Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Metastatisk medullær kompression: Akut diagnostik og behandling

 

Baggrund og formål

Metastatisk medullær kompressions syndrom (medullært tværsnit) hos kræftpatienter er hyppigt forekommende og hurtig diagnostik og behandling kan reducere morbiditet.

Et randomiseret studie mellem kirurgi og strålebehandling på relevant selekterede kræftpatienter viser, at de bedste resultater opnås efter primær kirurgisk behandling (Patchell et al Lancet 2005).

Formål

  • • Beskrive procedure og forløb for modtagelse, diagnostik og behandling

  • • At sikre optimeret forløb for alle kræftpatienter med medullær kompression og/eller cauda equina syndrom betinget af metastaserende kræft til rygsøjlen og spinalkanalen, i hele Region Nordjylland

Symptomer

Debuterer ofte med progredierende smerter i columna med udvikling af neurologiske symptomer oftest bestående af partielt eller komplet neurologisk udfald udfor og nedenfor den medullære kompression. Symptomerne er ofte bilaterale men kan være ensidige. Ved komplet cauda equina syndrom ses analparese, nedsat sensibilitet i ridebukseområdet og urinretention.

Modtagelse

Patienter med mistanke om eller verificeret medullær kompression modtages akut på Aalborg Universitetshospital.

 

Med kendt cancer:

  • • Patienter, der er i behandlings- eller kontrolforløb på onkologisk afdeling, modtages på Onkologisk Afdeling.

 

  • • Patienter, som primært er tilknyttet anden klinisk afdeling, modtages og udredes af patientens stamafdeling.

 

  • • Ved skønnet behandlingskrævende, MR verificeret, medullær kompression skal Ortopædkirurgisk bagvagter på AalborgUH og Regionshospitalet Nordjylland, neurokirurgisk bagvagt, onkologisk bagvagt, infektionsmedicinsk bagvagt, urologisk bagvagt og ortopædkirurgisk beredskabsvagt Frederikshavn Sygehus kontakte rygvagten direkte.

 

Øvrige afdelinger skal tage kontakt til ortopædkirurgisk bagvagt som primært vurderer behovet for om rygvagten skal kontaktes.

 

Der henvises til eksisterende PRI dokument vedrørende kontakt til rygvagten:

Rygkirurgisk vagt (dok.id. 27356)

 

Uden forudgående kendt cancer:

  • • I de tilfælde hvor der erkendes medullær kompression på baggrund af forandringer i hvirvelcorpora eller i spinalkanal kan patienterne, når ortopædkirurgisk bagvagt har vurderet at der er indikation for at kontakte rygvagten og denne finder kirurgisk intervention relevant, overflyttes til behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling. Overflytning vil tidligst finde sted i forbindelse med operation.

 

  • • Patienter med intradurale tumorer behandles i Neurokirurgisk Afdeling.

 

Ved eksterne henvendelser, f.eks. fra praktiserende læger, indlægges patienten i den afdeling, der bliver kontaktet, hvorefter patienten, efter relevant udredning og diagnostik, henvises til onkologisk eller kirurgisk primær behandling.

 

I tilfælde med cervikale metastaser konfereres med den neurokirurgiske beredskabsvagt, som varetager de cervikale problemstillinger.

Udredning og patientflow

Billede 1