Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for bagbagvagten, Ortopædkirurgisk Speciale, Hjørring

 

Formål

Beskrive ortopædkirurgisk bagbagvagtsfunktioner, ansvar og kompetencer

 

Generelt

Bagbagvagtsfunktionen er en tilkaldevagt. På hverdage dagtjeneste forud med efterfølgende tilkald i tidsrummet kl. 15.24 til 08.00. Weekend- og helligdage tilkald 08.00 – 08.00.

Den varetages af overlæger og siden 1/10-2019 ligeledes af speciallæger fra fagområdet for Traumatologi, O-Aalborg.

 

Bagbagvagten (BBV) understøtter bagvagtsfunktionen, når denne varetages af H-U læger i fase I, oprykkede introlæger og uklassificerede 1. reservelæger

 

BBV bærer egen kalder/ egen mobiltelefon.

Vagtlejlighed forefindes på Blokvej 18, lejl. 22. Nøglen hentes og afleveres igen i hospitalets reception. Egen bolig kan benyttes ved når fremmøde kan ske indenfor 30 minutter.

 

O-Hjørring

Afdelingen varetager traumatologi, artroskopisk behandling af skulder, hofte og knæled, håndkirurgi, øvrig skulder-/albuekirurgi, fod-/ankelkirurgi, sår- og infektionskirurgi og amputationskirurgi og dækker følgende:

  • • Et sengeafsnit med 19 senge og i tilknytning et sårambulatorium med telemedicinsk funktion

  • • Et operationsafsnit med 5 stuer, heraf 2 i Artroskopisk Center.

  • • Et afsnit for dagkirurgi med 10 senge

  • • Et ambulatorium med akut og elektiv funktion indenfor traumatologi, hånd- og fodankelkirurgi

  • • Artroskopisk Center med egne operationsstuer, opvågning og ambulatorium.

  • • Skadestuefunktion

  • • Traumecenter Level II

Afdelingen hører sammen med de øvrige fire ortopædkirurgiske afdelinger i Region Nordjylland organisatorisk under Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital.

Funktioner

Vejlede og supervisere bagvagten efter behov i dennes kliniske og operative opgaver. Den primære varetagelse af opgaverne, prioritering og koordinering påhviler fortsat bagvagten. Bagvagten skal forventningsafstemme med BBV ift. sit kompetenceniveau ved varetagelse af vagten.

 

Ansvar

BBV har ansvaret for at yde bagvagten den nødvendige vejledning og supervision under vagten og har herved det overordnede ansvar for at vagten afvikles koordineret, prioriteret og lægefagligt forsvarligt.

 

Kompetencer

BBV har kompetence til at foretage koordinering og prioritering i vagten hvis opgaver og afvikling kræver det.

 

Referencer:

Beredskabsplan Regionshospitalet Nordjylland: https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/RHNordjylland/Sider/Beredskabsplan.aspx

Beredskabsplan Aalborg Universitetshospital: https://pri.rn.dk/Sider/5448.aspx