Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oplæring i Fragmin injektion

 

Udlevering første gang

  • Fragmin forfyldte kanyler (Dosis ordineres af læge)

  • Spritswaps

Udlevering generelt

Vederlagsfri behandling gælder patienter i antitrombotisk behandling til obstetrisk behandling i op til 6 uger efter fødsel (Såvel profylaktisk behandling som behandling af eksisterende trombose).

Der udleveres fra Føde-barselsgangens medicinrum (eller andet sted i huset hvor rette dosis haves) forfyldte Fragmin kanyler til ca. 1 måneds behandling af gangen.
Udleveringen sker fra sygehuset gennem hele behandlingen.
Ved udskrivelse efter fødsel, skal en læge tage stilling til antitrombotisk behandling 6 uger post partum.

Oplæring

Inden patienten forlader afdelingen, anbefales det at patienten selv har gennemført en Fragmin injicering med guidning fra fagperson.
Se evt. instruktionsvideoen sammen med patienten, eller informer patienten om hvor hun finder videoen:
https://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1245 under "Instruktioner".

Fremgangsmetode:

- Vask hænder.
- Pak sprøjten ud og tag hætten af.
- Vend sprøjten med nålen nedad, så den lille luftboble flyder op i stemplet. Du skal IKKE sprøjte luftboblen ud, da den sørger for at al væsken kommer ud, når stemplet bliver trykket i bund.
- Desinficer huden med sprit, der hvor du vil stikke.
- Træk en hudfold frem i maveskindet og stik nålen vinkeltret ind i hudfolden. Nålen skal ind i fedtlaget i underhuden, og må ikke ramme i muskelvævet.
- Tryk stemplet i bund mens du tæller til 10. Det kan godt svie lidt.
- Vent et par sekunder før du trækker nålen ud.
- Sæt ikke hætten på kanylen igen, men kassér sprøjten i kanyleboksen. (Kanyleboksen kan afleveres på apoteket eller sygehuset).
- Der skal skiftes stikkested hver gang. (Se nedenfor)

Skema:
Stik i fedtlaget på maven i en U-form mindst 5cm under navlen og mindst 3 cm fra sidste injektionssted. Man kan også bruge hudfold på låret.