Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Akut udredning af lungecancer

 

CT-skanning af thorax og øvre abdomen udført i Thisted, specielle forhold:

Kontakt til praksis efter tilfældigt fund.

Radiolog kontakter sekretær, når pt. skal indkaldes til CT efter tilfældigt fund på rtg thorax.

 

Radiologisk sekretær kontakter praksis.

  • • Informere om fund

  • • Beskrivelsen er sendt til henviser når radiologisk sekretær ringer til praksis.

  • • Radiologisk sekretær informerer praksis om tidspunkt for CT-scanning, praksis skriver i henvisningen at tidspunkter der er givet til CT scanning er benyttes, hvis ikke pt. kan ringer praksis sekretær for en ny tid til radilogisk sekr.

  • • Patienten skal fra egen læge være relevant informeret om henvisningsdiagnosen og den indledende udredning, samt være henvist til Klinisk Biokemisk Afdeling med henblik på at få taget bl.a. plasma-creatinin/eGFR.

  • • Ønsker praksis at tale med en radiolog kan ringes på 97650000 og omstilles til konferenceradiologen.

  • • Henvisningen markeres med blåt flag i RIS.

 

Når patienten er på billeddiagnostisk afdeling

Radiografen laver en CT-skanning af thorax og øvre abdomen efter protokollen CT - Thorax abdomen standard.

Ved forhøjet plasma-creatinin/for lav eGFR kontaktes radiologen på CT.

Alle CT-skanninger kommer på diktat sporet CT-scanning Thy Mors

 

Det skriftlige svar på CT-skanningen foreligger altid hos egen læge 1 – 2 dage efter undersøgelsen.

Ved fund på CT-skanningen vil patientens billeder komme til ”akut lungecancer-konference”.

 

Herefter : Alle CT-skanninger obs.lungekræft.

  • • radiolog giver sekretæren besked om, at der skal laves en ophængning til akut lunge cancer konf.

  • • radiologisk sekretær laver en henvisning i WebPas til ophængning på akut lungecancer

Når beskrivelsen er skrevet fremsender CT-sekretæren (radiologisk sekretær) beskrivelsen til henvisende instans og egen læge for at orientere om konferencebeslutningen.

 

Referencer:

Pakkeforløb for lungekræft, Region Nordjylland

 

Vejledning vedr. henvisning og visitation til billeddiagnostisk udredning af lunger med symvedr. Håndtering af symptomer fra lunger med særlig fokus ved mistanke om lungekræft, SST 20.11.2020

 

Lungekræft fra Lægehåndbogen