Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af ventrikelsonde og ernæringssonde, Akutafdelingen, RHN

 

Beskrivelse

Anlæggelse og anvendelse af ventrikel- og ernæringssonder hos patienter over 15 år.

Formål

At minimere risici, gener og alvorlige bivirkninger for patienten gennem standardiserede anbefalinger ved sondens anlæggelse, kontrol af placering samt anvendelse.

 

Ventrikelsonde

Indikation for anlæggelse af ventrikelsonde:

 • • aflastning af en ileus-tilstand præoperativ

 • • konservativ behandling af en ileus-tilstand, hvor mave-tarmsystemet aflastes gennem ophentning af ventrikelindhold

 • • andel i behandlingen af en blødning i mavetarmsystemet.

Ventrikelsonden kan være:

 • • afklemt – og intermitterende tilsat sug med ophentning af aspirat

 • • tilsluttet en pose, så ventrikelsekretet frit, men passivt, kan løbe ned i denne (overløb)

 • • tilsluttet svagt sug, som indstilles på 0,05 kPa (kun på afsnit 404).

 

Ernæringssonde

Indikation for anlæggelse af ernæringssonde:

 • • sker på lægelig indikation, hvor en tilstrækkelig næringsindtagelse ikke kan opnås med almindelig mad eller med orale tilskud af f.eks. energi- og proteinrige drikke.

 

Forberedelse

 • • Patienten informeres om indikation og procedure.
  Det kan være en fordel at være to til at udføre proceduren af hensyn til patienten.

 • • Gør sonde klar:

     • − Ernæringssonde med guidewire findes i afdelingen i str. Ch 8 og Ch 10

     • − Ventrikelsonde findes i afdelingen i str. Ch 14 og Ch 16. Vælg altid den mindste af hensyn til patientens gener. Hvis føderester eller blod i aspirat vælges str. Ch 16.
      Ventrikelsonden blødgøres ved at sondens indpakningsmateriale åbnes i den ene ende, og varmt vand fyldes i. Sonden står heri et par minutter.

 • • Materialer findes frem:

     • − Usterile handsker

     • − Håndklæde eller anden afdækning

     • − Lidocaingel 2% (OptiLubecctive)

     • − Kapsel

     • − Fikseringsplaster

     • − Krus med vand og evt. sugerør

     • − 50 ml sprøjte med kateterspids

     • − Stetoskop

     • − Svagt sug (på afsnit 404 og undtagelsesvist i afsnit 402)

 

Fremgangsmåde

 • • Patienten placeres i siddende stilling, gerne 90 grader

 • • Vask eller sprit hænder og tag handsker på

 • • Sonden udmåles fra øreflip til næsebor og fra næsebor til under venstre kurvatur. Marker på sonden med en kuglepen

 • • Håndklæde eller anden afdækning placeres på patientens bryst i tilfælde af, at patienten skulle kaste op.
  Lad patienten få kapslen i hånden

 • • Spidsen af sonden smøres med lidocaingel 2%

 • • Sonden føres ind i det næsebor, hvor patienten mener, der er mest plads

 • • Patientens hoved bøjes forover for at give mest mulig plads til sonden.
  Når sonden er i svælget, får patienten en mundfuld vand, som synkes samtidig med, at sonden føres ned i ventriklen

 • • Nedlægning af sonden fortsætter, til markeringen på sonden er ved patientens næsefløj

 • • Patientens respiration og tale observeres for at sikre korrekt placering; vil afsløre forkert placering af sonden i svælg eller luftrør

 • • Sonden fikseres.

 

Kontrol af placering

Ventrikelsonde

 • • Stetoskopisk kontrol af luft og ændringer af luftlyden i ventriklen - 20 ml luft kommes i sonden vha. sprøjten, samtidig med, at der med et stetoskop lyttes under venstre kurvatur.
  Høres en klangfuld og boblende lyde, er sonden placeret korrekt.

 • • Evt. aspiration af ventrikelindhold.

Ernæringssonde

 • • Korrekt placering røntgenkontrolleres og godkendes af en læge før guidewire fjernes.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2007/10241, 2007