvinden kommer til fødegange

 

 

 

 

Negativ eller positiv GBS pcr analyse

Negativ

Den fødende kan føde ambulant, hvis øvrige præmisser for dette opfyldt

Positiv eller Inkonklusiv

Ved positivt svar med påvisning af GBS, eller Inkonklusiv svar bruges intrapartum antibiotika profylakse (IAP)

 

 

Ved påvist GBS eller Inkonklusiv svar vil ambulant fødsel ikke være anbefalet, da barnet skal observeres post partum

 

Observation af barnet post partum

Hvis barnet har klinisk infektion eller der er tegn til amnionitis: pædiater tilkaldes

 

 

Hvis mor er GBS positiv i graviditeten eller er i risikogruppe og ikke har fået lavet GBS PCR test intrapartum

Og

Mor har fået antibiotika (IAP) ≥4 timer før fødsel skal barnet observeres på barselsgangen 48 timer

 

 

Hvis mor er GBS positiv i graviditeten eller i risikogruppe

Og

Mor har fået antibiotika <4 timer før fødsel

Og

GA ≥37 OG vandafgang < 18 timer: obs. 48 timer*

* Ved GA ≥37 og vandafgang ≥18 timer om eneste GBS risikofaktor og intrapartal GBS PCR negativ:

må føde ambulant

 

Hvis mor er GBS positiv i graviditeten eller i risikogruppe

Og

Mor har fået antibiotika <4 timer før fødsel

Og

GA <37** ELLER vandafgang ≥18 timer: indlægges barnet til blodprøver og obs. 48 timer*

 

* Ved GA ≥37 og vandafgang ≥18 timer som eneste GBS risikofaktor og intrapartal GBS PCR negativ:

må føde ambulant

**Ved GA 35+0-36+6 og intrapartal GBS PCR negativ:

kan barnet indlægges til observation og barselsforløb og blodprøver kan undlades

 

 

Behandling

 

1. Penicillin 5 MIE (3 g) i.v initialt + 2,5 MIE (1,5 g) hver 4. time indtil fødsel.

 

2. Ved penicillinallergi: Cefuroxim 1,5 g hver 8. time

 

3. Ved verificeret type 1 penicillin allergi: Vancomycin 1g hver 12. time

 

Dosering af antibiotika ved prægravid BMI > 30: Fordelingsvolumen af antibiotika hos gravide er ikke velundersøgt, og dosering ud fra prægravidt BMI er behæftet med mange usikkerhedsfaktorer. Der er tale om profylaktisk behandling givet i høje koncentrationer, og derfor indgår anbefaling af øget dosering til kvinder med højt prægravidt BMI ikke.

 

Metode

 

Prøvetagning:


Foretages af 24-timers koordinerende jordemor på fødegangen.

 

Fremgangsmåde:

 

Prøvemateriale: podning fra vagina + rectum.

 

Utensilier:

Til PCR: Cepheid Collection Device (Dobbelt podepind med transportrør)

 

Bestillinger:

Cepheid Collection Device, Triolab varenr. 900-0370

 

Prøvetagning:

• Tør overskydende sekret eller gel væk fra podningsområde.

• Indfør den dobbelte Cepheid podepind i nederste tredjedel af vagina. Roter tre gange, for at sikre materiale på begge podepinde. Prøven skal ikke tages fra cervix.

• Med samme podepinde tages prøve fra rectum. Den indføres rectalt 2,5 cm over den anale sfinkter og roteres 3 gange.

• Placer podepinde i transportrøret. Begge i samme rør. Podepinde skal ikke knækkes af. Røret lukkes, ved at den røde hætte på podepind skubbes ned i transportrør.

• Podepinde skal blive i transportrør ved fremsendelse.

 

Cepheid Collection Device til PCR kan opbevares i køleskab. Bringes i dagtid til KBA RHN, hvor prøve, afleveres i hånden til bioanalytiker.

 

Svarafgivelse

GBS-PCR-analyse bevares som GBS: Påvist/ikke påvist.

Svartid: Indenfor 2 timer i laboratoriets åbningstid.

 

Bemærkninger

Prøvetagning til PCR skal udføres med Cepheid Collection Device.

I sjældne tilfælde kan der i prøvetagningsmaterialet være inhiberende stoffer for PCR-analyse og prøve svargives Inkonklusiv.


 

Referencer

DSOG

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5ca102ba8165f5e47dc82473/1554055869683/Gruppe%2520B%2520streptokokker%2520-%2520Early%2520onset%2520disease.%2520Profylakse%2520inklusiv%2520GBS%2520screening%2520intrapartum.17.03.19.pdf