Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præmedicinering med Triazolam

 

Beskrivelse

 

Formål

At sedere/berolige patienten under operative procedurer.

 

Virkning

Triazolam tilhører lægemiddelgruppen af benzodiazepiner. Det har en sedativ, anxiolytisk og hypnotisk effekt.

 

Forstærket sedativ effekt ses ved samtidig indtagelse af:

 • • Antipsykotika

 • • Antidepressiva

 • • Hypnotika

 • • Sedative antihistaminer

 • • Opioider

 

Nedsat sedativ effekt ses ved samtidig indtagelse af:

 • • CNS stimulerende farmaka som f.eks. Ritalin

 

Nedsat omsætningshastighed med forlænget halveringstid ses ved samtidig indtagelse af:

 • • Erythromycin, Claritromycin

 • • Rifampicin

 • • Cimetidin

 • • Antimykotika

 • • Grapefrugtsaft

 

Bivirkninger

 • • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen

 • • Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed

 

Almindelige (1-10%)

Døsighed, somnolens (søvnighed)

Ikke almindelige (0,1-1%)

Synsforstyrrelser
Svimmelhed
Ataksi, hukommelsesbesvær, koordinationsbesvær
Konfusion

Sjældne (0,01-0,1%)

Bevidsthedstab
Paradokse psykiske reaktioner (f.eks. aggressivitet, hallucinationer, psykose)

 

 

 

 

 

 

 

Kontraindikationer

 • • Børn som er lunge- eller hjertesyge.

 • • Tidligere alkohol- og medicinmisbrugere.

 • • Personer med svære personlighedsforstyrrelser.

 • • Graviditet

 • • Overfølsomhed for benzodiazepiner

 • • Porfyri

 • • Søvnapnø

 • • Myastenia gravis

Dosering

Halcion indeholder 0,125 mg el. 0,250 mg triazolam.

 

1 tablet, 0,250 mg anbefales 1 time præoperativt.

Sygeplejersker må give patienten Halcion, når dette er ordineret af tandlægen/specialtandlægen i Columna medicinmodul.

 

Sederingseffekt

Sedering indtræder efter 30-45 min. Maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-2 timer. Plasmahalveringstid er 1,5-5,5 timer, og effekten er ophørt efter 5-8 timer.

 

Overvågning

Patientens puls, saturation (blodets iltmætningsgrad må ikke falde til <92%), vejrtrækning og almentilstand kan monitoreres under behandling med bl.a. pulsoximeter, indtil patienten nærmer sig sin habituelle tilstand (stadig påvirket men uden at være utilpas). Når kæbekirurgen el. tandlægen vurderer, at patienten har opnået habituel tilstand, kan patienten forlade afdelingen med ledsager. Patienten må ikke selv køre bil de første 24 timer efter indtagelse af triazolam.

 

Målgruppe

Klinisk personale i Kæbekirurgisk Afdeling

 

Referencer

https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/752

https://www.tandlaegebladet.dk/sedering-og-generel-anaestesi-ved-tandbehandling-af-boern-med-kooperationsproblemer