Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til transferering af embryoner og blastocyster med medier fra Irvine

 

Formål

At sikre klargøring til transferering af embryoner og blastocyster sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.
 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter klargøring til transferering af embryoner og blastocyster. Klargøringen udføres dagen før planlagt transferering.


Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

 

Klargøring af utensilier:

  1. 1. En 4-brøndsbakke klargøres med patientlabel på låg og bund pr. transferering.

  2. 2. Låget mærkes med ”Trans”.

  3. 3. Hul 3 er skyllehul og markeres med ”S”.

  4. 4. Hul 4 er transfereringshul og markeres med en firkant omkring hullet (se tegning).

  5. 5. Et spidsglas glas påklistres label med ”mHTF”, samt dato for ophælding.

  6. 6. Transfereringskateter, stilette og sprøjte lægges i varmeskab.

  7. 7. Kontroller at der er transfereringskateter, stilette og sprøjte i skuffen og varmeblokke i varmeskab,

Billede 19

Ophælding og afpipettering af medier:

Foregår i sterilbænk

  1. 8. Ca. 4-5 ml mHTF skyllemedie ophældes i spidsglasset og placeres i varmeskab med tætlukket låg.

  1. 9. I skyllehullet og transfereringshullet afpipetteres 500 µl CSCM dyrkningsmedie.

  2. 10. Bakken stilles i CO2 inkubator til ækvillibrering natten over.