Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

SEALS - retningslinje

Beskrivelse

Egnede patienter er markeret i booking

Hvis der IKKE findes recidiv ved cystoskopi, kan patienten forespørges om de kunne være interesseret i at deltage.

 

Hvis patienten er interesseret i studiet:

1. Udlever deltagerinformation, samtykkeerklæring og spørgeskemaer

2. Samtykkeerklæring udfyldes af patienten

3. Patienten informeres om telefonopkald fra projektpersonale fra Aarhus vedr nærmere information om projektet

4. 4.5 ml ladt urin blandes i prøverøret Xpert (vend 2-3 gange ), påsæt label og opbevares v. stuetemp. (ladt urin må være max 1 time gammel)

Urin og samtykke opbevares sammen – og sendes til Aarhus hver onsdag eftermiddag

Sendes i kuvert – der er fortrykte labels, urinerne i ekstra plastpose og samtykke i plastlomme

Kopi af samtykke til projektsygeplejerske

(sendes af cys-team eller projektsygeplejerske )

Der bookes som planlagt ny tid til cystoskopi om 4 mdr.

 

Inklusion

Foregår fra Aarhus hvor patienten ringes op

Efter samtale og accept fra patienten randomiseres patienten – og der gives besked til projektsygeplejerske mhp. videre plan.

Der noteres i Clinical om patienten deltager og i hvilken gruppe.

Patienten tilknyttes team (ALB-URO-SEALS).

Bliver patienten randomiseret til intervention ombookes tiden til SEALS kontrol.

 

Kontrolgruppen

Kontrolgruppen fortsætter forløb som tidligere planlagt med cystoskopi og urincytologi hver 4 mdr. i de næste 2 år – også hvis de ellers kunne være overgået til længere intervaller.

Der skal IKKE sendes SEALS urinprøve.

 

Interventionsgruppen

Følges hv. 4 mdr med Xpert urinprøve og ladt urin til cytologi

Urin mærkes som vanligt med label og sendes i kuverten (onsdag)

Efter 12 og 24 mdr foretages der desuden cystoskopi – husk også SEALS urin her

Hvis Xpert urinprøve eller urincytologi viser tegn til recidiv skal der foretages cystoskopi indenfor 14 dage.

Hvis patienten har / har haft vurderes der af læge om der alligevel skal foretages cystoskopi i pakke forløb

 

Målgruppe – modtagelse

Personale der arbejder med patienter, der kan indgå i SEALS.