Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prioritering for skrivning af MIRSK-diktater

Beskrivelse

Der dikteres ca. 150 diktater på Urologisk Afdeling dagligt.
Derfor er det vigtigt at skabe en gennemskuelighed i diktaterne i MIRSK, for at prioritere afskrivning af diktaterne.

Formålet med dokumentet er at alle medarbejdere i Urologisk Afdeling har viden om i hvilken prioriteret rækkefølge, MIRSK-diktater bliver skrevet.

Ved alle diktater bedes dikterende at benytte sig af bemærkningsfeltet!
Med den mængde daglige diktater, kan bemærkningsfeltet bruges til at synliggøre patientens videre plan og hjælpe med skriveprioriteringen (fx kommer igen i næste uge)

 

Akut diktat med 1. prioritet = skrives samme dag i hverdagen: Skriv ”HASTER” i bemærkningsfeltet

  • • Når patienten skal videre i et kræftpakkeforløb (gælder ikke patienter der afkræftes og afsluttes)

  • • Når diktatet indeholder en henvisning ifm. udredning (henvisninger til kontrol om 6 eller 12 måneder er IKKE akutte)

  • • Patienter der ”går på runde”, dvs. dem der samme dag skal videre til anden afdeling.

 

Akut diktat med 2. prioritet = Haste notater skrives inden for en uge

  • • Færdig udredt, som tilbydes behandling/alle dem der skal opereres

  • • Hvis patienten har en ny tid indenfor 1-3 måneder i vores regi

 

 

HUSK AT DIKTERE OPLYSNINGER TIL METALSKEMA VED MR-HENVISNINGER (GÆLDER OGSÅ MULTIPARAMETYRISK MR)

 

Alt andet dikteres med ”normal” prioritering. Brug altid bemærkningsfeltet.

Målgruppe – modtagelse

Alle der laver journalnotater på patienter i Urologisk Afdeling

Formål

At sikre at patientforløbene varetages ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

At sikre et hurtigt overblik i prioritering af journalnotater der skal skrives.