Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrolprogram efter EVAR (endovascular aneurysm repair)

Formål

At sikre ensartethed og kvalitet i opfølgning efter behandling med EVAR.

 

Baggrund

Efter behandlingen af et abdominalt aortaaneurisme med EVAR reduceres rupturrisikoen til 1-5% pr år. Rupturrisikoen er bl.a. associeret med øgning af aneurismesækken og/eller tilstedeværelsen af endoleaks. Sådanne tilstande kan detekteres ved kontrol med CT angiografi af aorta og/eller ultralyd af aorta. Evt. reintervention kan reducere rupturrisikoen yderligere.

 

Fremgangsmåde

Alle patienter behandlet med EVAR tilbydes opfølgende CT-angiografi, EVAR protokol 3 og 12 måneder efter udskrivelsen. Ved 12 månederskontrollen suppleres med ultralyd af aorta. Desuden foretages ambulant telefonisk eller klinisk kontrol efter 6 måneder. Se nedenstående skema.

Efterfølgende kontroller afhænger af resultatet af 3 og 12 måneds billeddiagnostiske kontroller og fremgår af nedenstående. Som udgangspunkt følges patienterne livslangt med årlige ultralydsskanninger af aorta. Hvis aneurismesækken skrumper til under 4 cm kan ultralydsskanningernes interval øges til hvert tredje år.

Kontrollerne bør ophøre, hvis patientens forventede restlevetid er mindre end 2 år.

Der kan ved konference ske beslutning om et alternativt kontrolregime. Baggrunden journalføres.

 

Ved udskrivelsen:

 

CT angiografi EVAR protokol

Ultralyd af aorta

Telefon/klinisk kontrol

Efter 3 måneder

X

 

 

Efter 6 måneder

 

 

X

Efter 12 måneder

X

X

 

 

Efterfølgende kontrol:

 

CT angiografi EVAR protokol

Ultralyd af aorta

Tilstedeværende af endoleaks type I og III

Bestilles

 

Tilstedeværende af endoleaks type II uden vækst

 

Hvert år

Tilstedeværende af endoleaks type II med vækst

Bestilles

 

Øgning af diameter i forhold til seneste kontrol >0,5 cm

Bestilles

 

Øgning af diameter i forhold til en tidligere kontrol >1 cm

Bestilles

 

Uændret eller skrumpende diameter i forhold til seneste kontrol men aneurismesækken >4,0 cm

 

Hvert år

Øgning af diameter i forhold til sidste kontrol <0,5 cm

 

Hvert år

Regression af aneurismesæk til <4,0 cm

 

Hvert 3. år

 

 

Oversigt over typer af endoleak

Pre- and Post-aortic Endovascular Interventions: What a Radiologist Needs  to Know | SpringerLink

 

 

Referencer

Reference: Wanhainen A et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019 Jan;57(1):8-93. doi: 10.1016/j.ejvs.2018.09.020. Epub 2018 Dec 5. Erratum in: Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020 Mar;59(3):494. PMID: 30528142.