Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvarsområder og kliniske retningslinjer for brugen af C-buen i AKO

Beskrivelse

AKO har en C-bue til gennemlysning: Ziehm SOLO FD.

Gennemlyseren benyttes ca. 2-4 gange ugentligt, ofte til akutte eller subakutte indgreb/undersøgelser

 

Gennemlyseren anvendes til følgende indgreb/undersøgelse i AKO:

 

 • • Kolangiografi

 • • Anlæggelse af colonstent

 • • Gastroskopi med ballondilatation

 • • Anlæggelse af Sengstaken-sonde

 • • Opsporing af operationsutensilier under OP, det er sjældent at gennemlyseren benyttes til dette, max. 1 gang årligt

 

Kliniske rammer for anvendelse af gennemlyser

Gennemlyser betjenes af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt læger i afsnittet.

Kun det personale, som er påkrævet for at kunne håndtere og gennemføre gennemlysningsproceduren, forbliver på operationsstuen. Det øvrige personale forlader operationsstuen, går ud i forrummet indtil endt gennemlysning, undtagelsesvis personale under oplæring

 

Gravide medarbejder

Fritages for arbejdet med gennemlyser i AKO. Det er vigtigt, at den ansatte hurtigst muligt informerer om graviditeten til nærmeste leder, så der kan tages hensyn så tidligt som muligt.

 

Strålebeskyttende værnemidler

Anvendelse af værnemidler

 

Personalet på AKO anvender thyroideabeskyttelse, blyforklæde eller skørt med vest.

Alle, som opholder sig på OP-stuen under gennemlysning, skal bære værnemidler.

 

Bruger ansvar, for strålehygiejne ved anvendelse af C-bue i AKO.

Uddannelse

 

Gennemlyser betjenes af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt læger i afsnittet.

 

 • • Alle ansatte i AKO skal inden selvstændig håndtering af apparaturet have gennemført røntgen-kørekort kurset samt kliniske oplæring.

 • • Nyansatte, som ikke tidligere har taget røntgenkørekort, skal inden for et år tage kurset.

 

Læger som benytter gennemlyser på AKO

 • • Ved klinisk brug af gennemlyser er det den enkelte læge, som benytter apparaturet, som er klinisk ansvarlig, dvs. den enkelte læge har ved brug af gennemlyser ansvaret for at gældende regler og lovgivning overholdes

 

Plejepersonale som betjener, gennemlyser på AKO

 • • Plejepersonale, som betjener og håndtere gennemlyser, har ansvar for at overholde gældende regler og lovgivning på området

Organisatorisk håndtering af strålehygiejne i AKO

 

Strålehygiejne og billedkvalitet

For at sikre en høj billedkvalitet med minimal stråle dosis for patienten:

 

 • • Hold patienten så tæt på detektoren som muligt

 

 • • Pulser Billede 24

Pulser er forudindstillet til 8 pulser pr. sek., men kan øges op til 25 pr sek.- i 6 intervaller.

Lav pulser giver en lavere dosis af røntgenstråling til patienten.

Ved behov for øgning af pulser: Tryk på ikonet for pulser - vælg en øget frekvens.

 

 • • Indblænding

Husk, at god indblænding reducerer dosis og giver bedre detaljegengivelse og større kontrast.

Blænderen kan indstilles uden stråling, dermed kan patientens strålebelastning reduceres betydligt
Henvisning til afsnittet:
Indstillinger af billedjusteringer

        • − Indstilling af irisblænder

        • − Indstilling af spalteblænder

 

Praktisk Klinisk- instruks i brugen af gennemlyser på AKO

 

På gennemlyseren hænger kortfattet quickguide i brug af gennemlyseren- quickguide er udarbejdet af Ziehm Bilag 1: Quickguide

 1. 1. Placer C-buen og forbind evt. den transportable skærm:

Bilag 2 -Instruks for tilkobling af skærm og skift at batteri til skærmen.

Gennemlyseren (C-buen) og evt. transportabel skærm placeres på enten højre/venstre side afhængig af indgreb og operatør

 

 1. 2. Klargøring af transportable skærm og C-bue

Tjek at den trådløse forbindelse til den transportable skærm virker: Tænde skærmen på batteriet, der sidder på trolleyen. Hold tænd/sluk -knappen inde- indtil du hører en lyd.

Sæt C-buens strømkabel i stikkontakten og tænd for den GRØNNE knap på C-buen- Billede 5 - C-buen kan anvendes efter ca. et minut

 

Når de to receivere lyser konstant grønt, er der skabt forbindelse mellem skærm og C-bue.

 

 1. 3. Forbind den trådløse fodpedal

   • • Læg fodpedalen på gulvet.

   • • Tryk OK på skærmen, og tryk derefter med foden på den sorte knap, midt på fodpedalen. Billede 7 Fodpedalen vil nu blive forbundet med C-buen.

 

Kirurgen gennemlyser ved tryk på venstre pedal med markering”øjet” og gemmer billedet ved tryk på højre pedal med markeringBillede 19

 

 1. 4. Indtastning af patientdata

Indtastes på den lille skærm

Billede 6

   • • Vælg faneblad patienten

Vælg (Ny)- Indtast patientdata:

Cpr. skrives med bindestreg

Æ, Ø og Å skrives ved at tryk på knappen - AltGr

   • • Tryk-Gem - Nu vil patientens data ses øverst til venstre på monitorskærm.

 

 1. 5. Indstilling af program for gennemlyser- Via den lille skærm

A: GUL: Programmet er aktivt

Billede 9

Gennemlysning af abdomen anvendes f.eks. til kolangiografi, dilatationer og stentimplantationer

 

 1. 6. Buen køres ind over patient.

Buen kan pakkes ind i steril bord- eller hygiejnepose, så operatør selv kan flytte med bue.

Tryk evt. på knappen laser: For positionering.Billede 15

Laserkorset, som ses på patientens hud, markerer præcist det sted, som gennemlyses. Laser funktionen slukker efter 1 min.
Se aldrig direkte ind i laserstrålen da det kan medføre øjenskader.

C-buen er nu klar til brug! C-buen er nu klar til brug! C-buen er nu klar til brug!

 

 1. 7. Forsendelse af billeder i PACS

Tolkning af billeder varetages af operatøren.

Forsendelse af billeder varetages i samarbejde med operatør.

Se vejledning til forsendelse af billeder i PACS under afsnittet: Forsendelse af billeder i PACS

 

 1. 8. Slukning af gennemlyseren

Billede 20Sluk på den hvide OFF-knap

 

Vent til computeren er slukket før kablet tages ud af stikkontakten

Gennemlyseren kan til enhver tid lukkes ned ved at trykke på den hvide slut knap på selve C-buen.

 

 1. 9. Rengøring

C-bue og kabler aftørres med sæbeklud

 

 1. 10. Hæng fodpladen lodret på C-buren.

Fodpedalen slukkes når den hænges på plads - Ved lodret placering

 

 1. 11. Gennemlyser køres på plads

 

Forsendelse af billeder i PACS

Forsendelse af billeder varetages i samarbejde med kirurgen.

 

Billede 78

 

  • • Vælg (ARKIV) i fanebladet- Billede 73

  • • Find patienten ved at se på højre monitorskærm. Brug pilene for at finde en tidligere patient

 

Send udvalgte billeder til PACS

  • • Vælg OK og brug pilene til at finde de ønskede billeder, som markeres med Billede 74 Der vil komme et lille M i øverste højre hjørne på det lille billede.

  • • Vælg den nederste DICOMBillede 75 og de markerede billeder sendes nu til PACS

  • • Der vises en statusblælke i meddelsesvinduet på betjeningspanelet, så du kan se, hvor langt processen er nået.

  • • De overførte billeder kendetegnes med et D. Markeringen fjernes fra patientmapperne, når de er overført

 

Forsendelse af alle billederne til PACS

  • • Sæt cursoren på den ønskede patientmappe eller marker de ønskede patientmapper- Tjek at den/de ønskede mappe er markeret.

 

  • • Vælg det nederste DICOM Billede 76

  • • Billederne i den/de markerede mapper overføres nu til DICOM-serveren og gemmes.

  • • Der vises en statusblælke i meddelsesvinduet på betjeningspanelet, så du kan se, hvor langt processen er nået.

  • • De overførte billeder kendetegnes med et D. Markeringen fjernes fra patientmapperne, når de er overført

 

Du kan afbryde processen med knappen afbryd

 

Åbning af gemte billeder

Åben gemte billeder vha. Smartarchive funktion:

 • • Tryk på knapperne pil op eller pil nedBillede 85

 • • Vælg et billede i den åbne patientfolder enten med piletasterne eller med din finger.

 • • De valgte billeder vises nu på referenceskærmen.

Åben gemte billeder Vha arkiv driftstilstand

 • • Tryk på arkiv-fanebladet.
  Billede 1

 

 • • Vælg den ønskede patientfolder og tryk på OK-knappen

 • • Vælg de ønskede billeder og tryk på OK-knappen. De valgte billeder vises nu på liveskærmen

Indstillinger af billedjusteringer

Indstil af irisblænder

Irisblænder kan indstilles trinløst. I normaltilstand er irirblænder helt åben

 • • Tryk på ikonet irisblænderBillede 39

Indstil spalteblænder og drej blænde vises i smartEys

 

 • • Tryk på knappen indstil irisblænder

Bevæg knappen hen over pegepladen, indtil den ønskede indstilling vises på liveskærmen

 • • Tryk på knappen drej blænderBillede 53

Bevæg knappen hen over pegepladen, indtil den ønskede indstilling vises på liveskærmen
Modusen er aktiv i 5 sekunder dvs du har 5 sek. Til at fortage den ønskede indstillinger.
Er der ingen bevægelse vender SmartEye automatisk tilbage til udgangstilstanden.

 

 • • Tryk på knappen Billede 54nulstil blænder for at gendanne irisblænderens udgangstilstand før ændring.

 

Indstilling af spalteblænden

 • • Tryk på knappen irisblænde

 • • Knapperne indstil irisblænde. Billede 59

Indstil spalteblænde og drej blænde vises i SmarEye

 

 • • Tryk på knappen indstil spalteblændeBillede 60

Bevæg knappen hen over pegepladen, indtil den ønskede indstilling vises på liveskærmen

 • • Tryk på knappen drej blændeBillede 61

Bevæg knappen hen over pegepladen, indtil den ønskede indstilling vises på livskærmen

Mondusen er aktiv i 5 sek. dvs du har 5 sek. Til at fortage den ønskede indstillinger.
Er der ingen bevægelse vender SmartEye automatisk tilbage til udgangstilstanden.

 

 • • Tryk på knappen nulstil blænderBillede 62 for at gendanne spalteblænderens udgangtilstand før ændring

 

Lysstyrke og kontrast

 

Billede 34

Vælg og træk din finger Vandret/lodret på billedet

Eller brug pilene til højre på skærmen

 

Billede 36

Nulstil med eller (hjem) i højre side af skærmen

 

Beskær billedet

Vælg Billede 44 og træk kanten af billedet ind med din finger på dette ikon Billede 45

Drej blænder med en finger på Billede 46

Nulstil: Billede 47

 

Spejlvend gennemlysningsbilledet

Vender patienten modsat Ziehm patient-ikon foran på detektoren

Billede 25

Vælg de to spejlvend og Flip-ikoner

Billedet er nu roteret 180 grader

 

Roter billedet

Vælg Billede 38og brug en finger på billedet til at dreje billedet

Nulstil Billede 40

 

Aktiver den elektroniske forstørrelse/zoom

Billede 65

Det er muligt at forstørre to gange. MAG 0 (ALM). 1 og 2

Husk! Zoom øger patientens dosis af røntgenstråler

 

Flyt gennemlysningsbilledet fra liveskærm til referenseskærm

Billede 66

 

Definition af begreber

AKO: Abdominalkirurgisk operationsgang

Strålebeskyttende udstyr: Udstyr som blyforklæde, nederdel, vest, og thyroideabeskytter

Målgruppe – modtagelse

Alt personalet i AKO, som anvender gennemlyser eller er til stede på operationsstuen ved brug af gennemlyser

Organisatorisk håndtering af strålehygiejne i AKO

Formål

 • • At beskrive de strålehygiejniske ansvarsområder for bruger af gennemlyser i AKO

 • • At sikre korrekt og optimal håndtering af gennemlyser, så patient, personale eller tredje person ikke lider skade ved brug af apparaturet

 • • At sikre høj billedkvalitet med minimal stråle dosis

Referencer

Organisatorisk håndtering af strålehygiejne i AKO

Nødvendig supplerende uddannelse – røntgenkørekort https://pri.rn.dk/Sider/10578.aspx

 

Kursus i strålehygiejne for ikke-lægeligt personale og anæstesilæger fra juli 2019 https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60471

 

Kursus i strålehygiejne - for læger fra juli 2019 https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=60472

 

Procedure for optimering af billedkvalitet og dosis https://pri.rn.dk/Sider/7644.aspx

 

Strålebeskyttelseskoordinatorer, strålebeskyttelseseksperter og medicinsk-fysiske eksperter, Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 4 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=197054#idee9a0ac4-d3b1-4af3-8649-2439a63e46d1

 

Forholdsregler ved utilsigtet bestråling https://pri.rn.dk/Sider/5484.aspx

Retningslinje for patientdosimetri: https://pri.rn.dk/Sider/5500.aspx