Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter der kommer til kontrol i BAHS/BAHA Sygeplejeambulatorium

Beskrivelse

Definition:

BAHS: Er forkortelse for Bone-Anchored-Hearing-System, som oftest er en perkutan løsning dvs., at man har et implantat med et abutment (skrue) gennem huden, hvorpå høreapparatet kan klikkes fast. Implantatet er indsat i kranieknoglen, abutmentet sættes fast på dette og stikker ud gennem huden.

BAHA Attract: Er forkortelse for Bone-Anchored-Hearing-Aid, som er en transkutan løsning. Dvs at der er indsat et implantat i kranieknoglen med en indermagnet, som ligger under huden. Høreapparatet sidder således fast vha. en ydermagnet.

 

Årskontrol

Alle patienter skal have kontrolleret implantatet en gang om året. Disse kontroller foregår i et sygeplejeambulatorium.

 

Metode

Forberedelse til dagens patienter

 

Læs i Clinical:

 • • Find OP-dato

 • • Hvilket implantat er sat ind. Er det BAHS eller BAHA Attract, og er implantatet et ”Wide implant” eller BHX-implantat

 • • Hvilken type høretab har induceret indgrebet. Perceptivt, konduktivt eller blandet høretab

 • • Hvilke side eller evt. begge

 • • Orientere sig om patienten:

 • ▪ Hvornår var sidste kontrol?

 • ▪ Hvor gammelt er høreapparatet? (Der er ret til nyt apparat efter 4 år, men kun hvis det er nødvendigt)

 • ▪ Læse i Auditbase - der kan stå vigtige informationer fra audiologiassistenten

 

Patienten på stuen

 • • Identificer patient

 • • Start patientbesøg i Bookplan

 • • Oplys patienten om at dette er en obligatorisk årskontrol

 • • Spørg ind til hvordan det går med brugen af høreapparatet:

 • ▪ Tilfredshed med hørelsen

 • ▪ Hvor meget bruges apparatet dagligt (antal timer)

 • ▪ Opmærksomhed på hvordan kommunikationen fungerer på tomandshånd

 • • Tilse implantatstedet

 • • Inspicere implantat og huden omkring implantatet

 • • Vurder stabiliteten af implantatet manuelt

 • • Vurder hud omkring implantat vha. Holgers Score (Kun ved BAHS)

 • ▪ Ved Holgers Score 1 lokalbehandles med HT meche og Healingcap. Medgives tid til kontrol i ØNH amb til den efterfølgende tirsdag (= en uge efter)

 

Læge tilkaldes ved følgende fund:

 • ▪ Løshed af implantat

 • ▪ Mistet implantat

 • ▪ Infektionstegn med Holgers score ≥ 2

 • ▪ Hudovervækst på abutment

 • • Vurdér og notér IPS score i database

 • • Vurdér hygiejneforhold (Kun ved BAHS)

 • • Udfør og notér ISQ-måling i database (Kun ved BAHS)

 

Samtale med patienten:

 • • Hygiejne/rensning af abutment (Kun ved BAHS)

 • • Informer om PontoCare appen (Kun ved BAHS)

 • • Vurder om patienten har behov for at blive indkaldt til enten EK, HAT eller opgradering ved

audiologiassistent.

 • • Informer omkring selvbookning

 

Afslutning:

 • • Dokumenter observationer, aftaler, problemområder m.m. i Clinical

 • • Kontrollerer at Implantatet er registreret i Clinical under Tilstande. Hvis ikke skal det registreres udførligt.

 • • Registrér relevante og forudbestemte data i RedCap database.

 • • Skrive i Bookplan under administrative bemærkninger, at der skal indkaldes til ny årskontrol og eventuelt EK, HAT eller Opgradering og andre vigtige informationer til sekretæren

 • • Kontakt til hjemmeplejen ved behov for dette

 • • Kontakt til audiologiassistenten ved tvivlsspørgsmål vedr. høreapparatet.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der har fået indopereret BAHS/BAHA