Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Børneundersøgelse ved jordemoder

Beskrivelse

Gennemgang af hvilke undersøgelser jordemoderen skal udføre på barnet, inden barnet udskrives fra fødegangen.

Overflyttes barnet til børneafdelingen umiddelbart efter fødslen, udføres børneundersøgelsen af pædiater. Dette noteres i journalen.

 

Barnets første tid

Umiddelbart efter fødslen vurderer jordemoderen barnets Apgar-score og iøjnefaldende misdannelser.

Apgar-score vurderes ud fra 5 parametre: Hjerteaktion, respiration, reflekser, hudfarve og tonus. Der gives mellem 0-2 point for hver parameter. Apgar-score noteres ved 1. minut, 5. minut og 10. minut. Hvis ikke 10 point i 1. minut, noteres det, hvor mange minutter efter fødslen, at barnet får 10 point.

K-vitamin

Nyfødte har øget blødningsrisiko pga. fysiologisk k-vitamin mangel.

K-vitamin (konakion) gives til barnet som I.M injektion umiddelbart efter fødslen efter samtykke fra forældrene.

Injektion med k-vitamin 1 mg gives til alle raske nyfødte ≥ 28 svangerskabsuge.

Injektion med k-vitamin 0,5 mg gives til nyfødte < 28 svangerskabsuge.

Virkning: Det aktive stof i k-vitamin er phytomedanion, der medvirker til, at blodet kan størkne.

Bivirkning: Eneste registrerede bivirkning er anafylaktisk reaktion (meget sjælden < 0,01%).

 

Børneundersøgelse ved jordemoder

Jordemoderen laver en systematisk gennemgang, hvor der ses efter anormaliteter/fødselsskader.

Ved tvivl eller synlige misdannelser konfereres med pædiatrisk forvagt mhp. udredning.

Jordemoderen sikrer sig at kroppen ser symmetrisk ud. Der sikres at:

 • • Huden fremstår normal uden kavernøse hemangioner (jordbærmærke) mongolpletter, pustler, subkutane hæmatomer (hudblødning) og at brystvorterne sidder symmetrisk

 • • Kraniet og fontaneller fremstår normale uden tegn til hæmatom f.eks. kephalhæmatom, store fontaneller eller stor afstand mellem kraniets suturer

 • • Ingen tegn til klavikelfraktur

 • • At ørerne sidder symmetrisk

 • • At der er øjenæble i begge øjenhuler

 • • At abdomen fremstår blød uden udfyldninger

 • • At de ydre kønsdele er normale, dvs. på piger normale labiae, og ved drenge at urinrøret udmunder korrekt på penis samt testes i scrotum

 • • At der er tydelig åbning ved anus (ved tvivl tjekkes dette med rektal termometer)

 • • Rygsøjlen palperes, fremstår uden tegn til rygmarvsbrok

 • • At munden og ganen fremstår uden tegn til spalte i læbe, gumme eller gane. Dette tjekkes ved, at barnet skal danne vacuum om en finger. Desuden gennemlyses ganen med lommelygte og drøblen tjekkes vha. træspatel

 • • At barnet har korrekt antal fingre og tæer. Ved firefingerfuge skal dette noteres

 • • Fremstår barnet matur, dvs. uden tegn til præmaturitet eller dysmatur-udseende

 • • Hofteluksation og hoftedysplasi udelukkes. Undersøgelsen omfatter ortolanis, Barlows og Galeazzis tegn (se billede). Der skal sikres fri bevægelighed i hofteleddene

 • • Reflekser tjekkes, griberefleks, kravle- og gangrefleks, mororefleks (falderefleks) og columnarefleks

 • • Fødselsvægt, længde, hovedmål (hattemål - for illustration se billede) og abdominalmål måles.

 

Screening for kritisk hjertesygdom

Alle børn skal ved børneundersøgelsen have foretaget SAT-måling. SAT-målingen skal foretages for at opspore uopdaget hjertesygdom ved barnet.

Det er mest optimalt at SAT-målingen foretages når barnet er 4-6 timer gammel. Men kan foretages 2-3 timer gammel i forbindelse med børneundersøgelsen.

Medfødt hjertesygdom forekommer ved 1% af alle børn, hvoraf 20% er kritisk ductus afhængig hjertefejl. Ikke alle børn med kritisk hjertefejl udviser symptomer, derfor er det nødvendigt at foretage SAT-måling på alle børn.

SAT-måling foretages ved måling på fod. Det er vigtigt at foden ikke er afkølet, at barnet ikke er uroligt eller tungt sovende og at sensoren har korrekt kontakt med foden. Resultatet af SAT-måling noteres i barnets journal.

Flowchart for SAT-måling:

SAT O2 < 90%

Undersøgelse ved

pædiater

SAT O2 < 95 %

Undersøgelse ved pædiater

SAT O2 ≥ 95 %

Afsluttes

SAT O2 94-90%

Ny SAT efter 4-6 timer

SAT O2 ≥ 95 %

Afsluttes

SAT O2 måles på fod

 

Henvisning til ortopædkirurgisk afdeling, hofteluksation

Prævalsensen af medfødt hofteluksation og hoftedysplasi er i Danmark 3-5 pr. 1000 nyfødte.

Der skal laves henvisning til ortopædkirurgisk afdeling ved mistanke om hofteluksation- og/eller hoftedysplasi i følgende tilfælde:

 • • Kliklyd ved undersøgelse

 • • Børn i UK/tværleje inden for 1 måned inden fødsel

 • • Børn født i UK – både vaginalt eller ved sectio

 • • Familiær disposition, dvs. forældre med hofteluksation/deformiteter

 • • Andre medfødte ekstremitetsdeformiteter, f.eks. klumpfod.

 

Børneundersøgelse ved læge

Udføres ikke systematisk. Finder jordemoderen misdannelser eller tvivl herom, kontaktes pædiater for yderligere vurdering.

 

Journalføring af børneundersøgelse

Fund ved børneundersøgelse noteres i journalen. Ved kontakt til pædiater eller andre henvisninger noteres dette også. Notér ligeledes udskillelser efter fødslen, dvs. om der har været vandladning/mekonium, inden barnet forlader fødegangen.

 

Målgruppe – modtagelse

Jordemødre med ansættelse på fødegangen (Regionshospital Nordjylland, Hjørring).

 

Formål

Sikre at der udføres korrekt og fyldestgørende undersøgelse af barnet. Undersøgelsen er til for at finde synlige misdannelser eller fødselsskader på barnet.

 

Referencer

sst.dk: Anbefalinger for svangreomsorgen, 2013

sst.dk: Monitorering af vækst hos 0-5 årige børn, 2015

promedicin.dk: Konakion® Novum

sundhed.dk: Nyfødtundersøgelsen

pædiatri.dk: Poxscreening, 2018

Illustrationer af hofteundersøgelse og hovedmål

 

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 2

 

Billede 3