Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til multiparametrisk mr scanning af prostata

Beskrivelse

Indikation

Patienter i Active Surveillance (AS).

Patienter med benigne biopsier med fortsat mistanke om prostatakræft pga palpation eller vedvarende forhøjet psa uden anden årsag. Patienten skal være kandidat til kurativ intenderet behandling.

Biopsi-naive patienter kan aktuelt ikke tilbydes mp-mri medmindre der er en betydende årsag, fx blindlukket rectum, nylig apopleksi med blodfortyndende behandling eller immunsuppression.

 

Tidshorisont

Patienter i AS scannes indenfor 3 måneder efter diagnosen.

Genhenviste patienter der tidligere er sat i AS og afsluttet kan scannes med mp-mri efter 3 måneder, dog med forbehold for individuel vurdering med hurtigere scanningstid.

Ved benigne biopsier men fortsat mistanke om prostatakræft ligeledes individuel vurdering.

Der rådes over enkelte akutscanninger hver måned, som kan bruges ved stor mistanke om prostatakræft.

Patienten skal være set ved fremmøde og vurderet egnet til kurativ behandling indenfor de seneste 6 måneder.

De scannes på Onkologisk Afdeling, Sygehus Syd

 

Henvisning

Bør indeholde følgende oplysninger:

· Psa

· Tidligere biopsier og årstal (også benigne)

· Ved positive biopsier gleason score, placering i kirtlen og andel af cancer

· T-stadie

· Tidshorisont. Skal være præcis med ønsket måned og årstal.

Husk metalskema.

 

Hofteproteser

Unilateral og bilaterale hofteproteser kan scannes. Patienten skal dog informeres om, at det ikke er sikkert, vi får en scanning i den ønskede kvalitet. Sjældent kan billederne slet ikke anvendes.

 

Tolkning af mp-mri

PIRADS 1 og 2: skal ikke biopteres. Der kan dog være helt specielle tilfælde, så drøft patienten med en fra fusionsteamet ved tvivl (sensitiviteten for mp-mri for signifikant c prostata er 95 %).

PIRADS 3: biopteres ved PSAD over 0.15.

PIRADS 4 og 5: skal biopteres.

 

Svar på mp-mri

Der findes standardbrev til indkaldelse til fusionsbiopsier.

Individuel vurdering og kontakt til patienter med ikke biopsikrævende mp-mri.

Ved benigne biopsier og PIRADS 1-2 kan de afsluttes til fortsat psa-kontrol ved egen læge.

 

Fusionsbiopsier

2-4 biopsier fra hver target. Standardbiopsier med 1 fra hver station kan undlades ved erfaren bioptør og tidligere benigne standardbiopsier.

Foretages i lokalbedøvelse med anlæggelse af depotlidokain i vinkel imellem basis og vesikler bilat.

Kan foretages i rus på stue 3 efter koordinering med U9 og anæstesi.

 

Svar på fusionsbiopsier

Gives i ambulatoriet og ved malignitet følges de almindelige udrednings- og behandlingsforløb.

Ved benigne fusionsbiopsier bør man overveje muligheder som rebioptering, kontrol-psa og

kontrol-mp-mri efter 1 år. Størrelsen på target-læsion kan vejlede. Som udgangspunkt skal man ikke foretage rebiopsier på de små læsioner. Ved specielle forløb vurdering på MDT og evt. PET-PSMA.

 

Kontrol af mp-mri

Kontrol-mp-mri i AS kan foretages 2 år efter den første mp-mri, hvis den første mp-mri ikke har givet anledning til fusionsbiopsier.

Kontrol af tidligere mp-mri med PIRADS 3 (PSAD over 0,15), PIRADS 4 og 5som ikke har ført til behandling (benigne biopsier, beskeden cancer) kan foretages 1 år efter fusionsbiopsier.

Definition af begreber

AS – Active surveillance

PSAD – PSA density

Mp-mri – Multiparametrisk MR-scanning

Målgruppe – modtagelse

Personale i Urologisk Afdeling der arbejder med patienter der følges i Active Surveillance for prostatacancer.