Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Distribution af nedfrosne gameter og embryoner til EU og EØS lande

 

Formål

At sikre, at kravene efterleves i forbindelse med distribution af nedfrosne oocytter/embryoner mellem Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospital og andre godkendte vævscentre i EU/EØS lande. Dette skal ske i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Til distribution, eksport og import af kønsceller benytter Fertilitetsenheden udelukkende vævscentre med tilladelse til håndtering af humane væv og celler. Tilladelsen skal være udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed og være tilgængelig, samt gyldig.

 

Identifikation

 1. 1. Strået mærkes med frysefast label påført patientens personnummer og identifikationsnummer (dvs.prioritetsnummer).

 2. 2. Visiotube mærkes med patientens navn, personnummer, dato for vitrifikation og identifikationsnummer.

 

Ledsager dokumenter skal have følgende oplysninger:

 1. 3. Kopi af dyrkningsskema/vitrifikationsskema med beskrivelse af gameter/embryoner.

 1. 4. Oplysninger om det anvendte vitrifikationsmedie.

 2. 5. Standard procedure til nedfrysning og optøning af gameter og embryoner.

 3. 6. Identifikation (adresse og telefonnumre) af eksporterende- og modtagende vævscentre.

 4. 7. Distributionsdato.

 5. 8. Svar på smittemarkører.

 

Sporbarhed og samtykke

 1. 9. Ved modtagelse af gameter/embryoner skal disse modtages i Formatex og fryseskema sættes ind i frysemappen.

 1. 10. Ved distribution skal de relevante gameter/embryoner eksporteres i Formatex, så de ikke længere figurerer.

 2. 11. Underskriftsformular til udlevering af nedfrosne gameter/embryoner findes i Formatex under sammentykkeerklæringer. Denne skal underskrives af patienten og arkiveres i patientens journal.

 3. 12. Alle ledsager dokumenter og samtykke skannes og omdøbes til CPR#_Afs.dato_ddmmåååå. Dokumentet importeres til distributionsmappen i Formatex (Lokalt ? Dokumentsamling ? Kvalitetsstyring ? Vedr. distribution).