Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intrauterin trykmåling

Formål

At beskrive anvendelsen af intrauterin trykmåling til monitorering af veaktiviteten og til brug ved behov for amnioninfusion.

 

Anvendelse

Intrauterin trykkateter kan anvendes i fødsler hvor ekstern registrering ikke giver tilstrækkelig information om veaktiviteten.

Bruges som led i klassificering af CTG og til at vurdere veernes længde og interval.

Kateteret kan kun anvendes efter vandafgang og ved tilstrækkelig cervikal dilatation, der giver sikker indføring af kateteret.

 

Indikationer

 • • Fødsler hvor der ikke er tilfredsstillende registrering med ekstern TOCO-graf. F.eks. højt BMI, eller hvor der er behov for bevægelse under fødslen

 • • Ved behov for amnioninfusion

Kontraindikationer

 • • Uforklarlig vaginalblødning

 • • Mistanke om abruptio placentae

 • • GBS eller chorioamnionitis

Relative kontraindikationer

 • • HIV og hepatitis

 • • Gemelli (risiko for septumlæsion og kar i hinderne)

 • • Føtale misdannelser

 

Brug af intrauterin trykmåler kan ikke forudsige uterusruptur eller dystoci. Anvendelsen af intrauterin trykmåler øger ikke risikoen for chorioamnionitis.

 

Anlæggelse af kateter

 • • Anlæggelse af kateteret udføres af jordemoder eller læge

 • • For at undgå infektion anvendes sterile handsker

 • • Kateteret føres op i indføringshylsteret, der guides mellem 2 fingre til lige inden for cervix. Herefter føres kun kateteret op i uterus. Det er vigtigt at indføringshylsteret ikke føres længere op, da det kan forårsage perforation af uterus eller placenta. Kateteret er blødt og bøjeligt i enden og forårsager derfor meget sjældent skader

 • • Kateteret placeres lettest lateralt i enten højre eller venstre side, da både symfysen og os sacrum kan besværliggøre anlæggelsen. Anlæg kateteret længst væk fra placenta. Ved tvivl om placentas placering, kan der forud for anlæggelsen gøres ULS

 • • Der må IKKE være modstand, når kateteret indføres. Modstand kan betyde, at kateteret støder på placenta, fosteret eller er placeret ekstramembranøst

 • • Kateteret føres ind til 45 cm-mærket der svarer til fundus uteri. Når kateteret er anlagt, skal der gerne ske et tilbageløb af fostervand. Sker dette ikke, kan det betyde, at kateteret er placeret ekstramembranøst eller at der er oligohydramnios

 • • Når kateteret er placeret, beder man den fødende hoste, hvilket medfører en hurtig stigning på tocokurven

 • • Ligger kateteret ikke korrekt, vil der være modstand, når der sprøjtes vand ind i kateteret. Kommer der blod i kateteret, kan det være tegn på, at kateteret har perforeret placenta og skal derfor straks fjernes.

Procedurekode

Anlæggelse af intrauterint trykkateter ZZ4253.

 

Amnioninfusion

Amnioninfusion kan bruges ved fødsler, hvor der er konstateret oligohydramnios, anhydramnios eller tykt mekoniumtilblandet fostervand.

 

Kontraindikationer

 • • Svær præeklampsi

 • • Komplikationer som kræver umiddelbar forløsning f.eks. patologisk CTG eller påvirket scalp-laktat.

 

Tilslutning af amnioninfusion

 • • Tilslutning kan ske, når intrauterin trykkateter er velplaceret. Infusionsslangen tilkobles kateteret

 • • Infusionsvæske: Stuetempereret NaCl

 • • Indløbshastighed: Infusionen startes med hurtigt indløb af 500 ml. Herefter justeres til 60 dråber i minuttet. Kræver ikke tilslutning til dråbetæller.

 

Procedurekode

Amnioninfusion under fødsel KMAC30

 

Referencer

DSOG 2008: Amnioninfusion under fødslen

DSOG 2014: Intrauterin trykmåling (IUP)