Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af UPD og diatermi til endoskopipatienter med pacemakere

Beskrivelse

Risikoen for forstyrrelser af pacemakerfunktionen er minimal, når UPD og diatermi anvendes med forståelse, omhu og overholdelse af gældende kliniske retningslinjer.
 

Målgruppe

Alt personale i Klinik Kirurgi på RHN. der anvender UPD og diatermi til endoskopisk undersøgelse og behandling.

 

 

Formålet

 • • Høj patientsikkerhed, kvalitet af undersøgelse og behandling med minimal risiko for forstyrrelse af patientens pacemakerfunktion.

 

 • • Beskrive arbejdsgange, ansvarsområder og kliniske retningslinjer for anvendelse af UPD og diatermi til endoskopipatienter med pacemaker.

 

 • • Konkret handlingsanvisende i korrekt kliniskhåndtering af UPD og diatermi til endoskopipatienter med pacemaker.

 

 

Beskrivelse af klinisk håndtering og forløb for patienter med pacemaker i endoskopien i Hjørring og Frederikshavn
 

 • • Der kan anvendes kold slynge uden EKG-overvågning til pacemaker-patienter

 

 • • Ved brug af diatermi skal pt. EKG-overvåges af anæstesien
  Er det ikke muligt at få anæstesiassistance til EKG-overvågningen den pågældende dag, henvises patienten til ny koloskopi med anæstesiledsagelse og EKG-monitorering, evt. blot en sigm. Skopi efter individuel vurdering

 

 • • Alle pacemaker-patienter skal vurderes af Anæstesiafdelingen, da patienter med pacemaker min. er ASA III gruppe.

 

 • • Alle koloskopipatienter monitoreres, sederes og observeres jf. de generelle retningslinjer:

Skærpet observation af patienter uden anæstesi
Sedation af patenter uden medvirken af anæstesiologisk personale

Sedation til endoskopi uden anæstesibistand – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale
 

Hjørring:

Når patienter med pacemaker henvises til koloskopi, skal patientoplysninger, navn, cpr.nr. og dato for koloskopi udleveres til anæstesisygeplejerske på endoskopistuen.
Anæstesisygeplejersken videregiver disse patientoplysninger til anæstesilæge.
Anæstesilægen vurderer på baggrund af patientens EPJ, om der evt. skal tages anæstesiforholsregler for patienten.

 

 

Frederikshavn afsnit AK1

Jf. retningslinje og dertil hørende evidensbaseret litteratur omkring pacemaker, UPD og brugen af diatermi skal dette ses som en medfølgende retningslinje i forhold til, hvordan vi på afsnit AK1 forholder os og agerer, når vi modtager patienter med pacemaker til koloskopiundersøgelser.

 

Ansvar for opgaven

 

Det er sygeplejersken med gangfunktionen, der har ansvaret for opgaven den pågældende dag.

Opgaven udføres tidligt på vagten, senest kl. 10.00.

Hvis der er tidspres og travlhed har sygeplejersken med gangfunktion ansvaret for at uddelegerer opgaven til kollega.

 

 

Beskrivelse af opgaven AK1 Frederikshavn

 

To hverdage forude, gennemgås det kommende dagsprogram - både læge- og sygeplejeprogram.

 

Mandag tjekkes

Onsdagsprogrammet

Tirsdag tjekkes

Torsdagsprogrammet

Onsdag tjekkes

Fredagsprogrammet

Torsdag tjekkes

Mandagsprogrammet

Fredag tjekkes

Tirsdagsprogrammet

 

 • • Mødeliste til pågældende dato fremsøges i Clinical Suite.

 • • Alle patienter klikkes igennem for at se, om lille markering i toppen af Clinical Suite med udråbstegn er aktiveret – Udråbstegn står med tydelig SORT.

Billede 9

 

 

 • • Hvis udråbstegn er aktiveret, læses under denne! Markeringen kan dække over andet end pacemaker.

 

 • • Hvis patienten har pacemaker, burde det stå under dette symbol

 

 • • Har patienten pacemaker

 • Noteres: CPR nr., dato og tidspunkt for undersøgelsen.

 • Herefter kontaktes anæstesiafdelingen. Anæstesisygeplejerske nr. 42074 eller 42078

 

Anæstesien Frederikshavn

 • • Dagen før undersøgelsen, ved planlægning af operationsprogrammet, gennemgås evt. patienter med pacemaker til koloskopi næste dag.

 • • Anæstesilægen vurderer på baggrund af patientens EPJ, om der evt. skal tages andre anæstesiforholdsregler til patienten.

 • • AK1 varetagere klargøring af patient forud for koloskopi, og forbereder patienten i Clinical Suite.

 • • Patienter med pacemaker skal EKG-overvåges af anæstesisygeplejerske, hvis der benyttes diatermi.

 • • Monitorering, evt. sedation og medicinering i forbindelse med koloskopien foretages af AK1 personale.

 • • Ved ICD-pacemaker påsættes ringmagnet over pacemakeren, når diatermi anvendes.

 • • Der skal altid være en magnet tilgængelig.

 • • AK1 personale dokumenterer i Clinical Suite, at anæstesisygeplejerske jf. proceduren har EKG-overvåget patienten.


Ved brug for assistance ringes efter vagthavende anæstesilæge og -sygeplejerske, eller kaldes hjertestop.

Retningslinjer for brug af UPD til pacemakerpatienter

 

Der benyttes UPD til patienter med pacemaker- når gældende retningslinjer overholdes.

Leverandøren anbefaler ikke brugen af UPD til patienter med pacemaker, men kliniske forskning viser, at brugen af UPD ikke påvirker pacemakerfunktionen.

 

 • • Patienten skal ikke EKG-overvåges, fordi der anvendes UPD

 

 • • Der slukkes for UPD’en, indtil patienten er monitoreret, lejret og UPD-parabolen er placeret korrekt – tid og afstand.
  UPD’en skal altid slukkes fra endoskopisøjlen.

 

 • • Placering af UPD’en - Afstand

UPD-parabolen må ikke stå direkte på pacemakeren.

UPD- parabolen placeres så langt ned mod patientens hofte, som muligt.

 

 • • ”UPD anvendes af endoskopøren under hele undersøgelsen” – og slukkes, når undersøgelsen er afsluttet.

 

 

Beskrivelse af UPD

 

 • • UPD’en skal altid slukkes fra endoskopisøjlen
  Derved stoppes al evt. påvirkning fra UPD til pacemakeren.

Dvs. den magnetiske påvirknings stoppes ikke ved at slukke på UPD-parabolen.

 

Der er 2 grundregler, som er med til at minimere risici for forstyrrelser af pacemakeren fra UPD’en– Afstand og tid

 

 • • Afstand mellem pacemaker og UPD

Når afstanden fordobles mellem UPD og pacemakeren reduceres påvirkningen af pacemakeren x 4 ifl. Afstandskvadrantloven.

 

 • • Tiden UPD’en benyttes

Reduktion af den tid UPD’en benyttes betyder: Reduktion af risiko for evt. påvirkning af patientens pacemakerfunktion.

 

 

Retningslinjer for brugen af diatermi til patienter med pacemaker

 

Patienter med pacemaker skal altid EKG-overvåges af anæstesisygeplejerske, mens diatermien benyttes Jfr. Kliniske retningslinjer fra Dansk kardiologisk selskab.

 

 

 • • Diatermipladen placeres på låret, på den samme side som pacemakeren- Oftest vestre side, så strømmen ikke passerer gennem pacemakerområdet.

-Princippet er at undgå: at pacemakeren er mellem brænder/slynge og neutralplade-

Afstand V05160333.pdf (ugeskriftet.dk)

 

 • • Diatermien bør anvendes i så korte intervaller som muligt - Tid

V05160333.pdf (ugeskriftet.dk)

 

 • • Ved fjernelse af polypper mindre end 15 cm fra ICD enheden/pacemakeren, overvej om der kan benyttes en kold slynge til polypfjernelsen - Afstand og Tid

 

 

 • • Følg derudover de alm. gældende regler for anvendelse af diatermi og EL-kirurgi:

Anvendelse af El-kirurgi/diatermi på AKO – sygeplejeopgaver

 

 

Beskrivelse af diatermi

 

Der er 2 grundregler, som er med til at minimerer risici for forstyrrelser af pacemakeren fra diatermien –Afstand og tid

 

 • • Afstand mellem pacemaker og diatermi

Når afstanden fordobles mellem diatermien og pacemakeren reduceredes påvirkningen af pacemakeren x 4 ifl. Afstandskvadrantloven.

 

 • • Tiden diatermien benyttes

Reduktion af tiden diatermien benyttes, reducerer risikoen for påvirkning af patientens

pacemakerfunktionen.

 

 

Definition af begreber

 

UPD: Endoscope Position Detecting Unit (UPD) / Scope Guide.

UPD er en elektromagnetisk endoskoppositioneringsenhed, der letter indførsel af skopet i kolon ved 3D-billede visualisering, af positionen i tarmen - UPD benytter en frekvens på 50/60 Hz.

Klinisk forskning har vist at brugen af UPD reducerer patientens smerte, og tiden til coecum og forbedret adenoma detection rate.

 

Diatermi / El-kirurgi

Ligesom et batteri består systemet af en pluspol aktivelektroden eks. slynge

og en minuspol neutralelektroden/pladen, som er med til at sikre, at patienten ikke får stød.

 

Pacemaker

En pacemaker er en implanteret computer, der via små tynde ledninger kan sende svage strømstød til hjertet, og derved hjælper hjertet med at slå med rigtig hastighed og rytme.

Pacemakeren er normalt indplaceret lige under huden nedenfor klaviklen på venstre side.

Typer af pacemaker

Almindelig pacemaker:

Har til formål at beskytte patienten mod bradykardi og regulere rytmen.

 

ICD-pacemaker (Implanterbar Cardioverter Defibrillator):

Har den grundliggende funktion at behandle livstruende takykardi og rytmeforstyrrelser ved defibrillering af hjertet, for at genoprette normal hjerterytme.

ICD-patienter er særligt følsomme for diatermi, derfor anbefales det at man altid deaktiverer ICD’en med magnet, imens diatermien benyttes. Når magneten fjernes, vender enheden tilbage til sin normale funktion.

Referencer

Clinical impact of endoscopy position detecting unit (UPD-3) for a non-sedated colonoscopy:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4408462/

 

Magnetic imaging-assisted colonoscopy vs conventional colonoscopy: a randomized controlled trial:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25278714/

 

How to improve the adenoma detection rate in colorectal cancer screening? Clinical factors and technological advancements:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6425210/

 

Pacemakerbehandling - Patienthåndbogen på sundhed.dk

 

Hjertestarter (ICD), implanterbar - Patienthåndbogen på sundhed.dk

 

OM MAGNETFELTER:

Om magnetfelter.pdf

 

Safety of the colonoscope magnetic imaging device (ScopeGuide) in patients with implantable cardiac devices:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24477369/

 

Elektrokirurgi hos patienter med pacemaker og implanterbar kardioverter-defibrillator:

https://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2017-05/V05160333.pdf

 

Endoscopy in patients with implanted electronic devices:

https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(06)02784-2/fulltext#

 

Lidt om afstandskvadratloven:

Lidt om afstandskvadratloven - Sundhedsstyrelsen

 

Anvendelse af El-kirurgi/diatermi på AKO – sygeplejeopgaver:

https://pri.rn.dk/Sider/32057.aspx

ENDOSCOPY IN