Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neonatal hypoglykæmi

 

Formål

Instruks vedrørende udredning og behandling af nyfødte med hypoglykæmi eller risiko for hypoglykæmi.

Definition af begreber

DP704 Neonatal hypoglykæmi

DP052 Dysmaturitas

DP210 Svære asfyksi defineres som APGAR 0 – 3 efter 1 minut

DP211 Let asfyksi defineres som APGAR 4-7 efter 1 minut

DP073 Præmaturitas (GA < 37+0)

DP071 Lav fødselsvægt (1000 – 2499 gram)

DP050 Small for Gestational Age (SGA)

Beskrivelse

Baggrund

Nogle børn er i risiko for at udvikle hypoglykæmi, især inden for 12-24 timer efter fødslen. Det kan f.eks. være væksthæmmede eller præmature børn, som ikke har sukkerdepoter eller f.eks. asfyktiske børn, som har opbrugt deres depoter på grund af stress.

Disse børn har ud over råmælken behov for ekstra tilskud for at undgå hypoglykæmi. Der gives derfor early feeding til alle børn, der får målt blodsukker post partum.

 

Blodsukker

 • • Blodsukker 1,2 og 4 timer efter fødslen bestemmes på disse tidspunkter uafhængigt af måltiderne

 • • Blodsukker 6, 12 og 24 timer tages inden et måltid.

 • • Blodsukker normalværdi er ≥ 2,5 mmol/l,

 • • Når der foreligger 2 normale blodsukkermålinger, inklusive de sidste 2 rutinemæssige, er det ikke nødvendigt at kontrollere yderligere, forudsat at barnet ikke får glukose IV.

 • • Hvis der er gentagne blodsukker værdier < 2,5 mmol/l eller ved enkelt blodsukker værdi ≤ 1,5 mmol/l kontaktes neoantal vagten i Ålborg (kode 302)

 

Interventionskrævende hypoglykæmi defineres som:

 • • 0-2 timers alder: p-glukose <1,5 mmol/l.

 • • Over 2 timers alder: p-glukose <2,5 mmol/l.

Ved interventionskrævende hypoglykæmi hos det nyfødte barn tages der kontakt til bagvagt, som konfererer med neonatal bagvagt angående videre behandling, samt eventuel overflytning til neonatal afdeling.

 

Symptomer på hypoglykæmi:

Ingen (!), sitren, irritabilitet, sløvhed, hypotoni, apnø, cyanose, kramper

 

Definition på early feeding

 • • Der gives altid early feeding til børn, der får målt blodsukker post partum, med undtagelse af børn født af mødre med GDM uden insulin behov.

 • • Barnet skal have tilskud i form af modermælkserstatning eller håndudmalket råmælk.

 • • Der gives 10-15ml/kg ved første måltid - gives inden 30min efter fødslen.

 • • Herefter udregnes døgnmængden og fordeles på 8 måltider. Se skema nedenfor.

 • • Kan barnet ikke tage mængden per os, gives der på sonde.

 • • Barnet bør lægges til brystet inden for 30min efter fødslen hvis muligt. Selv om der kun er tale om “få dråber”, mindsker dette risikoen for let hypoglykæmi, specielt hos børn af mødre med GDM.

Blodsukkermåling og early feeding til børn under følgende risikogrupper

Gestationel diabetes

Blodsukkermåling: 2 og 4 timer efter fødslen.

Kun early feeding på indikation. Se særskilt instruks: Gestational Diabetes Mellitus (rn.dk)

Lav APGAR

Børn født med Apgar score 5 efter 1 minut eller ≤ 7 efter 5 minutter.
Blodsukkermåling: 1, 2, 4, 6, og 12 timer efter fødslen.
Early feeding så længe der måles blodsukker. Herefter kun tilskud ved behov.

Navlesnors-pH under eller lig 7,0
Blodsukkermåling: 1, 2, 4, 6 og 12 timer efter fødslen.
Early feeding så længe der måles blodsukker. Herefter kun tilskud ved behov.

Fostervægt under 2500 gram og/eller dysmaturt barn:
Blodsukkerkontrol: 1, 2, 4, 6, 12 og 24 timer.

Early feeding det første døgn. Herefter mad efter skema til mælken er faldet til.

Fostervægt ≥ 2500 g, men samtidig SGA

Såfremt barnet ikke er dysmaturt, skal der som udgangspunkt ikke måles blodsukker og ikke gives early feeding.
Det skal fremgå af journalen, om barnet kan ammes på vanlig vis.
Vurderes af jordemoder eller læge.

Præmature
Børn født før fulde 37 uger.

Blodsukkermåling 1, 2, 4, 6, 12 og 24 timer efter fødslen.

Early feeding det første døgn. Herefter mad efter skema. Se særskilt instruks: Ernæring til præmature – fra sondemad til fuld amning

 

Væskebehov
Total væskebehov (per os, intravenøst, intraarterielt) i ml pr. kg. Plasma og blod regnes ikke med i totalmængden.

Levedage

Gestationsalder (uger)

≤ 27+6

≥28+0 ≤34+6

≥35+0

Dag 1

80

60

60

Dag 2

100

80

80

Dag 3

120

100

100

Dag 4

140

120

120

Dag 5

160

140

140

Dag 6

180

160

160-170

Dag 7

200

180

160-170

Dag 8

200

200

160-170

Dag 9 og fremefter

200

200

160-170Ved udredning af kost regnes der altid fra fødselsvægten, indtil denne er oversteget.

Børn med fødselsvægt ≤ 2500 gram, der har opnået en aktuel vægt på 3500 gram, skal have kost sv.t. børn med normal fødselsvægt, dvs. 1/6 af vægten. Dvs. skal have 10-15 ml/kg ved første måltid.

Referencer

Christensen, H et al (2013) Neonatal hypoglykæmi – National guideline, Dansk Pædiatrisk Selskab. http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejl_2014/neonatal_hypoglykaemi.pdf

Christensen, P. (2015) Ernæring til nyfødte. Aalborg Universitetshospital – neonatal afdeling.