Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftale mellem Patologiafdelingen og ØNH-afdelingen vedrørende svartider i pakkeforløb for patienter med hoved- og halskræft

Beskrivelse

Dansk Patologi Selskab har fremlagt fælles svartider for cytologiske og histologiske prøver, hvor det fremgår, at man forventer at 85-90 % af prøverne kan besvares indenfor tidsrammerne.

 

Svartider

Tidspunkt for patologisvar afhænger af, om Patologiafdelingen modtager materialet før eller efter kl. 14.30 den dag, patienten får foretaget indgrebet.

Prøvematerialet skal være velfikseret inden præparation på Patologisk Institut, hvorfor biopsier (<5 mm i diameter) sættes i gang på prøvetagningsdagen, mens store præparater skal fiksere til den efterfølgende dag.

”Dag 0” i forløbet er prøvetagningsdagen, hvis Patologisk Institut modtager materialet inden 14.30. For materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ”dag 0” være den efterfølgende dag.

 

Såfremt et prøvesvar ikke er færdigt ifølge aftale, kontakter patolog/sekretær forløbskoordinator Maria Flygge Tell på mobilnr. 40630329/telefonnr. 97662759 eller Jo Nøhr Larsen på mobilnr. 40630329 /telefonnr. 97662757 eller evt. pr. mail: Maria Flygge Tell: mft@rn.dk , Jo Nøhr Larsen: jnl@rn.dk

 

Hvis svaret er malignt, men mangler yderligere undersøgelse, kan der sendes et foreløbigt svar.

 

ØNH-afdelingen anfører dato i ”Svar senest”, ud fra nedenstående aftaler om svartider.

Der skal korrigeres ved 1. maj og helligdage.

 

Biopsi/FNA

ugedag

 

Patologisvar

”svar senest”

 

Thyreoidea + spytkirtel m. tumor ugedag

 

Patologisvar

Mandag

Torsdag kl. 12

Mandag

Fredag kl. 12

Tirsdag

Fredag kl. 12

Tirsdag

Mandag kl. 12

Onsdag

Tirsdag kl. 12

Onsdag

Tirsdag kl. 12

Torsdag

Tirsdag kl. 12

Torsdag

Onsdag kl. 12

Fredag

Torsdag kl. 12

Fredag

Torsdag kl. 12

 

 

Lymfom og imprint

 

Patologisvar

Mandag

Ugen efter - tirsdag kl. 14

Tirsdag

Ugen efter - onsdag kl. 14

Onsdag

Ugen efter - torsdag kl. 14

Torsdag

Ugen efter - fredag kl. 14

Fredag

2 uger efter, mandag kl. 14

 

Ved radikalt opererede patienter (ex. mundbund inkl. frys), skal patologisvar være færdigt 10 dage efter operation.

 

Udfyldelse af rekvisition til Patologiafdelingen

Under ”Prioritet” vælges ”Pakkeforløb” og dato anføres i felt for ”Svar senest”, beregnet iht. de gældende aftalte svartider.

Ønskes ”Svar senest” ændret, kontaktes sekretariatet på Patologisk Institut.

 

I forbindelse med frysemikroskopi skal der på rekvisitionen til Patologisk Institut sættes flueben i feltet ”Frys” og under ”Prioritet” vælges ”Pakkeforløb” eller ”Rutine”. Endvidere anføres dét telefonnummer, som Patologisk Institut skal afgive frysesvar til.

 

Præparatrevision

Skulle ØNH-afdelingen ønske præparatrevision, skal afdelingen kontakte den patologiafdeling, som oprindeligt har besvaret prøven, og bede dem sende glas til Aalborg Patologiafdeling. ØNH-afdelingen sender herefter en rekvisition til Aalborg Patologiafdeling, hvorpå anføres, at materialet fremsendes fra det primært undersøgende institut.

 

MDT-konference

Der afholdes MDT-konference mandag, onsdag og fredag kl. 8.30 til 9.00 mellem lægerne fra ØNH-afdelingen, onkologer, radiologer, nuklearmedicinere og patologer.

Forløbskoordinator fra ØNH-afdelingen sender konferenceliste til sekretær Merete Aarup Petersen via MDT-ØNH-mailgruppe.

 

Sarkom

For at sikre patienten et kort udredningsforsøg ved mistanke om sarkom, afgives der patologisvar inden prøven revideres i Aarhus. Arbejdsgangen vil være, at et patologisvar med diagnosen ”sarkom obs. pro”, udløser, at patienten henvises til Aarhus, og at patologerne i Aarhus rekvirerer præparater fra Aalborg til revision.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Forløbstider

Fra henvisning er modtaget til første fremmøde på udredende afd.: 6 kalenderdage

 

Fra første fremmøde på udredende afd. til afslutning af udredning: 15 kalenderdage

 

Fra afslutning af udredning til opstart af initial behandling:

   Operation  7 kalenderdage

   Stråle/kemo  11 kalenderdage

 

Fra henvisning er modtaget til opstart af initial behandling:

   Operation  28 kalenderdage

   Stråle/kemo  32 kalenderdage

Målgruppe – modtagelse

Patienter i ”Pakkeforløb for hoved- og halskræft” og radikalt opererede patienter (ex. mundbund inkl. frys)

Formål

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for hoved- og halskræft” skal patienterne have foretaget de forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

Referencer

Senest opdateret 14.05.2019 ved:

 

Henrik Jacobsen, ledende overlæge ØNH-afdelingen

Søren Dammand Henriksen, overlæge ØNH-afdelingen

Henrik Baymler Pedersen, overlæge ØNH-afdelingen

Jo Nøhr, forløbskoordinator ØNH-afdelingen

Maria Flygge Tell, forløbskoordinator ØNH-afdelingen

Daiva Erentaite, overlæge Patologisk Institut

Jette Christensen, afsnitsledende bioanalytiker med koordinerende funktion Patologisk Institut

Anja Høegh Brügmann, ledende overlæge Patologisk Institut

Louise Lykke Gramkow, lægesekretær Patologisk Institut