Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nasal administrering af sederende medicin

Formål

At sikre korrekt håndtering af nasal medicinering.

Baggrund

Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at give sederende medicin til patienter hvor det ikke er muligt at anlægge en i.v. adgang. Ofte drejer det sig om børn som modsætter sig anlæggelse af i.v. adgang. Her kan nasal administration af sedativa være en mulighed – evt. som en vej til anlæggelse af i.v. adgang. Nasal midazolam kan desuden være indiceret til behandling af kramper hos pt. uden i.v. adgang.

 

Beskrivelse
Der findes forstøvere til brug for nasal administration af medicin i medicinskabet i præparationsrummet.
Medicin som kan anvendes nasalt med sederende formål kan være: Midazolam, S-ketamin og Fentanyl. Virkning, forsigtighedsregler og kontraindikationer er som ved intravenøs anvendelse af samme stoffer.
Afdelingens generelle procedurer omkring monitorering og tilstedeværelse af relevant personale gælder også for sedation af patienter ved nasal administration. Anæstesi til og sedation af børn under 2 år håndteres af børneanæstesien Aalborg Universitetshospital, Nord (eller efter konference hermed).

 

Generelt om nasal administration
Biotilgængeligheden af nasalt administreret medicin afhænger af slimhindens gennemblødning og fugtighed, lufttemperaturen, lokal inflammation samt lægemidlets volumen og koncentration.
Beregnet dosis trækkes op i en 1 ml sprøjte med Luer-lock. Luer-lock er vigtig, da det kræver et fast tryk for at udløse forstøvningen af medicin. Der vælges den stærkeste opløsning af medikamentet for at nedsætte ubehaget og øge optagelsen. Der kan med fordel trækkes luft i sprøjten, og derefter medicin, sådan at luften presses ud sidst for at tømme forstøveren for medicin. Patienten kan sidde tilbagelænet eller ligge på siden under indgift. Dosis gives i portioner à 0,2 til 0,5 ml (afhængigt af størrelse på patient), halvdelen i hvert næsebor. Medicinen forstøves kun ved et fast tryk på sprøjten.

 

Midazolam
Effekten af nasalt administreret Midazolam indtræder efter 2-3 minutter. Virkningstid ca 30 minutter.
Midazolam virker ikke smertestillende, hvorfor man f.eks. ved anlæggelse af i.v. adgang bør kombinere med lokalbedøvelse af huden med f.eks. EMLA el. Ametop

Dosering: Midazolam 5 mg/ml. (OBS hentes på ITA)
Initialdosis er 0.2 mg/kg (0,04 ml/kg)

Husk at fordele dosis i flere små portioner for at sikre optagelse
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 15 minutter gives yderligere (halv) dosis.

 

Dosiseksempel

0,2 mg/kg

 

5 år 20 kg

Op til 4 mg

I alt 0,8 ml

Fordeles med 0,4 ml i hvert næsebor

80 kg

5 mg ad gangen

1 ml ad gangen

Fordeles med 0,5 ml i hvert næsebor

 

 

 

Fentanyl
Effekten af nasalt administreret Fentanyl indtræder efter 2-5 minutter. Virkningstid 20-30 min
Dosering: Fentanyl 50 µg/ml
Initialdosis er 1,5 µg/kg (0,03 ml/kg)
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 10 minutter gives yderligere (halv) dosis.

 

Ketamin
Effekten af nasalt administreret Ketamin indtræder efter 5-15 minutter. Virkningstid ca. 45 minutter
Dosering: Ketamin 25 mg/ml.
Initialdosis er 0,25 mg/kg (0,01 ml/kg)
Ved utilfredsstillende effekt efter ca. 15 minutter gives yderligere (halv) dosis.

 

For alle medikamenter gælder at monitorering, observationstid og tid til evt. udskrivelse aftales med anæstesilægen i hvert enkelt tilfælde.

 

Naloxon

Naloxon kan også administreres nasalt. Dosis, virkning, forsigtighedsregler og kontraindikationer er som ved intravenøs anvendelse.

Dosering: Naloxon 0,4 mg/ml

Initialdosis er 1 ml fordelt med 0,5 ml i hvert næsebor.

Kan gentages ved utilfredsstillende effekt

 

Referencer

Intranasal-behandling-med-lakemedel-behandlingsriktlinje