Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination for laksantiabehandling for sygeplejersker ansat ved Reumatologisk Dagafsnit og Ambulatorium

Anvendes ved udvikling af/risiko for obstipation i forbindelse med udredning og behandling eller som følge af Reumatologisk sygdom.

Kan årsagen til en patients obstipation ikke umiddelbart findes i relation til forløbet hos os, henvises til egen læge.

 

Hyppige årsager til obstipation

Farmaka: Obs. især ved opstart af nedenstående smertestillende præparater, som anvendes i Reumatologisk regi: morfica, Gabapentin, Amitriptylin, Lyrica, NSAID.

Samt ved opstart af andre præparater fx. Alendronat, jern-tilskud, kalktilskud og diuretica.

 

Andre årsager til obstipation

Immobilisation/nedsat aktivitetsniveau.

Uhensigtsmæssig kost og nedsat væskeindtag fx. pga. kvalme, smerter, bekymringer.

Depression. Sclerodermi.

 

Spørg derfor ind til:

Væskeindtag (min 1500 ml).

Kost (fiberindhold).

Fysisk aktivitet.

Lægemidler (tidligere erfaringer?).

Fysiske forhold ved toiletbesøg (adgang til, smerter i siddende stilling mv.).

Afførings-anamnese:

Der lægges vægt på afføringsfrekvens, konsistens, mavesmerter, vanligt afføringsmønster.

Anvender pt. laksantia i forvejen? Hvilke? Effekt? Erfaring? Bivirkninger?

Føler pt. sig tømt efter defækation. (En evt. rectumobstipation skal behandles først).

Almene symptomer (fx. vægttab, nedsat appetit).

Blødning fra rectum.

 

Formål med behandling af obstipation

Som hovedregel tilstræbes daglig afføring, dog mindst hver 2. - 3. dag, eller hvad, der er vanligt for pt.

At der ikke opleves generende symptomer ifm. mave/tarmfunktionen.

 

Procedure for anvendelse af laksantia i Reumatologisk Dagafsnit og Ambulatorium

 

Ved opstart af morfica (Peristaltikfremmende laksantia)

 

  1. 1. valg: Tbl. Toilax/Dulcolax 5-10 mg nocte. (Effekt efter 6-12 timer).

  2. 2. valg: Laxoberal/Actilax-dråber nocte. (Effekt efter 6-12 timer).

Skal altid vurderes og muligvis opstartes i forbindelse med opstart af morfica med mindre patienten har anden erfaring. Der gives x 1 til natten. Hvis behov for over 10 mg Toilax/Dulcolax nocte, suppleres med tbl. Magnesia 0,5 - 1 g nocte. (Obs. at pt. har normal nyrefunktion).

Husk at informere om seponering af peristaltikfremmende laksantia, når morfica seponeres.

Obs. at en evt. rectumobstipation altid skal afhjælpes før opstart med ovenstående.

 

Ved immobilisation (osmotisk virkende laksantia)

 

  1. 1. valg: tbl. Magnesia 0,5 - 1 g nocte. (Effekt efter 6-8 timer).

  2. 2. valg: Mixt. Laktulose 15 mg x 1 (Effekt efter 2-3 dage).

Tbl. Magnesia gives x 1 til natten. Virker også syreneutraliserende. Obs. at pt. har normal nyrefunktion. (GFR>60 ml/min, ellers er der risiko for magnesiumforgiftning.

Obs. at Laktulose hyppigt giver generende oppustethed, mavesmerter og øget flatulens.

 

Elektrolytsuspension (osmotisk virkende laksantia)

Pulver Movicol 1 stk x 1-3 dgl. (Effekt efter 12-24 timer).

Kan anvendes ved svær obstipation med ophobning af fæces i rectum og/eller colon. Kan give effekt trods insufficient væskeindtag.

Ved hårdt indeklemt afføring kan anvendes 8 breve Movicol pulver, opløst i 1 l væske, indtaget indenfor 6 timer, men dette kun efter lægeordination.

 

Rectale laksantia

Supp. Dulcolax eller klysma Glyoktyl/Toilax/Microlax. (Virkning efter 5-20 minutter).

Suppositorier kan være at foretrække til diskuspatienter, da opsætning samt afventning af effekt, kan foregå i liggende stilling.

 

Generelle retningslinier

Vi forudsætter, at patienten informeres om fiberrig kost (evt. HUSK 15 ml x 2-3 dgl.) og rigelig væske (ca. 2 liter) samt motion.

Husk altid at følge op på resultatet af behandlingen.

Husk at tbl. Magnesia og mixt. Laktulose i lige høj grad kræver, at patienten er velhydreret.

Er pt. i laksantiabehandling hjemmefra, bør denne behandling være udgangspunkt for vore valg af laksantia. Obs. evt. vejledning af patienten i forhold til pris, bivirkninger samt rådgivning i forhold til alternativer.

Ovenstående procedure må kun anvendes, hvis det efter samtale med patienten vurderes, at der foreligger en uproblematisk obstipation eller i profylaktisk øjemed.