Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Salbutamol (spacer)

 

Formål

At sikre en ensartet og standardiseret behandling til patienter med KOL/Astma. 

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Ambulancebehandlere og Paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/Virkemåde

Inhalationsspray suspension 1 dosis (pust) indeholder 0,1 mg salbutamol.

Afslapper den glatte muskulatur i bronkierne, ved direkte påvirkning af beta2 receptorerne i lungerne. 

Virkning indtræder efter 2-5- min og maximal effekt efter 30 min. 

Ryst inhalatoren kraftigt i et par sekunder før brug.

 

Billede 1056125122

 

Indikation

Akut opståede vejrtrækningsproblemer med symptomer på bronkieforsnævringer. 

Herunder supplerende behandling ved anafylaksi, såfremt der efter adrenalinbehandling fortsat er bronkospasme.

 

Kontraindikation

 • • Børn under 1 år.

 • • Tydeligt lungeødem. (Tydelig rallende og kogende anstrengt respiration)

Dosering

 • • Voksne og børn. 0,1 mg, 1 pust i spacer.

 • • Patienten trækker vejret 5 gange i spaceren.

 

De to første pust gives i luften, inden anvendelse.

Dosis kan gentages efter behov, såfremt der ikke er opstået væsentlige bivirkninger i form af øget åndenød, kraftigt blodtryksfald eller betydelig takykardi.

 

Bivirkninger

 • • Tremor, fornemmelse af hjertebanken pga. øget hjertefrekvens.

 • • Kan i sjældne tilfælde medføre blodtryksfald.

 

Opbevaring

Der skal opbevares minimum 2 stk. i ambulancens akuttaske.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C. 

 

Særlige forhold

Patienter der behandles med Salbutamol skal monitoreres med EKG, SPO2, BT samt respirationsfrekvens.

Hvis hjertefrekvensen overstiger 150, skal patienten monitoreres tæt, og hvis patientens tilstand forværres, med tiltagende respirationsbesvær og/eller blodtryksfald afbrydes behandlingen og akutlægen kontaktes.

 

Referencer

 • • www.pro.medicin.dk

 • • Den Præhospitale Patient (Munksgaard)

 • • Retningslinje vedr. Udfyldelse af Patientjournalen (PPJ)

 • • Retningslinje vedr. informeret samtykke

 • • Retningslinje vedr. patienter med alvorlige behandlingskrævende tilstande

 • • Retningslinje vedr. initial vurdering, behandling, revurdering og observation

 • • Retningslinje vedr. lægemidler.

 • • Retningslinje vedr. lægemiddelhåndtering og opbevaring

 • • Regionale driftsstandarder