Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cystoskopi - Sygeplejeinstruks (G)

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker der er oplært i Cystoskopi

 

Formål

At undersøge blærens- og urinrørets slimhinde.

 

Planlægning

Undersøgelsen foretages i Urologisk Ambulatorium.

Der er afsat ½ time til undersøgelsen. Patienten er bedt om at medbringe en morgenurinprøve, da undersøgelsen normalt ikke kan foretages, hvis der er mistanke om urinvejsinfektion.

Patienten er ved tidligere undersøgelse blevet informeret om undersøgelsen og har fået udleveret eller tilsendt skriftlig vejledning om undersøgelsen – se Patientinformation.

 

Forberedelse/remedier

 • • Et bord, som er sterilt opdækket af Urologisk Amb., med følgende remedier:

 • 2 sterile afdækningsstykker

 • Cystoskop

 • Obdurator

 • Mellemstykke 30° optik Lyslederkabel.

Obs hvilke skop der er på den stue, vi skal bruge. Fx seddel på det opdækkede bord med Ol svarer til Olympus. Vigtigt ved Olympus: må først tændes når skopet er tilsluttet og skal slukkes igen inden skopet fjernes.

 

Øvrige remedier

 • • Infusionsslange

 • • 2 stk installagel

 • • 1 pakke med to gaze stykker

 • • 500 ml isotonisk NACL (tp 37°)

 • • Sterile handsker til læge

 

Metode

Information

Patienten informeres om undersøgelsen, at det kan give ubehag i form af svie, dels når cystoskopet føres ind, dels ved opfyldning af blæren med saltvand.

 

Afvaskning og afdækning

 • • Patienten lejres i rygleje

 • • Genitalier vaskes af med vaskesevietter ved synlig forurening, ellers ikke, og gel sprøjtes op i urethra 5 ml hos kvinder. Med den usterile serviet aftørres overskydende gel.

 • • Dæk patienten af med det sterile afdækningsstykke.

 • • Cystoskopet tilsluttes lyskilde og tændes og hvidstilles

 • • NaCl kobles til og cystoscopet gennemskylles (tages i varmeskabet).

 • • Når undersøgelsen er færdig, tages nacl posen ned under blære niveau (ligges på gulvet) så nacl kan løbe fra blæren igen.

 • • Pt informeres om at drikke lidt rigeligt på undersøgelsesdagen for at forebygge urinvejsinfektion.

 • • Der ryddes op på stuen og skopet køres i skyllerum. Urologisk personale informeres om, at der er et urent skop. Hvis der ikke er urologisk personale, så tjekket skopet med trykmåller for at se, om det er intakt og ligges derefter i blå vand, så tager urologisk personale over derfra.

 

Referencer

Patientinformation

 • • ”Kikkertundersøgelse af blæren (Cystoskopi)” – Pdf-centernr.: KBUA01-208